Phụ kiện máy lạnh | 376 sản phẩm

Relay Áp Suất Danfoss

Relay Áp Suất Danfoss

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Công Ty Thiên Hải Chuyên Cung Cấp Phụ Tùng Danfoss chính hãng

Thiên Hải đường 88 BHHA, BT 0822 141 022
Máy Nén Lạnh Kulthorn AE2416ZK-SR

Máy Nén Lạnh Kulthorn AE2416ZK-SR

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Tên sản phẩm: Máy nén Kulthorn AE2416ZK-SR Công suất lạnh:1.399Btu/h Điện nguồn:220-240/1pha/50Hz Môi chất lạnh: Gas R404 Xuất xứ: Thái Lan

Điện Lạnh Thiên Hải ® 34/5 Đường 8B, Phường Bình Hưng Hòa A, Quận Bình Tân, Tp.HCM 0914.040.090
Máy Nén Lạnh Kulthorn AE2428ZK-SR

Máy Nén Lạnh Kulthorn AE2428ZK-SR

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Tên sản phẩm: Máy nén Kulthorn AE2428ZK-SR Công suất lạnh:2.388Btu/h Điện nguồn:220-240/1pha/50Hz Môi chất lạnh: Gas R404 Xuất xứ: Thái Lan

Điện Lạnh Thiên Hải ® 34/5 Đường 8B, Phường Bình Hưng Hòa A, Quận Bình Tân, Tp.HCM 0914.040.090
Máy Nén Lạnh Kulthorn AE4474EK

Máy Nén Lạnh Kulthorn AE4474EK

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Tên sản phẩm: Máy nén Kulthorn AE4474EK Công suất lạnh: 6.142Btu/h Điện nguồn:220-240/1pha/50Hz Môi chất lạnh: Gas R22 Xuất xứ: Thái Lan

Điện Lạnh Thiên Hải ® 34/5 Đường 8B, Phường Bình Hưng Hòa A, Quận Bình Tân, Tp.HCM 0914.040.090
Máy Nén Lạnh Kulthorn AW2464ZK

Máy Nén Lạnh Kulthorn AW2464ZK

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Tên sản phẩm: Máy nén Kulthorn AW2464ZK Công suất lạnh:5.391Btu/h Điện nguồn:220-240/1pha/50Hz Môi chất lạnh: Gas R404A Xuất xứ: Thái Lan

Điện Lạnh Thiên Hải ® 34/5 Đường 8B, Phường Bình Hưng Hòa A, Quận Bình Tân, Tp.HCM 0914.040.090
Máy Nén Lạnh Kulthorn AW2495Z-9

Máy Nén Lạnh Kulthorn AW2495Z-9

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Tên sản phẩm: Máy nén Kulthorn AW2495Z-9 ông suất lạnh:8.165Btu/h Điện nguồn: 380-420/3pha/50Hz Môi chất lạnh: Gas R404A Xuất xứ: Thái Lan

Điện Lạnh Thiên Hải ® 34/5 Đường 8B, Phường Bình Hưng Hòa A, Quận Bình Tân, Tp.HCM 0914.040.090
Máy Nén Lạnh Kulthorn AW2495ZK-P

Máy Nén Lạnh Kulthorn AW2495ZK-P

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Tên sản phẩm: Máy nén Kulthorn AW2495ZK-P Công suất lạnh: 7.923Btu/h Điện nguồn: 220-240/1pha/50Hz Môi chất lạnh: Gas R22 Xuất xứ: Thái Lan

Điện Lạnh Thiên Hải ® 34/5 Đường 8B, Phường Bình Hưng Hòa A, Quận Bình Tân, Tp.HCM 0914.040.090
Máy Nén Lạnh Kulthorn AW5522EK

Máy Nén Lạnh Kulthorn AW5522EK

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Tên sản phẩm: Máy nén Kulthorn AW5522EK Công suất lạnh: 19336Btu/h Điện nguồn: 220-240/1pha/50Hz Môi chất lạnh: Gas R22 Xuất xứ: Thái Lan

Điện Lạnh Thiên Hải ® 34/5 Đường 8B, Phường Bình Hưng Hòa A, Quận Bình Tân, Tp.HCM 0914.040.090
Máy Nén Lạnh Kulthorn AW5528EK

Máy Nén Lạnh Kulthorn AW5528EK

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Tên sản phẩm: Máy nén Kulthorn AW5528EK Công suất lạnh: 24252Btu/h Điện nguồn: 220-240/1pha/50Hz Môi chất lạnh: Gas R22 Xuất xứ: Thái Lan

Điện Lạnh Thiên Hải ® 34/5 Đường 8B, Phường Bình Hưng Hòa A, Quận Bình Tân, Tp.HCM 0914.040.090
Máy Nén Lạnh Kulthorn AW5532EK

Máy Nén Lạnh Kulthorn AW5532EK

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Tên sản phẩm: Máy nén Kulthorn AW5532EK Công suất lạnh: 26.852Btu/h Điện nguồn: 220-240/1pha/50Hz Môi chất lạnh: Gas R22 Xuất xứ: Thái Lan

Điện Lạnh Thiên Hải ® 34/5 Đường 8B, Phường Bình Hưng Hòa A, Quận Bình Tân, Tp.HCM 0914.040.090
Máy Nén Lạnh Kulthorn AW5538E

Máy Nén Lạnh Kulthorn AW5538E

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Tên sản phẩm: Máy nén Kulthorn AW5538E Công suất lạnh: 31.500Btu/h Điện nguồn: 220-240/1pha/50Hz Môi chất lạnh: Gas R22 Xuất xứ: Thái Lan

Điện Lạnh Thiên Hải ® 34/5 Đường 8B, Phường Bình Hưng Hòa A, Quận Bình Tân, Tp.HCM 0914.040.090
Máy Nén Lạnh Kulthorn AW5542E

Máy Nén Lạnh Kulthorn AW5542E

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Tên sản phẩm: Máy nén Kulthorn AW5542E Công suất lạnh: 35.901Btu/h Điện nguồn: 220-240/1pha/50Hz Môi chất lạnh: Gas R22 Xuất xứ: Thái Lan

Điện Lạnh Thiên Hải ® 34/5 Đường 8B, Phường Bình Hưng Hòa A, Quận Bình Tân, Tp.HCM 0914.040.090
Máy Nén Lạnh Kulthorn WJ2435ZK-P

Máy Nén Lạnh Kulthorn WJ2435ZK-P

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Tên sản phẩm: Máy nén Kulthorn WJ2435ZK-P Công suất lạnh: 2.900Btu/h Điện nguồn: 220-240/1pha/50Hz Môi chất lạnh: Gas R404A Xuất xứ: Thái Lan

Điện Lạnh Thiên Hải ® 34/5 Đường 8B, Phường Bình Hưng Hòa A, Quận Bình Tân, Tp.HCM 0914.040.090
Máy Nén Lạnh Kulthorn WJ2450ZK-P

Máy Nén Lạnh Kulthorn WJ2450ZK-P

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Tên sản phẩm: Máy nén Kulthorn WJ2450ZK-P Công suất lạnh: 3.801Btu/h Điện nguồn: 220-240/1pha/50Hz Môi chất lạnh: Gas R404A Xuất xứ: Thái Lan

Điện Lạnh Thiên Hải ® 34/5 Đường 8B, Phường Bình Hưng Hòa A, Quận Bình Tân, Tp.HCM 0914.040.090
Máy Nén Lạnh Kulthorn WJ2455ZK

Máy Nén Lạnh Kulthorn WJ2455ZK

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Tên sản phẩm: Máy nén Kulthorn WJ2455ZK Công suất lạnh: 4.702Btu/h Điện nguồn: 220-240/1pha/50Hz Môi chất lạnh: Gas R404A Xuất xứ: Thái Lan

Điện Lạnh Thiên Hải ® 34/5 Đường 8B, Phường Bình Hưng Hòa A, Quận Bình Tân, Tp.HCM 0914.040.090
Máy Nén Lạnh Kulthorn WJ5510EK

Máy Nén Lạnh Kulthorn WJ5510EK

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Tên sản phẩm: Máy nén Kulthorn WJ5510EK Công suất lạnh: 9.178Btu/h Điện nguồn: 220-240/1pha/50Hz Môi chất lạnh: Gas R22 Xuất xứ: Thái Lan

Điện Lạnh Thiên Hải ® 34/5 Đường 8B, Phường Bình Hưng Hòa A, Quận Bình Tân, Tp.HCM 0914.040.090
Máy Nén Lạnh Kulthorn WJ5515EK

Máy Nén Lạnh Kulthorn WJ5515EK

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Tên sản phẩm: Máy nén Kulthorn WJ5510EK Công suất lạnh: 12.000Btu/h Điện nguồn: 220-240/1pha/50Hz Môi chất lạnh: Gas R22 Xuất xứ: Thái Lan

Điện Lạnh Thiên Hải ® 34/5 Đường 8B, Phường Bình Hưng Hòa A, Quận Bình Tân, Tp.HCM 0914.040.090
Máy Nén Lạnh Kulthorn WJ5516EK

Máy Nén Lạnh Kulthorn WJ5516EK

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Tên sản phẩm: Máy nén Kulthorn WJ5516EK Công suất lạnh: 13.399Btu/h Điện nguồn: 220-240/1pha/50Hz Môi chất lạnh: Gas R22 Xuất xứ: Thái Lan

Điện Lạnh Thiên Hải ® 34/5 Đường 8B, Phường Bình Hưng Hòa A, Quận Bình Tân, Tp.HCM 0914.040.090
Máy Nén Lạnh Dorin H1002CC

Máy Nén Lạnh Dorin H1002CC

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Tên sản phẩm: Máy nén Dorin H1002CC Công suất lạnh: 10.0HP Điện nguồn: 380,3P,50HZ Môi chất lạnh: R404A Xuất xứ: Italia

Điện Lạnh Thiên Hải ® 34/5 Đường 8B, Phường Bình Hưng Hòa A, Quận Bình Tân, Tp.HCM 0914.040.090
Máy Nén Lạnh Dorin H1501CC

Máy Nén Lạnh Dorin H1501CC

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Tên sản phẩm: Máy nén Dorin H1501CC Công suất lạnh: 15.0HP Điện nguồn: 380,3P,50HZ Môi chất lạnh: R404A Xuất xứ: Italia

Điện Lạnh Thiên Hải ® 34/5 Đường 8B, Phường Bình Hưng Hòa A, Quận Bình Tân, Tp.HCM 0914.040.090