Phân trang | 10 sản phẩm

GIẤY NOTE G-STAR 5 MÀU

GIẤY NOTE G-STAR 5 MÀU

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

Đơn vị bán: Xấp Đóng gói: Lốc / 12 xấp Kích Thước: 7,5 cm x 7,5cm (3″ x 3″) Màu: 5 màu trong 1 xấp (mõi màu kích thước: 7,5cm x 1,5cm) Xuất xứ: Việt Nam Thương hiệu: G-Star

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DHT 343 Nguyễn Văn Tạo Long Thới Nhà Bè 0938093387
GIẤY NOTE G-STAR 4 MÀU

GIẤY NOTE G-STAR 4 MÀU

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

Đơn vị bán: Xấp Đóng gói: Lốc / 12 xấp Kích Thước: 7,5 cm x 7,5cm (3″ x 3″) Màu: 4 màu trong 1 xấp (mõi màu kích thước: 7,5cm x 1,9cm) Xuất xứ: Việt Nam Thương hiệu: G-Star

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DHT 343 Nguyễn Văn Tạo Long Thới Nhà Bè 0938093387
GIẤY NOTE G-STAR 3 X 4

GIẤY NOTE G-STAR 3 X 4

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

Đơn vị bán: Xấp Đóng gói: Lốc / 12 xấp Kích Thước: 7,5 cm x 10.2 cm (3″ x 4″) Màu: Vàng Xuất xứ: Việt Nam Thương hiệu: G-Star

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DHT 343 Nguyễn Văn Tạo Long Thới Nhà Bè 0938093387
GIẤY NOTE G-STAR 3 X 2

GIẤY NOTE G-STAR 3 X 2

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

Đơn vị bán: Xấp Đóng gói: Lốc / 12 xấp Kích Thước: 7,5 cm x 5.1 cm (3″ x 2″) Màu: Vàng Xuất xứ: Việt Nam Thương hiệu: G-Star

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DHT 343 Nguyễn Văn Tạo Long Thới Nhà Bè 0938093387
GIẤY NOTE G-STAR 3 MÀU

GIẤY NOTE G-STAR 3 MÀU

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

ơn vị bán: Xấp Đóng gói: Lốc / 12 xấp Kích Thước: 7,5 cm x 7,5cm (3″ x 3″) Màu: 3 màu trong 1 xấp (mõi màu kích thước: 7,5cm x 2.5cm) Xuất xứ: Việt Nam Thương hiệu: G-Sta

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DHT 343 Nguyễn Văn Tạo Long Thới Nhà Bè 0938093387
PHÂN TRANG NHỰA TL 24 CHỮ

PHÂN TRANG NHỰA TL 24 CHỮ

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

Đơn vị bán: Bộ / 24 tờ Kích thước: 21cm x 30cm Phân trang được ghi 24 chữ cái (mõi tờ 1 chữ cái) Chất liệu: Nhựa PP Xuất xứ: Việt Nam Thương hiệu: TL

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DHT 343 Nguyễn Văn Tạo Long Thới Nhà Bè 0938093387
PHÂN TRANG NHỰA LD 10 SỐ

PHÂN TRANG NHỰA LD 10 SỐ

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

Đơn vị bán: Bộ / 10 tờ Đóng gói: Xấp / 10 bộ Kích thước: 21cm x 30cm màu: 10 màu Chất liệu: Nhựa Xuất xứ: Việt Nam Thương hiệu: LD

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DHT 343 Nguyễn Văn Tạo Long Thới Nhà Bè 0938093387
PHÂN TRANG GIẤY GRAND 24 CHỮ

PHÂN TRANG GIẤY GRAND 24 CHỮ

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

Đơn vị bán: Bộ / 24 tờ Đóng gói: Xấp / 5 bộ Kích thước: 21cm x 30cm Phân trang được ghi 24 chữ cái (mõi tờ 1 chữ cái) Xuất xứ: Việt Nam Thương hiệu: Grand

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DHT 343 Nguyễn Văn Tạo Long Thới Nhà Bè 0938093387
PHÂN TRANG GIẤY GRAND 12 SỐ

PHÂN TRANG GIẤY GRAND 12 SỐ

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

Đơn vị bán: Bộ / 12 tờ Kích thước: 21cm x 30cm màu: 12 màu (đánh số 1 đến 12) Xuất xứ: Việt Nam Thương hiệu: Grand

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DHT 343 Nguyễn Văn Tạo Long Thới Nhà Bè 0938093387
PHÂN TRANG GIẤY GRAND 10 SỐ

PHÂN TRANG GIẤY GRAND 10 SỐ

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

Đơn vị bán: Bộ / 10 tờ Đóng gói: Xấp / 5 bộ Kích thước: 21cm x 30cm màu: 10 màu Chất liệu: Giấy Xuất xứ: Việt Nam Thương hiệu: Grand

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DHT 343 Nguyễn Văn Tạo Long Thới Nhà Bè 0938093387