Phần mềm quản lý tổng đài | 2 sản phẩm

Phần mềm họp trực tuyến Zoom Pro

Phần mềm họp trực tuyến Zoom Pro

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

100 người tham gia cuộc họp Thời hạn cuộc họp là 24 giờ Quản lý người dùng Kiểm soát tính năng quản trị viên Báo cáo ID cuộc họp cá nhân tùy chỉnh Chỉ định lịch trình 1GB ghi âm trên đám mây MP4 hoặc M4A Khả năng tương tác của Skype for Business (Lync) Chu kỳ đăng ký: 12 tháng/lần.

Công ty TNHH Cung Ứng Ngọc Thiên 81 Cách Mạng Tháng Tám, P. Bến Thành, Quận 1, HCM 0905400775
WINPAC PMSI

WINPAC PMSI

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Full-Feature Property Management System Interface (PMSI) Version 3.0