Ống nghe y tế | 13 sản phẩm

Ống nghe 3M Littmann Classic III Stethoscope

Ống nghe 3M Littmann Classic III Stethoscope

(0 đánh giá)

2,400,000 VND

Ống nghe khám tổng quát 2 mặt (1 mặt trẻ em, 1 mặt người lớn)

Cửa Hàng Dụng Cụ Y Khoa Hoàng Tiên 106 B Phạm Viết Chánh, Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1 028 3925 5471 Thêm vào giỏ hàng
Ống nghe dùng trong giảng dạy Riester Duplex Teaching 4002-02

Ống nghe dùng trong giảng dạy Riester Duplex Teaching 4002-02

(1 đánh giá)

1,150,000 VND

Ống nghe dùng trong giảng dạy

Cửa Hàng Dụng Cụ Y Khoa Hoàng Tiên 106 B Phạm Viết Chánh, Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1 028 3925 5471 Thêm vào giỏ hàng
Ống nghe 2 dây Riester Ri-Rap 4155

Ống nghe 2 dây Riester Ri-Rap 4155

(1 đánh giá)

980,000 VND

Ống nghe 2 dây

Cửa Hàng Dụng Cụ Y Khoa Hoàng Tiên 106 B Phạm Viết Chánh, Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1 028 3925 5471 Thêm vào giỏ hàng
Ống nghe 2 dây Microlife ST-77

Ống nghe 2 dây Microlife ST-77

(1 đánh giá)

270,000 VND

Ống nghe 2 dây

Cửa Hàng Dụng Cụ Y Khoa Hoàng Tiên 106 B Phạm Viết Chánh, Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1 028 3925 5471 Thêm vào giỏ hàng
-21% Ống nghe 3M Littmann Master Cardiology Stethoscope

Ống nghe 3M Littmann Master Cardiology Stethoscope

(1 đánh giá)

4,200,000 VND5,300,000 VND

Ống nghe khám tim 1 mặt

Cửa Hàng Dụng Cụ Y Khoa Hoàng Tiên 106 B Phạm Viết Chánh, Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1 028 3925 5471 Thêm vào giỏ hàng
-13% Ống nghe 3M Littmann Cardiology III Stethoscope

Ống nghe 3M Littmann Cardiology III Stethoscope

(1 đánh giá)

3,800,000 VND4,370,000 VND

Ống nghe khám tim 2 mặt

Cửa Hàng Dụng Cụ Y Khoa Hoàng Tiên 106 B Phạm Viết Chánh, Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1 028 3925 5471 Thêm vào giỏ hàng
Ống nghe 3M Littman Master Classic II Stethoscope

Ống nghe 3M Littman Master Classic II Stethoscope

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Ống nghe khám tổng quát 1 mặt

Cửa Hàng Dụng Cụ Y Khoa Hoàng Tiên 106 B Phạm Viết Chánh, Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1 028 3925 5471
Ống nghe 3M Littmann Classic II Pediatric Stethoscope

Ống nghe 3M Littmann Classic II Pediatric Stethoscope

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Ống nghe khám tổng quát, chuyên nhi 2 mặt

Cửa Hàng Dụng Cụ Y Khoa Hoàng Tiên 106 B Phạm Viết Chánh, Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1 028 3925 5471
Ống nghe 3M Littmann Classic II Infant Stethoscope

Ống nghe 3M Littmann Classic II Infant Stethoscope

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Ống nghe khám tổng quát, sơ sinh 2 mặt

Cửa Hàng Dụng Cụ Y Khoa Hoàng Tiên 106 B Phạm Viết Chánh, Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1 028 3925 5471
-4% Ống nghe tim 1 mặt Spirit Regal CK-715PF

Ống nghe tim 1 mặt Spirit Regal CK-715PF

(1 đánh giá)

1,050,000 VND1,090,000 VND

Ống nghe tim 1 mặt

Cửa Hàng Dụng Cụ Y Khoa Hoàng Tiên 106 B Phạm Viết Chánh, Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1 028 3925 5471 Thêm vào giỏ hàng
Ống nghe trẻ sơ sinh 2 mặt Spirit Regalite CK-S606PF

Ống nghe trẻ sơ sinh 2 mặt Spirit Regalite CK-S606PF

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Ống nghe trẻ sơ sinh 2 mặt

Cửa Hàng Dụng Cụ Y Khoa Hoàng Tiên 106 B Phạm Viết Chánh, Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1 028 3925 5471
-7% Ống nghe tim phổi 2 mặt Spirit CK-S747PF

Ống nghe tim phổi 2 mặt Spirit CK-S747PF

(1 đánh giá)

1,450,000 VND1,560,000 VND

Ống nghe tim phổi 2 mặt

Cửa Hàng Dụng Cụ Y Khoa Hoàng Tiên 106 B Phạm Viết Chánh, Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1 028 3925 5471 Thêm vào giỏ hàng
Ống nghe 2 mặt Spirit Deluxe CK-S601PF

Ống nghe 2 mặt Spirit Deluxe CK-S601PF

(1 đánh giá)

860,000 VND

Ống nghe 2 mặt

Cửa Hàng Dụng Cụ Y Khoa Hoàng Tiên 106 B Phạm Viết Chánh, Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1 028 3925 5471 Thêm vào giỏ hàng