PHỤ KIỆN SẮC KÝ (Syringe filter - Phin Lọc ; Màng Lọc - Membrane Filter; Kim tiêm sắc ký, cột LC..

(1 đánh giá)

Mã SP: PHỤ KIỆN SẮC KÝ
650,000 VND

Xuất xứ :EXMIRE-JAPAN & CNW

Nơi rao bán :Toàn quốc

Tình trạng :Mới 100%

Ngày cập nhật :17-09-2020 05:38:54

PHỤ KIỆN SẮC KÝ : Syringe filter - Phin Lọc ; Màng Lọc - Membrane Filter; Kim tiêm sắc ký, cột LC, Cột GC, Vialls , nắp bấm, nắp vặn, và septa , setum cho máy sắc ký ...

Số lượng:
Mua ngay Thêm vào giỏ hàng

LIÊN HỆ VỚI NGƯỜI BÁN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ THÍ NGHIỆM Á CHÂU

594/23 Âu Cơ, P.10, Q. Tân Bình

08.38615328

tbthinghiemachau@gmail.com

https://lab-achau.gianhangvn.com

Ghi chú: GianHangVN không trực tiếp bán sản phẩm, vui lòng liên hệ trực tiếp với người bán bên trên.

PHỤ KIỆN SẮC KÝ : Syringe filter - Phin Lọc ; Màng Lọc - Membrane Filter; Kim tiêm sắc ký, cột LC, Cột GC, Vialls , nắp bấm, nắp vặn, và septa , setum cho máy sắc ký ...

Manual Syringe _ Standar Syringe
Code no.
Description
Syringe
Volume
Needle
Length (mm)
ID
(mm)
OD (mm)
Tip Style
Minimum
Calibr.
MS*05
Syringe 5µl, vạch chia nhỏ nhất 0.1µl,fixed needle bevel, plunger metal length 75mm, O.D 0.52 mm, I.D 0.13 mm
5µl
75
0.18
0.52
bevel
0.1µl
MS*01U
Syringe 1µl, vạch chia nhỏ nhất 0.01µl, fixed needle bevel ,plunger metal , length 50mm, O.D mm, I.D 0.18 mm
1µl
50
0.18
0.52
bevel
0.01µl
MS*X05
Syringe 5µl, vạch chia nhỏ nhất 0.1µl,fixed needle bevel, plunger metal length 50mm, O.D 0.52 mm, I.D 0.13 mm
5µl
50
0.13
0.52
bevel
0.1µl
MS*10U
Syringe 10µl, vạch chia nhỏ nhất 0.1µl,fixed needle bevel, plunger metal length 50mm, O.D 0.52 mm, I.D 0.13 mm
10µl
50
0.13
0.52
bevel
0.1µl
MS*25
Syringe 25µl, vạch chia nhỏ nhất 0.5µl, fixed needle bevel, plunger metal, length 50mm, O.D 0.52 mm, I.D 0.18 mm
25µl
50
0.18
0.52
bevel
0.5µl
MS*50
Syringe 50µl, vạch chia nhỏ nhất 1µl, fixed needle bevel, plunger metal, length 50mm, O.D 0.52 mm, I.D 0.18 mm
50µl
50
0.18
0.52
bevel
1µl
MS*100
Syringe 100µl, vạch chia nhỏ nhất 2µl, fixed needle bevel, plunger metal, length 50mm, O.D 0.52 mm, I.D 0.18 mm
100µl
50
0.18
0.52
bevel
2µl
MS*250
Syringe 250µl, vạch chia nhỏ nhất 5µl, fixed needle bevel, plunger metal, length 50mm, O.D 0.56 mm, I.D 0.3 mm
250µl
50
0.3
0.56
bevel
5µl
MS*500
Syringe 500µl, vạch chia nhỏ nhất 10µl, fixed needle bevel, plunger metal, length 50mm, O.D 0.56 mm, I.D 0.3mm
500µl
50
0.3
0.56
bevel
10µl
GASTIGHT Syringe
MS*GAN025
Syringe 0.25ml, vạch chia nhỏ nhất 0.005ml, interchangeable needle bevel, plunger PTFE, length 50mm, O.D 0.56 mm, I.D 0.30 mm
0.25ml
50
0.30
0.56
bevel
0.005ml
MS*GAN050
Syringe 0.5ml, vạch chia nhỏ nhất 0.01ml, interchangeable needle bevel, plunger PTFE, length 50mm, O.D 0.56 mm, I.D 0.30 mm
0.5ml
50
0.30
0.56
bevel
0.01ml
MS*GAN100
Syringe 1ml, vạch chia nhỏ nhất 0.02ml, interchangeable needle bevel, plunger PTFE, length 50mm, O.D 0.56 mm, I.D 0.30 mm
1ml
50
0.30
0.56
bevel
0.02ml
MS*GAN250
Syringe 2.5ml, vạch chia nhỏ nhất 0.05ml, interchangeable needle bevel, plunger PTFE, length 50mm, O.D 0.56 mm, I.D 0.30 mm
2.5ml
50
0.30
0.56
bevel
0.05ml
MS*GAN500
Syringe 5ml, vạch chia nhỏ nhất 0.1ml, interchangeable needle bevel, plunger PTFE, length 50mm, O.D 0.56 mm, I.D 0.30 mm
5ml
50
0.30
0.56
bevel
0.1ml
MS*GANX00
Syringe 10ml, vạch chia nhỏ nhất 0.2ml, interchangeable needle bevel, plunger PTFE, length 50mm, O.D 0.56 mm, I.D 0.30 mm
10ml
50
0.30
0.56
bevel
0.2ml
MS*GAN2500
Syringe 25ml, vạch chia nhỏ nhất 0.5ml, interchangeable needle bevel, plunger PTFE, length 50mm, O.D 0.56 mm, I.D 0.30 mm
25ml
50
0.30
0.56
Bevel
0.5ml
AUTO SAMPLER SYRINGE
MS*AOC type (for Shimadzu)
MS*05AOC23G
Syringe 5µl , vạch chia nhỏ nhất 0.1µl , needle cone, plunger metal, length 43mm, O.D 0.64 mm, I.D 0.15 mm
5µl
43
0.15
0.64
Cone
0.1µl
MS*05AOC26G
Syringe 5µl , vạch chia nhỏ nhất 0.1µl , needle cone, plunger metal, length 43mm, O.D 0.46 mm, I.D 0.15 mm
5µl
43
0.15
0.46
Cone
0.1µl
MS*05AOC23/26G
Syringe 5µl , vạch chia nhỏ nhất 0.1µl , needle cone, plunger metal, length 43mm, O.D 0.64/0.46 mm, I.D 0.15 mm
5µl
43
0.15
0.64/0.46
Cone
0.1µl
MS*10AOC23G
Syringe 10µl , vạch chia nhỏ nhất 0.2µl , needle cone, plunger metal, length 43mm, O.D 0.64 mm, I.D 0.15 mm
10µl
43
0.15
0.64
Cone
0.2µl
MS*10AOC26G
Syringe 10µl , vạch chia nhỏ nhất 0.2µl , needle cone, plunger metal, length 43mm, O.D 0.46 mm, I.D 0.15 mm
10µl
43
0.15
0.46
Cone
0.2µl
MS*10AOC23/26G
Syringe 10µl , vạch chia nhỏ nhất 0.2µl , needle cone, plunger metal, length 43mm, O.D 0.64/0.46 mm, I.D 0.15 mm
10µl
43
0.15
0.64/0.46
Cone
0.2µl
Super Elastic Plunger Models
MS*E05AOC23G
Syringe 5µl , vạch chia nhỏ nhất 0.1µl , needle cone, plunger  Ti-Ni ( Super Elastic ) , length 43mm, O.D 0.64 mm, I.D 0.15 mm
5µl
43
0.15
0.64
Cone
0.1µl
MS*E05AOC26G
Syringe 5µl , vạch chia nhỏ nhất 0.1µl , needle cone, plunger  Ti-Ni ( Super Elastic ) , length 43mm, O.D 0.46 mm, I.D 0.15 mm
5µl
43
0.15
0.46
Cone
0.1µl
MS*E05AOC23/26G
Syringe 5µl , vạch chia nhỏ nhất 0.1µl , needle cone, plunger  Ti-Ni ( Super Elastic ) , length 43mm, O.D 0.64/0.46 mm, I.D 0.15 mm
5µl
43
0.15
0.64/0.46
Cone
0.1µl
MS*E10AOC23G
Syringe 10µl , vạch chia nhỏ nhất 0.2µl , needle cone, plunger  Ti-Ni ( Super Elastic ) , length 43mm, O.D 0.64 mm, I.D 0.15 mm
10µl
43
0.15
0.64
Cone
0.2µl
MS*E10AOC26G
Syringe 10µl , vạch chia nhỏ nhất 0.2µl , needle cone, plunger Ti-Ni ( Super Elastic ) length 43mm, O.D 0.46 mm, I.D 0.15 mm
10µl
43
0.15
0.46
Cone
0.2µl
MS*E10AOC23/26G
Syringe 10µl , vạch chia nhỏ nhất 0.2µl , needle cone, plunger  Ti-Ni ( Super Elastic ) , length 43mm, O.D 0.64/0.46 mm, I.D 0.15 mm
10µl
43
0.15
0.64/0.46
Cone
0.2µl
MS*HP type (for Agilent 7673)
MS*05HP23G
Syringe 5µl , vạch chia nhỏ nhất 0.1µl , needle cone, plunger metal, length 43mm, O.D 0.64 mm, I.D 0.15 mm
5µl
43
0.15
0.64
Cone
0.1µl
MS*05HP26G
Syringe 5µl , vạch chia nhỏ nhất 0.1µl , needle cone, plunger metal, length 43mm, O.D 0.46 mm, I.D 0.15 mm
5µl
43
0.15
0.46
Cone
0.1µl
MS*05HP23/26G
Syringe 5µl , vạch chia nhỏ nhất 0.1µl , needle cone, plunger metal, length 43mm, O.D 0.64/0.46 mm, I.D 0.15 mm
5µl
43
0.15
0.64/0.46
Cone
0.1µl
MS*10HP23G
Syringe 10µl , vạch chia nhỏ nhất 0.2µl , needle cone, plunger metal, length 43mm, O.D 0.64 mm, I.D 0.15 mm
10µl
43
0.15
0.64
Cone
0.2µl
MS*10HP26G
Syringe 10µl , vạch chia nhỏ nhất 0.2µl , needle cone, plunger metal, length 43mm, O.D 0.46 mm, I.D 0.15 mm
10µl
43
0.15
0.46
Cone
0.2µl
MS*10HP23/26G
Syringe 10µl , vạch chia nhỏ nhất 0.2µl , needle cone, plunger metal, length 43mm, O.D 0.64/0.46 mm, I.D 0.15 mm
10µl
43
0.15
0.64/0.46
Cone
0.2µl
Super Elastic Plunger Models
MS*E05HP23G
Syringe 5µl , vạch chia nhỏ nhất 0.1µl , needle cone, plunger  Ti-Ni ( Super Elastic ) , length 43mm, O.D 0.64 mm, I.D 0.15 mm
5µl
43
0.15
0.64
Cone
0.1µl
MS*E05HP26G
Syringe 5µl , vạch chia nhỏ nhất 0.1µl , needle cone, plunger  Ti-Ni ( Super Elastic ) , length 43mm, O.D 0.46 mm, I.D 0.15 mm
5µl
43
0.15
0.46
Cone
0.1µl
MS*E05HP23/26G
Syringe 5µl , vạch chia nhỏ nhất 0.1µl , needle cone, plunger  Ti-Ni ( Super Elastic ) , length 43mm, O.D 0.64/0.46 mm, I.D 0.15 mm
5µl
43
0.15
0.64/0.46
Cone
0.1µl
MS*E10HP23G
Syringe 10µl , vạch chia nhỏ nhất 0.2µl , needle cone, plunger  Ti-Ni ( Super Elastic ) , length 43mm, O.D 0.64 mm, I.D 0.15 mm
10µl
43
0.15
0.64
Cone
0.2µl
MS*E10HP26G
Syringe 10µl , vạch chia nhỏ nhất 0.2µl , needle cone, plunger Ti-Ni ( Super Elastic ) length 43mm, O.D 0.46 mm, I.D 0.15 mm
10µl
43
0.15
0.46
Cone
0.2µl
MS*E10HP23/26G
Syringe 10µl , vạch chia nhỏ nhất 0.2µl , needle cone, plunger  Ti-Ni ( Super Elastic ) , length 43mm, O.D 0.64/0.46 mm, I.D 0.15 mm
10µl
43
0.15
0.64/0.46
Cone
0.2µl
HPLC SYRINGE
MS*R Type
MS*R05
Syringe 5µl , vạch chia nhỏ nhất 0.1µl , HPLC needle tip, plunger metal, length 51mm, O.D 0.715 mm, I.D 0.18 mm
5µl
51
0.18
0.715
HPLC needle tip
0.1µl
MS*R10
Syringe 10µl , vạch chia nhỏ nhất 0.2µl ,  HPLC needle tip , plunger metal, length 51mm, O.D 0.715 mm, I.D 0.18 mm
10µl
51
0.18
0.715
HPLC needle tip
0.2µl
MS*R25
Syringe 25µl , vạch chia nhỏ nhất 0.5µl ,  HPLC needle tip , plunger metal, length 51mm, O.D 0.715 mm, I.D 0.18 mm
25µl
51
0.18
0.715
HPLC needle tip
0.5µl
MS*R50
Syringe 50µl , vạch chia nhỏ nhất 1µl ,  HPLC needle tip , plunger metal, length 51mm, O.D 0.715 mm, I.D 0.18 mm
50µl
51
0.18
0.715
HPLC needle tip
1µl
MS*R100
Syringe 100µl , vạch chia nhỏ nhất 2µl ,  HPLC needle tip , plunger metal, length 51mm, O.D 0.715 mm, I.D 0.18 mm
100µl
51
0.18
0.715
HPLC needle tip
2µl
MS*R250
Syringe 250µl , vạch chia nhỏ nhất 5µl ,  HPLC needle tip , plunger metal, length 51mm, O.D 0.715 mm, I.D 0.18 mm
250µl
51
0.18
0.715
HPLC needle tip
5µl
MS*R500
Syringe 500µl , vạch chia nhỏ nhất 10µl ,  HPLC needle tip , plunger metal, length 51mm, O.D 0.715 mm, I.D 0.18 mm
500µl
51
0.18
0.715
HPLC needle tip
10µl
MS*WTS type
MS*05WTS
Syringe 5µl , vạch chia nhỏ nhất 0.1µl , HPLC needle tip, plunger metal, length 50mm, O.D 0.52 mm, I.D 0.13 mm
5µl
50
0.13
0.52
HPLC needle tip
0.1µl
MS*10WTS
Syringe 10µl , vạch chia nhỏ nhất 0.2µl ,  HPLC needle tip , plunger metal, length 50mm, O.D 0.52 mm, I.D 0.13 mm
10µl
50
0.13
0.52
HPLC needle tip
0.2µl
MS*25WTS
Syringe 25µl , vạch chia nhỏ nhất 0.5µl ,  HPLC needle tip , plunger metal, length 50mm, O.D 0.52 mm, I.D 0.18 mm
25µl
50
0.18
0.52
HPLC needle tip
0.5µl
MS*50WTS
Syringe 50µl , vạch chia nhỏ nhất 1µl ,  HPLC needle tip , plunger metal, length 50mm, O.D 0.52 mm, I.D 0.18 mm
50µl
50
0.18
0.52
HPLC needle tip
1µl
MS*100WTS
Syringe 100µl , vạch chia nhỏ nhất 2µl ,  HPLC needle tip , plunger metal, length 50mm, O.D 0.52 mm, I.D 0.18 mm
100µl
50
0.18
0.52
HPLC needle tip
2µl
MS*250WTS
Syringe 250µl , vạch chia nhỏ nhất 5µl ,  HPLC needle tip , plunger metal, length 50mm, O.D 0.52 mm, I.D 0.18 mm
250µl
50
0.18
0.52
HPLC needle tip
5µl
MS*500WTS
Syringe 500µl , vạch chia nhỏ nhất 10µl ,  HPLC needle tip , plunger metal, length 50mm, O.D 0.52mm, I.D 0.18 mm
500µl
50
0.18
0.52
HPLC needle tip
10µl
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thanks and Best Regards.,

Henry Lê (Mr.)

Sales Manager 

Tel:+84.62965336   -  38615328  - 38601856 - 38601855   - Fax: +84.38615733

 

Email: info@lab-achau.com tbthinghiemachau@gmail.com ; achau@lab-achau.com

Skype:tb.tn.achau

Head office:

ASIA LABORATORY INSTRUMENTS COMPANY LIMITED

594/23 Au Co Street, Ward 10, Tan Binh District, Ho Chi Minh City, VietNam.

Tax code: 0312894955

Liên hệ:

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ THÍ NGHIỆM Á CHÂU

Đ/c: 594/23 Âu Cơ, P.10, Q.Tân Bình, Tp.Hồ Chí Minh,Việt Nam.

Mst: 0312894955

Website: www.lab-achau.com

 

                 www.lab-achau.vn

Thanks and Best Regards.,

Henry Lê (Mr.)

Sales Manager 

Tel:+84.62965336   -  38615328  - 38601856 - 38601855   - Fax: +84.38615733

 

Email: info@lab-achau.com tbthinghiemachau@gmail.com ; achau@lab-achau.com

Skype:tb.tn.achau

Head office:

ASIA LABORATORY INSTRUMENTS COMPANY LIMITED

594/23 Au Co Street, Ward 10, Tan Binh District, Ho Chi Minh City, VietNam.

Tax code: 0312894955

Liên hệ:

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ THÍ NGHIỆM Á CHÂU

Đ/c: 594/23 Âu Cơ, P.10, Q.Tân Bình, Tp.Hồ Chí Minh,Việt Nam.

Mst: 0312894955

Website: www.lab-achau.com

 

                 www.lab-achau.vn

Bình chọn sản phẩm:

LIÊN HỆ NGƯỜI BÁN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ THÍ NGHIỆM Á CHÂU

594/23 Âu Cơ, P.10, Q. Tân Bình

tbthinghiemachau@gmail.com

https://lab-achau.gianhangvn.com

08.38615328