Tên sản phẩm Quy cách độ dày Giá Đơn vị tính  
TPT 3660 Call Cây Đặt hàng
TPT 1220 Call Cây Đặt hàng
TPT 610 Call Cây Đặt hàng
VPT 3660 Call Cây Đặt hàng
TTK 3660 Call Cây Đặt hàng
TTK 1220 Call Cây Đặt hàng
TTK 610 Call Cây Đặt hàng
VTK 3660 Call Cây Đặt hàng
UM29 4m Call Cây Đặt hàng
UM31 4m Call Cây Đặt hàng
UM32 4m Call Cây Đặt hàng
VM31 4m Call Cây Đặt hàng
VM32 4m Call Cây Đặt hàng
U5 4m Call Cây Đặt hàng
V5 4m Call Cây Đặt hàng
Ty 3m Call Cây Đặt hàng
Khóa liên kết   Call Cái Đặt hàng
Tăng đơ(ngắn)   Call Cái Đặt hàng
Tăng đơ(dài)   Call Cái Đặt hàng
Bass   Call Cái Đặt hàng
Tacke   Call Con Đặt hàng
Băng keo lưới (thường)   Call Cuộn Đặt hàng
Băng keo lưới (tốt)   Call Cuộn Đặt hàng
Ðinh   Call Kg Đặt hàng
Vít ERON 2.0p Call Kg Đặt hàng

Vít Thạch Cao

2.5p Call Kg Đặt hàng