Phần mềm Giáo dục | 1 sản phẩm

Giải Pháp Quản Lý Lớp Học Q-Nex

Giải Pháp Quản Lý Lớp Học Q-Nex

(4 đánh giá)

Vui lòng gọi

Q-NEX quản lý hệ thống bao gồm một web-dựa trên nền tảng-Q-NEX Giao Diện Điều Khiển, và một Streaming Hệ Thống Dịch Vụ. Bởi hệ thống của chúng tôi, một trường học NÓ quản trị có thể theo dõi và kiểm soát tất cả các kết nối điện tử cơ sở và lịch trình AV phân phối từ bất cứ nơi nào.

Trung Tâm Phân Phối Máy Chiếu và Thiết Bị Giáo Dục SK 6 Đường Số 13A Khu Dân Cư Him Lam 6A, BÌnh Hưng, Bình Chánh 0973678525