Phụ kiện cầu trục | 41 sản phẩm

i Wattlow ANSI Flange Immersion Heaters_WTS20140507380V30KW-REV 1_Wattlow Vietnam_ANS Vietnam

i Wattlow ANSI Flange Immersion Heaters_WTS20140507380V30KW-REV 1_Wattlow Vietnam_ANS Vietnam

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

WTS20140507380V30KW-REV 1 380 VAC 3Ph 30 Kw 4 Nps Nps Class 300 Carbon Steel Flange (6) 0.43 inch Dia Alloy 800 Elements With A 38in Immersed Length Non-Classified, Moisture Resistant Enclosure To Fit in a 4 Nps Standard Schedule Carbon Steel Vessel

Tay bấm điều khiển cầu trục tay bấm cho cẩu trục tay bấm cho cổng trục

Tay bấm điều khiển cầu trục tay bấm cho cẩu trục tay bấm cho cổng trục

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Tay bấm 6 nút 2 tốc độ + 1 dừng khẩn Tay bấm 6 nút 2 tốc độ + 1 dừng khẩn+ 2 chuyển mạch Tay bấm 6 nút 2 tốc độ+ 1 dừng khẩn+ 1 nút on/off Tay bấm 6 nút 1 tốc độ + 1 dừng khẩn Tay bấm 6 nút 1 tốc độ + 1 dừng khẩn+ 2 chuyển mạch Tay bấm 6 nút 1 tốc độ+ 1 dừng khẩn+ 1 nút on/off Ngoài ra chúng tôi còn cung cấp biến tần Hyundai và biến tần Yaskawa, điện trở xả hãm cho biến tần, tay bấm cầu trục...

Tang cuốn cáp điện SF1 Koreel – Hàn Quốc

Tang cuốn cáp điện SF1 Koreel – Hàn Quốc

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Tang cuốn cáp cho cầu trục.

Công ty cổ phần đầu tư phát triển công nghiệp Việt Nam 156 Hồ Bá Kiện, Phường 15, Quận 10, TP.Hồ Chí Minh 0918452068
Tang cuốn cáp điện ECCV-210-5 – Koreel - Hàn Quốc

Tang cuốn cáp điện ECCV-210-5 – Koreel - Hàn Quốc

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Tang cuốn cáp dùng cho cơ cấu nâng hạ.

Công ty cổ phần đầu tư phát triển công nghiệp Việt Nam 156 Hồ Bá Kiện, Phường 15, Quận 10, TP.Hồ Chí Minh 0918452068
Tang cuốn cáp điện ECCV-225-8 – Koreel - Hàn Quốc

Tang cuốn cáp điện ECCV-225-8 – Koreel - Hàn Quốc

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Tang cuốn cáp dùng cho cơ cấu nâng hạ.

Công ty cổ phần đầu tư phát triển công nghiệp Việt Nam 156 Hồ Bá Kiện, Phường 15, Quận 10, TP.Hồ Chí Minh 0918452068
Tang cuốn cáp điện ECCV-425-6 – Koreel - Hàn Quốc

Tang cuốn cáp điện ECCV-425-6 – Koreel - Hàn Quốc

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Tang cuốn cáp dùng cho cơ cấu nâng hạ.

Công ty cổ phần đầu tư phát triển công nghiệp Việt Nam 156 Hồ Bá Kiện, Phường 15, Quận 10, TP.Hồ Chí Minh 0918452068
Tang cuốn cáp điện ECCV-625-5 – Koreel - Hàn Quốc

Tang cuốn cáp điện ECCV-625-5 – Koreel - Hàn Quốc

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Tang cuốn cáp dùng cho cơ cấu nâng hạ.

Công ty cổ phần đầu tư phát triển công nghiệp Việt Nam 156 Hồ Bá Kiện, Phường 15, Quận 10, TP.Hồ Chí Minh 0918452068
Tang cuốn cáp điện ECCV-1025-3 – Koreel - Hàn Quốc

Tang cuốn cáp điện ECCV-1025-3 – Koreel - Hàn Quốc

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Tang cuốn cáp dùng cho cơ cấu nâng hạ.

Công ty cổ phần đầu tư phát triển công nghiệp Việt Nam 156 Hồ Bá Kiện, Phường 15, Quận 10, TP.Hồ Chí Minh 0918452068
Tang cuốn cáp điện ECCV-1620-3 – Koreel - Hàn Quốc

Tang cuốn cáp điện ECCV-1620-3 – Koreel - Hàn Quốc

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Tang cuốn cáp dùng cho cơ cấu nâng hạ.

Công ty cổ phần đầu tư phát triển công nghiệp Việt Nam 156 Hồ Bá Kiện, Phường 15, Quận 10, TP.Hồ Chí Minh 0918452068
Tang cuốn cáp điện ECCH-210-12 – Koreel - Hàn Quốc

Tang cuốn cáp điện ECCH-210-12 – Koreel - Hàn Quốc

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Tang cuốn cáp dùng cho cơ cấu di chuyển.

Công ty cổ phần đầu tư phát triển công nghiệp Việt Nam 156 Hồ Bá Kiện, Phường 15, Quận 10, TP.Hồ Chí Minh 0918452068
Tang cuốn cáp điện ECCH-220-12 – Koreel - Hàn Quốc

Tang cuốn cáp điện ECCH-220-12 – Koreel - Hàn Quốc

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Tang cuốn cáp dùng cho cơ cấu di chuyển.

Công ty cổ phần đầu tư phát triển công nghiệp Việt Nam 156 Hồ Bá Kiện, Phường 15, Quận 10, TP.Hồ Chí Minh 0918452068
Tang cuốn cáp điện ECCH-230-8 – Koreel - Hàn Quốc

Tang cuốn cáp điện ECCH-230-8 – Koreel - Hàn Quốc

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Tang cuốn cáp dùng cho cơ cấu di chuyển.

Công ty cổ phần đầu tư phát triển công nghiệp Việt Nam 156 Hồ Bá Kiện, Phường 15, Quận 10, TP.Hồ Chí Minh 0918452068
Tang cuốn cáp điện ECCH-240-6 – Koreel - Hàn Quốc

Tang cuốn cáp điện ECCH-240-6 – Koreel - Hàn Quốc

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Tang cuốn cáp dùng cho cơ cấu di chuyển.

Công ty cổ phần đầu tư phát triển công nghiệp Việt Nam 156 Hồ Bá Kiện, Phường 15, Quận 10, TP.Hồ Chí Minh 0918452068
Tang cuốn cáp điện ECCH-410-8 – Koreel - Hàn Quốc

Tang cuốn cáp điện ECCH-410-8 – Koreel - Hàn Quốc

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Tang cuốn cáp dùng cho cơ cấu di chuyển.

Công ty cổ phần đầu tư phát triển công nghiệp Việt Nam 156 Hồ Bá Kiện, Phường 15, Quận 10, TP.Hồ Chí Minh 0918452068
Tang cuốn cáp điện ECCH-420-8 – Koreel - Hàn Quốc

Tang cuốn cáp điện ECCH-420-8 – Koreel - Hàn Quốc

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Tang cuốn cáp dùng cho cơ cấu di chuyển.

Công ty cổ phần đầu tư phát triển công nghiệp Việt Nam 156 Hồ Bá Kiện, Phường 15, Quận 10, TP.Hồ Chí Minh 0918452068
Tang cuốn cáp điện ECCH-430-8 – Koreel - Hàn Quốc

Tang cuốn cáp điện ECCH-430-8 – Koreel - Hàn Quốc

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Tang cuốn cáp dùng cho cơ cấu di chuyển.

Công ty cổ phần đầu tư phát triển công nghiệp Việt Nam 156 Hồ Bá Kiện, Phường 15, Quận 10, TP.Hồ Chí Minh 0918452068
Tang cuốn cáp điện ECCH-440-6 – Koreel - Hàn Quốc

Tang cuốn cáp điện ECCH-440-6 – Koreel - Hàn Quốc

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Tang cuốn cáp dùng cho cơ cấu di chuyển.

Công ty cổ phần đầu tư phát triển công nghiệp Việt Nam 156 Hồ Bá Kiện, Phường 15, Quận 10, TP.Hồ Chí Minh 0918452068
Tang cuốn cáp điện ECCH-610-8 – Koreel - Hàn Quốc

Tang cuốn cáp điện ECCH-610-8 – Koreel - Hàn Quốc

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Tang cuốn cáp dùng cho cơ cấu di chuyển.

Công ty cổ phần đầu tư phát triển công nghiệp Việt Nam 156 Hồ Bá Kiện, Phường 15, Quận 10, TP.Hồ Chí Minh 0918452068
Tang cuốn cáp điện ECCH-620-8 – Koreel - Hàn Quốc

Tang cuốn cáp điện ECCH-620-8 – Koreel - Hàn Quốc

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Tang cuốn cáp dùng cho cơ cấu di chuyển.

Công ty cổ phần đầu tư phát triển công nghiệp Việt Nam 156 Hồ Bá Kiện, Phường 15, Quận 10, TP.Hồ Chí Minh 0918452068
Tang cuốn cáp điện ECCH-630-5 – Koreel - Hàn Quốc

Tang cuốn cáp điện ECCH-630-5 – Koreel - Hàn Quốc

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Tang cuốn cáp dùng cho cơ cấu di chuyển.

Công ty cổ phần đầu tư phát triển công nghiệp Việt Nam 156 Hồ Bá Kiện, Phường 15, Quận 10, TP.Hồ Chí Minh 0918452068