PDH Multiplexer | 18 sản phẩm

Modem quang PDH 8E1+4ETHERNET: RPM-150S8EN

Modem quang PDH 8E1+4ETHERNET: RPM-150S8EN

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

Modem quang PDH 8E1+4ETHERNET: RPM-150S8EN

Công Ty TNHH Công Nghệ Mạng Viễn Thông Thanh Bình Số 37, ngõ 130, đường Nguyễn Khoái, Phường Thanh Lương, Quận Hai Bà Trưng, Thành Phố Hà Nội 0856.888.666 - 0911.910.910
Modem quang PDH 8E1+4ETHERNET (Quang 1+1): RPM-150S8ET

Modem quang PDH 8E1+4ETHERNET (Quang 1+1): RPM-150S8ET

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

Modem quang PDH 8E1+4ETHERNET (Quang 1+1): RPM-150S8ET

Công Ty TNHH Công Nghệ Mạng Viễn Thông Thanh Bình Số 37, ngõ 130, đường Nguyễn Khoái, Phường Thanh Lương, Quận Hai Bà Trưng, Thành Phố Hà Nội 0856.888.666 - 0911.910.910
Modem Quang PDH 8E1 + 4Ethernet 10/100M: HFOM-8E1+4ETH

Modem Quang PDH 8E1 + 4Ethernet 10/100M: HFOM-8E1+4ETH

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

Modem Quang PDH 8E1 + 4Ethernet 10/100M: HFOM-8E1+4ETH

Công Ty TNHH Công Nghệ Mạng Viễn Thông Thanh Bình Số 37, ngõ 130, đường Nguyễn Khoái, Phường Thanh Lương, Quận Hai Bà Trưng, Thành Phố Hà Nội 0856.888.666 - 0911.910.910
Modem quang PDH 4E1+4ETHERNET: RPM-150S4EN

Modem quang PDH 4E1+4ETHERNET: RPM-150S4EN

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

Modem quang PDH 4E1+4ETHERNET: RPM-150S4EN

Công Ty TNHH Công Nghệ Mạng Viễn Thông Thanh Bình Số 37, ngõ 130, đường Nguyễn Khoái, Phường Thanh Lương, Quận Hai Bà Trưng, Thành Phố Hà Nội 0856.888.666 - 0911.910.910
Modem quang PDH 4E1+4ETHERNET (Quang 1+1): RPM-150S4ET

Modem quang PDH 4E1+4ETHERNET (Quang 1+1): RPM-150S4ET

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

Modem quang PDH 4E1+4ETHERNET (Quang 1+1): RPM-150S4ET

Công Ty TNHH Công Nghệ Mạng Viễn Thông Thanh Bình Số 37, ngõ 130, đường Nguyễn Khoái, Phường Thanh Lương, Quận Hai Bà Trưng, Thành Phố Hà Nội 0856.888.666 - 0911.910.910
Modem Quang PDH 4E1 + 4Ethernet 10/100M: HFOM-4E1+4ETH

Modem Quang PDH 4E1 + 4Ethernet 10/100M: HFOM-4E1+4ETH

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

Modem Quang PDH 4E1 + 4Ethernet 10/100M: HFOM-4E1+4ETH

Công Ty TNHH Công Nghệ Mạng Viễn Thông Thanh Bình Số 37, ngõ 130, đường Nguyễn Khoái, Phường Thanh Lương, Quận Hai Bà Trưng, Thành Phố Hà Nội 0856.888.666 - 0911.910.910
Modem Quang PDH 16E1 + 4Ethernet 10/100M: HFOM-16E1+4ETH

Modem Quang PDH 16E1 + 4Ethernet 10/100M: HFOM-16E1+4ETH

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

Modem Quang PDH 16E1 + 4Ethernet 10/100M: HFOM-16E1+4ETH

Công Ty TNHH Công Nghệ Mạng Viễn Thông Thanh Bình Số 37, ngõ 130, đường Nguyễn Khoái, Phường Thanh Lương, Quận Hai Bà Trưng, Thành Phố Hà Nội 0856.888.666 - 0911.910.910
Modem Quang Frame E1: MODEL7302

Modem Quang Frame E1: MODEL7302

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

Modem Quang Frame E1: MODEL7302

Công Ty TNHH Công Nghệ Mạng Viễn Thông Thanh Bình Số 37, ngõ 130, đường Nguyễn Khoái, Phường Thanh Lương, Quận Hai Bà Trưng, Thành Phố Hà Nội 0856.888.666 - 0911.910.910
Modem Quang E1 MODEL7301

Modem Quang E1 MODEL7301

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

Modem Quang E1 MODEL7301

Công Ty TNHH Công Nghệ Mạng Viễn Thông Thanh Bình Số 37, ngõ 130, đường Nguyễn Khoái, Phường Thanh Lương, Quận Hai Bà Trưng, Thành Phố Hà Nội 0856.888.666 - 0911.910.910
Modem Quang E1: BD-OP-E1

Modem Quang E1: BD-OP-E1

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

Modem Quang E1: BD-OP-E1

Công Ty TNHH Công Nghệ Mạng Viễn Thông Thanh Bình Số 37, ngõ 130, đường Nguyễn Khoái, Phường Thanh Lương, Quận Hai Bà Trưng, Thành Phố Hà Nội 0856.888.666 - 0911.910.910
Modem Quang 8E1 + Ethernet + Rs232: RPM-150S8EM

Modem Quang 8E1 + Ethernet + Rs232: RPM-150S8EM

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

Modem Quang 8E1 + Ethernet + Rs232: RPM-150S8EM

Công Ty TNHH Công Nghệ Mạng Viễn Thông Thanh Bình Số 37, ngõ 130, đường Nguyễn Khoái, Phường Thanh Lương, Quận Hai Bà Trưng, Thành Phố Hà Nội 0856.888.666 - 0911.910.910
Modem Quang 4E1 + Ethernet +Rs232: RPM-150S4M

Modem Quang 4E1 + Ethernet +Rs232: RPM-150S4M

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

Modem Quang 4E1 + Ethernet +Rs232: RPM-150S4M

Công Ty TNHH Công Nghệ Mạng Viễn Thông Thanh Bình Số 37, ngõ 130, đường Nguyễn Khoái, Phường Thanh Lương, Quận Hai Bà Trưng, Thành Phố Hà Nội 0856.888.666 - 0911.910.910
Modem quang 4E1 + 1Ethernet: 4E1-OP*Eth

Modem quang 4E1 + 1Ethernet: 4E1-OP*Eth

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

Modem quang 4E1 + 1Ethernet: 4E1-OP*Eth

Công Ty TNHH Công Nghệ Mạng Viễn Thông Thanh Bình Số 37, ngõ 130, đường Nguyễn Khoái, Phường Thanh Lương, Quận Hai Bà Trưng, Thành Phố Hà Nội 0856.888.666 - 0911.910.910
Modem quang PDH 16E1 + 4FE

Modem quang PDH 16E1 + 4FE

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

Modem Quang 16E1 + 4FE LCD hiển thị

Công Ty TNHH Công Nghệ Mạng Viễn Thông Thanh Bình Số 37, ngõ 130, đường Nguyễn Khoái, Phường Thanh Lương, Quận Hai Bà Trưng, Thành Phố Hà Nội 0856.888.666 - 0911.910.910
Modem Quang 16E1 + 2Ethernet: RPM-150S16EM

Modem Quang 16E1 + 2Ethernet: RPM-150S16EM

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

Modem Quang 16E1 + 2Ethernet: RPM-150S16EM

Công Ty TNHH Công Nghệ Mạng Viễn Thông Thanh Bình Số 37, ngõ 130, đường Nguyễn Khoái, Phường Thanh Lương, Quận Hai Bà Trưng, Thành Phố Hà Nội 0856.888.666 - 0911.910.910
IDU NEC PASOLINK V4

IDU NEC PASOLINK V4

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Thiết bị viba

Thiết bị viễn thông Mai Dịch - Cầu Giấy 0964187333
IDU NEC NEO

IDU NEC NEO

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Thiết bị truyền dẫn vi ba

Thiết bị viễn thông Mai Dịch - Cầu Giấy 0964187333
Bộ ghép kênh quang 4 hoặc 8 luồng E1 - NIFT-i4ES

Bộ ghép kênh quang 4 hoặc 8 luồng E1 - NIFT-i4ES

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

• Hỗ trợ 4 hoặc 8 kênh E1 và kênh Ethernet 100Mbps • Hỗ trợ 1 kênh RS232, 1 kênh quản lý mạng, 1 order-wire • Rack 1U • Khoảng cách quang lên đến: 40/80/120km

Công ty TNHH Siêu Nhật Thanh Lô B 023, Đường CC2, P Sơn Kỳ, Q Tân Phú 08 6264 6077