Ống nghe y tế | 33 sản phẩm

Ống nghe Luxamed LuxaScope Sonus Adult Flex

Ống nghe Luxamed LuxaScope Sonus Adult Flex

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

Ống nghe tổng quát người lớn, 2 mặt (Cần đặt hàng trước)

Hộ Kinh Doanh Thiết Bị Y Tế Kim Nguyên 499/6/96/34 Quang Trung, Phường 10, Quận Gò Vấp, TP.HCM 0908.497.999
Ống nghe Luxamed LuxaScope Sonus Flat Flex

Ống nghe Luxamed LuxaScope Sonus Flat Flex

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

Ống nghe tổng quát người lớn (Cần đặt hàng trước)

Hộ Kinh Doanh Thiết Bị Y Tế Kim Nguyên 499/6/96/34 Quang Trung, Phường 10, Quận Gò Vấp, TP.HCM 0908.497.999
Ống nghe Luxamed LuxaScope Sonus

Ống nghe Luxamed LuxaScope Sonus

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

Ống nghe tổng quát người lớn, 2 mặt (Cần đặt hàng trước)

Hộ Kinh Doanh Thiết Bị Y Tế Kim Nguyên 499/6/96/34 Quang Trung, Phường 10, Quận Gò Vấp, TP.HCM 0908.497.999
Ống nghe 3M Littmann Cardiology IV Stethoscope 6157 (xanh Caribbean)

Ống nghe 3M Littmann Cardiology IV Stethoscope 6157 (xanh Caribbean)

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

Ống nghe tổng quát, tim 2 mặt (Cần đặt hàng trước)

Hộ Kinh Doanh Thiết Bị Y Tế Kim Nguyên 499/6/96/34 Quang Trung, Phường 10, Quận Gò Vấp, TP.HCM 0908.497.999
Ống nghe 3M Littmann Cardiology IV Stethoscope 6155 (xanh Hunter)

Ống nghe 3M Littmann Cardiology IV Stethoscope 6155 (xanh Hunter)

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

Ống nghe tổng quát, tim 2 mặt (Cần đặt hàng trước)

Hộ Kinh Doanh Thiết Bị Y Tế Kim Nguyên 499/6/96/34 Quang Trung, Phường 10, Quận Gò Vấp, TP.HCM 0908.497.999
Ống nghe 3M Littmann Cardiology IV Stethoscope 6152 (đen)

Ống nghe 3M Littmann Cardiology IV Stethoscope 6152 (đen)

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

Ống nghe tổng quát, tim 2 mặt (Cần đặt hàng trước)

Hộ Kinh Doanh Thiết Bị Y Tế Kim Nguyên 499/6/96/34 Quang Trung, Phường 10, Quận Gò Vấp, TP.HCM 0908.497.999
Ống nghe 3M Littmann Master Cardiology Stethoscope 2165 (xanh Hunter)

Ống nghe 3M Littmann Master Cardiology Stethoscope 2165 (xanh Hunter)

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

Ống nghe chuyên tim 1 mặt (Cần đặt hàng trước)

Hộ Kinh Doanh Thiết Bị Y Tế Kim Nguyên 499/6/96/34 Quang Trung, Phường 10, Quận Gò Vấp, TP.HCM 0908.497.999
Ống nghe 3M Littmann Master Cardiology Stethoscope 2164 (xanh Navy)

Ống nghe 3M Littmann Master Cardiology Stethoscope 2164 (xanh Navy)

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

Ống nghe chuyên tim 1 mặt (Cần đặt hàng trước)

Hộ Kinh Doanh Thiết Bị Y Tế Kim Nguyên 499/6/96/34 Quang Trung, Phường 10, Quận Gò Vấp, TP.HCM 0908.497.999
Ống nghe 3M Littmann Master Cardiology Stethoscope 2163 (đỏ Burgundy)

Ống nghe 3M Littmann Master Cardiology Stethoscope 2163 (đỏ Burgundy)

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

Ống nghe chuyên tim 1 mặt (Cần đặt hàng trước)

Hộ Kinh Doanh Thiết Bị Y Tế Kim Nguyên 499/6/96/34 Quang Trung, Phường 10, Quận Gò Vấp, TP.HCM 0908.497.999
Ống nghe 3M Littmann Master Cardiology Stethoscope 2160 (đen)

Ống nghe 3M Littmann Master Cardiology Stethoscope 2160 (đen)

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

Ống nghe chuyên tim 1 mặt (Cần đặt hàng trước)

Hộ Kinh Doanh Thiết Bị Y Tế Kim Nguyên 499/6/96/34 Quang Trung, Phường 10, Quận Gò Vấp, TP.HCM 0908.497.999
Ống nghe 3M Littmann Classic II Pediatric Stethoscope 2155 (cam)

Ống nghe 3M Littmann Classic II Pediatric Stethoscope 2155 (cam)

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

Ống nghe chuyên nhi 2 mặt (1 mặt trẻ em, 1 mặt sơ sinh) (Cần đặt hàng trước)

Hộ Kinh Doanh Thiết Bị Y Tế Kim Nguyên 499/6/96/34 Quang Trung, Phường 10, Quận Gò Vấp, TP.HCM 0908.497.999
Ống nghe 3M Littmann Classic II Pediatric Stethoscope 2123 (xanh Navy)

Ống nghe 3M Littmann Classic II Pediatric Stethoscope 2123 (xanh Navy)

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

Ống nghe chuyên nhi 2 mặt (1 mặt trẻ em, 1 mặt sơ sinh) (Cần đặt hàng trước)

Hộ Kinh Doanh Thiết Bị Y Tế Kim Nguyên 499/6/96/34 Quang Trung, Phường 10, Quận Gò Vấp, TP.HCM 0908.497.999
Ống nghe 3M Littmann Classic II Pediatric Stethoscope 2122 (đỏ mâm xôi)

Ống nghe 3M Littmann Classic II Pediatric Stethoscope 2122 (đỏ mâm xôi)

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

Ống nghe chuyên nhi 2 mặt (1 mặt trẻ em, 1 mặt sơ sinh) (Cần đặt hàng trước)

Hộ Kinh Doanh Thiết Bị Y Tế Kim Nguyên 499/6/96/34 Quang Trung, Phường 10, Quận Gò Vấp, TP.HCM 0908.497.999
Ống nghe 3M Littmann Classic II Pediatric Stethoscope 2113R (đỏ)

Ống nghe 3M Littmann Classic II Pediatric Stethoscope 2113R (đỏ)

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

Ống nghe chuyên nhi 2 mặt (1 mặt trẻ em, 1 mặt sơ sinh) (Cần đặt hàng trước)

Hộ Kinh Doanh Thiết Bị Y Tế Kim Nguyên 499/6/96/34 Quang Trung, Phường 10, Quận Gò Vấp, TP.HCM 0908.497.999
Ống nghe 3M Littmann Classic II Pediatric Stethoscope 2113 (đen)

Ống nghe 3M Littmann Classic II Pediatric Stethoscope 2113 (đen)

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

Ống nghe chuyên nhi 2 mặt (1 mặt trẻ em, 1 mặt sơ sinh) (Cần đặt hàng trước)

Hộ Kinh Doanh Thiết Bị Y Tế Kim Nguyên 499/6/96/34 Quang Trung, Phường 10, Quận Gò Vấp, TP.HCM 0908.497.999
Ống nghe 3M Littmann Classic III Stethoscope 5622 (xanh navy)

Ống nghe 3M Littmann Classic III Stethoscope 5622 (xanh navy)

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

Ống nghe khám tổng quát 2 mặt (1 mặt trẻ em, 1 mặt người lớn) (Cần đặt hàng trước)

Hộ Kinh Doanh Thiết Bị Y Tế Kim Nguyên 499/6/96/34 Quang Trung, Phường 10, Quận Gò Vấp, TP.HCM 0908.497.999
Ống nghe 3M Littmann Classic III Stethoscope 5620 (đen)

Ống nghe 3M Littmann Classic III Stethoscope 5620 (đen)

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

Ống nghe khám tổng quát 2 mặt (1 mặt trẻ em, 1 mặt người lớn) (Cần đặt hàng trước)

Hộ Kinh Doanh Thiết Bị Y Tế Kim Nguyên 499/6/96/34 Quang Trung, Phường 10, Quận Gò Vấp, TP.HCM 0908.497.999
Ống nghe 3M Littmann Classic III Stethoscope 5627 (đỏ vang)

Ống nghe 3M Littmann Classic III Stethoscope 5627 (đỏ vang)

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

Ống nghe khám tổng quát 2 mặt (1 mặt trẻ em, 1 mặt người lớn) (Cần đặt hàng trước)

Hộ Kinh Doanh Thiết Bị Y Tế Kim Nguyên 499/6/96/34 Quang Trung, Phường 10, Quận Gò Vấp, TP.HCM 0908.497.999
Ống nghe 3M Littmann Master Classic II Stethoscope 2146 (đỏ vang)

Ống nghe 3M Littmann Master Classic II Stethoscope 2146 (đỏ vang)

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

Ống nghe khám tổng quát 1 mặt (Cần đặt hàng trước)

Hộ Kinh Doanh Thiết Bị Y Tế Kim Nguyên 499/6/96/34 Quang Trung, Phường 10, Quận Gò Vấp, TP.HCM 0908.497.999
Ống nghe 3M Littmann Master Classic II Stethoscope 2144L (đen)

Ống nghe 3M Littmann Master Classic II Stethoscope 2144L (đen)

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

Ống nghe khám tổng quát 1 mặt (Cần đặt hàng trước)

Hộ Kinh Doanh Thiết Bị Y Tế Kim Nguyên 499/6/96/34 Quang Trung, Phường 10, Quận Gò Vấp, TP.HCM 0908.497.999