Thông số kỹ thuật:
Nhiệt độ: Từ -5 độ C đến 50 độ C (thang chia 0.1 độ C)
Độ ẩm: Từ 20% đến 95% (thang chia 1%)
Hiển thị đồng hồ: 12h/24h
Nguồn: 1 pin CR 2032
Kích thước sản phẩm: 80 x 74 x 12 mm
Trọng lượng sản phẩm: 50 gr
Màu sắc: Nâu, kem