Phụ kiện thiết bị cầm tay | 169 sản phẩm

Cờ lê đuôi chuột Spero

Cờ lê đuôi chuột Spero

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

Cờ lê đuôi chuột 2 đầu

vhcorp co.,ltd. 251 Đường bờ sông, quan hoa, Cầu giấy, Hà nội 0903252672
Bộ cờ lê tròng tự động SPERO 520-707RG

Bộ cờ lê tròng tự động SPERO 520-707RG

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

Bộ cờ lê tròng tự động SPERO 520-707RG được thiết kế theo chuẩn EU, Thép mạ crom, chuẩn DIN or ANSI, Có khóa đảo chiều thuận tiện khi sử dụng

vhcorp co.,ltd. 251 Đường bờ sông, quan hoa, Cầu giấy, Hà nội 0903252672
Bộ cờ lê tròng tự động SPERO 515-707RG

Bộ cờ lê tròng tự động SPERO 515-707RG

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

Bộ cờ lê tròng tự động SPERO 515-707RG được thiết kế theo chuẩn EU, Thép mạ crom, chuẩn DIN or ANSI, Có thể gập đầu thuận tiện khi sử dụng

vhcorp co.,ltd. 251 Đường bờ sông, quan hoa, Cầu giấy, Hà nội 0903252672
Bộ Cờ lê tròng tự động SPERO 510-707RM

Bộ Cờ lê tròng tự động SPERO 510-707RM

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

Bộ Cờ lê tròng tự động SPERO 510-707RM được thiết kế theo chuẩn EU, Thép mạ crom, chuẩn DIN or ANSI

vhcorp co.,ltd. 251 Đường bờ sông, quan hoa, Cầu giấy, Hà nội 0903252672
Bộ Cờ lê tròng SPERO 501-707RM

Bộ Cờ lê tròng SPERO 501-707RM

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

Bộ Cờ lê tròng SPERO 501-707RM được thiết kế theo chuẩn EU, Thép mạ crom, chuẩn DIN 3113

vhcorp co.,ltd. 251 Đường bờ sông, quan hoa, Cầu giấy, Hà nội 0903252672
Cờ lê lực SPERO 106-10980 3/4' 140-980Nm

Cờ lê lực SPERO 106-10980 3/4' 140-980Nm

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

Cờ lê lực SPERO 106-10980 3/4' 140-980Nm

vhcorp co.,ltd. 251 Đường bờ sông, quan hoa, Cầu giấy, Hà nội 0903252672
Cờ lê lực SPERO 106-10700 3/4' 140-700Nm

Cờ lê lực SPERO 106-10700 3/4' 140-700Nm

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

Cờ lê lực SPERO 106-10700 3/4' 140-700Nm

vhcorp co.,ltd. 251 Đường bờ sông, quan hoa, Cầu giấy, Hà nội 0903252672
Cờ lê lực SPERO 106-10500 3/4' 100-500Nm

Cờ lê lực SPERO 106-10500 3/4' 100-500Nm

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

Cờ lê lực SPERO 106-10500 3/4' 100-500Nm

vhcorp co.,ltd. 251 Đường bờ sông, quan hoa, Cầu giấy, Hà nội 0903252672
Cờ lê lực điện tử SPERO 112-1020

Cờ lê lực điện tử SPERO 112-1020

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

Cờ lê lực điện tử SPERO 112-1020 với dải lực 1 - 20 Nm

vhcorp co.,ltd. 251 Đường bờ sông, quan hoa, Cầu giấy, Hà nội 0903252672
Cờ lê lực SPERO 104-10350 1/2' 70-350Nm

Cờ lê lực SPERO 104-10350 1/2' 70-350Nm

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

Cờ lê lực SPERO 104-10350 1/2' 70-350Nm

vhcorp co.,ltd. 251 Đường bờ sông, quan hoa, Cầu giấy, Hà nội 0903252672
Cờ lê lực điện tử SPERO 112-1012

Cờ lê lực điện tử SPERO 112-1012

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

Cờ lê lực điện tử SPERO 112-1012 với dải lực 0.6 - 12 Nm

vhcorp co.,ltd. 251 Đường bờ sông, quan hoa, Cầu giấy, Hà nội 0903252672
Cờ lê lực SPERO 103-10110

Cờ lê lực SPERO 103-10110

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

Cờ lê lực SPERO 103-10110 3/8' 20-110Nm

vhcorp co.,ltd. 251 Đường bờ sông, quan hoa, Cầu giấy, Hà nội 0903252672
Cờ lê lực SPERO 103-1030

Cờ lê lực SPERO 103-1030

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

Cờ lê lực SPERO 103-1030 3/8' 6-30Nm

vhcorp co.,ltd. 251 Đường bờ sông, quan hoa, Cầu giấy, Hà nội 0903252672
Cờ lê lực SPERO 102-1030

Cờ lê lực SPERO 102-1030

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

Cờ lê lực SPERO 102-1030 là loại cờ lê điều chỉnh lực, hoạt động trong dải lực từ 0.3 - 6 Nm, có cần xiết lực loại đặt lực với chiều dài tay cân lực 350mm.

vhcorp co.,ltd. 251 Đường bờ sông, quan hoa, Cầu giấy, Hà nội 0903252672
Cờ lê lực điện tử SPERO 112-1006

Cờ lê lực điện tử SPERO 112-1006

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

Cờ lê lực điện tử SPERO 112-1006 với dải lực 0.3 - 6 Nm

vhcorp co.,ltd. 251 Đường bờ sông, quan hoa, Cầu giấy, Hà nội 0903252672
Bộ đầu khẩu vặn ốc SPERO 206-1-719MA

Bộ đầu khẩu vặn ốc SPERO 206-1-719MA

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

Bộ đầu khẩu vặn ốc SPERO 206-1-719MA loại 3/4" bao gồm 19 chi tiết

vhcorp co.,ltd. 251 Đường bờ sông, quan hoa, Cầu giấy, Hà nội 0903252672
Bộ đầu khẩu vặn ốc SPERO 2055-1-739EA6-1

Bộ đầu khẩu vặn ốc SPERO 2055-1-739EA6-1

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

Bộ đầu khẩu vặn ốc SPERO 2055-1-739EA6-1 với 2 loại 1/4" và 3/8" bao gồm 39 chi tiết

vhcorp co.,ltd. 251 Đường bờ sông, quan hoa, Cầu giấy, Hà nội 0903252672
Bộ mũi vít 71 chi tiết SPERO 32-9971E-D

Bộ mũi vít 71 chi tiết SPERO 32-9971E-D

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

Bộ mũi vít 71 chi tiết SPERO 32-9971E-D bao gồm 66 mũi vít đầy đủ kích cỡ và chủng loại khác nhau cùng với 2 bộ chuyển đổi có 4 chi tiết và 1 tô vít từ tính.

vhcorp co.,ltd. 251 Đường bờ sông, quan hoa, Cầu giấy, Hà nội 0903252672
Bộ mũi vít 20 chi tiết SPERO 32-494-920E-D

Bộ mũi vít 20 chi tiết SPERO 32-494-920E-D

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

Bộ mũi vít 20 chi tiết SPERO 32-494-920E-D bao gồm 20 chi tiết với các kích cỡ khác nhau

vhcorp co.,ltd. 251 Đường bờ sông, quan hoa, Cầu giấy, Hà nội 0903252672
Bộ đầu khẩu vặn ốc SPERO 202-1-719EA6-F

Bộ đầu khẩu vặn ốc SPERO 202-1-719EA6-F

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

Bộ đầu khẩu vặn ốc SPERO 202-1-719EA6-F loại 1/4" bao gồm 13 chi tiết

vhcorp co.,ltd. 251 Đường bờ sông, quan hoa, Cầu giấy, Hà nội 0903252672