Ống nghe y tế | 12 sản phẩm

-22% Ống nghe 2 mặt Spirit Deluxe CK-SS601PF

Ống nghe 2 mặt Spirit Deluxe CK-SS601PF

(0 đánh giá)

1,000,000 VND1,290,000 VND

Ống nghe 2 mặt (Cần đặt hàng trước)

Cửa Hàng Dụng Cụ Y Khoa Hoàng Tiên 106 B Phạm Viết Chánh, Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1 028 3925 5471 Thêm vào giỏ hàng
Ống nghe 3M Littmann Classic III Stethoscope

Ống nghe 3M Littmann Classic III Stethoscope

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

Ống nghe khám tổng quát 2 mặt (1 mặt trẻ em, 1 mặt người lớn) Cần đặt hàng trước

Cửa Hàng Dụng Cụ Y Khoa Hoàng Tiên 106 B Phạm Viết Chánh, Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1 028 3925 5471
Ống nghe dùng trong giảng dạy Riester Duplex Teaching 4002-02

Ống nghe dùng trong giảng dạy Riester Duplex Teaching 4002-02

(1 đánh giá)

1,150,000 VND

Ống nghe dùng trong giảng dạy

Cửa Hàng Dụng Cụ Y Khoa Hoàng Tiên 106 B Phạm Viết Chánh, Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1 028 3925 5471 Thêm vào giỏ hàng
Ống nghe 2 dây Riester Ri-Rap 4155

Ống nghe 2 dây Riester Ri-Rap 4155

(1 đánh giá)

980,000 VND

Ống nghe 2 dây

Cửa Hàng Dụng Cụ Y Khoa Hoàng Tiên 106 B Phạm Viết Chánh, Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1 028 3925 5471 Thêm vào giỏ hàng
Ống nghe 2 dây Microlife ST-77

Ống nghe 2 dây Microlife ST-77

(1 đánh giá)

270,000 VND

Ống nghe 2 dây

Cửa Hàng Dụng Cụ Y Khoa Hoàng Tiên 106 B Phạm Viết Chánh, Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1 028 3925 5471 Thêm vào giỏ hàng
Ống nghe 3M Littmann Master Cardiology Stethoscope

Ống nghe 3M Littmann Master Cardiology Stethoscope

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Ống nghe khám tim 1 mặt (Cần đặt hàng trước)

Cửa Hàng Dụng Cụ Y Khoa Hoàng Tiên 106 B Phạm Viết Chánh, Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1 028 3925 5471
Ống nghe 3M Littmann Cardiology III Stethoscope

Ống nghe 3M Littmann Cardiology III Stethoscope

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Ống nghe khám tim 2 mặt (Cần đặt hàng trước)

Cửa Hàng Dụng Cụ Y Khoa Hoàng Tiên 106 B Phạm Viết Chánh, Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1 028 3925 5471
Ống nghe 3M Littman Master Classic II Stethoscope

Ống nghe 3M Littman Master Classic II Stethoscope

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Ống nghe khám tổng quát 1 mặt

Cửa Hàng Dụng Cụ Y Khoa Hoàng Tiên 106 B Phạm Viết Chánh, Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1 028 3925 5471
Ống nghe 3M Littmann Classic II Pediatric Stethoscope

Ống nghe 3M Littmann Classic II Pediatric Stethoscope

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Ống nghe khám tổng quát, chuyên nhi 2 mặt

Cửa Hàng Dụng Cụ Y Khoa Hoàng Tiên 106 B Phạm Viết Chánh, Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1 028 3925 5471
Ống nghe 3M Littmann Classic II Infant Stethoscope

Ống nghe 3M Littmann Classic II Infant Stethoscope

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Ống nghe khám tổng quát, sơ sinh 2 mặt

Cửa Hàng Dụng Cụ Y Khoa Hoàng Tiên 106 B Phạm Viết Chánh, Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1 028 3925 5471
Ống nghe trẻ sơ sinh 2 mặt Spirit Regalite CK-S606PF

Ống nghe trẻ sơ sinh 2 mặt Spirit Regalite CK-S606PF

(1 đánh giá)

790,000 VND

Ống nghe trẻ sơ sinh 2 mặt (Cần đặt hàng trước)

Cửa Hàng Dụng Cụ Y Khoa Hoàng Tiên 106 B Phạm Viết Chánh, Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1 028 3925 5471 Thêm vào giỏ hàng
-23% Ống nghe 2 mặt Spirit Deluxe CK-S601PF

Ống nghe 2 mặt Spirit Deluxe CK-S601PF

(1 đánh giá)

820,000 VND1,060,000 VND

Ống nghe 2 mặt (Cần đặt hàng trước)

Cửa Hàng Dụng Cụ Y Khoa Hoàng Tiên 106 B Phạm Viết Chánh, Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1 028 3925 5471 Thêm vào giỏ hàng