Phụ kiện thiết bị nâng hạ | 117 sản phẩm

ĐẦU NỐI SCHMALZ PÍT TÔNG FSTE G1/4-AG 75

ĐẦU NỐI SCHMALZ PÍT TÔNG FSTE G1/4-AG 75

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

Pít tông lò xo với giảm chấn và bù chiều cao Kết nối cốc hút: G1 / 4 "-M Kết nối chân không: G1 / 8 "-F Hành trình lò xo Z: 75 mm

Công Ty TNHH Kỹ Thuật Và Dịch Vụ Minh Phú 244/44 Đường Đình Hội, Phường Tăng Nhơn Phú B, Quận 9 0985.288.164
ĐẦU NỐI SCHMALZ PÍT TÔNG FSTE G1/4-AG 50

ĐẦU NỐI SCHMALZ PÍT TÔNG FSTE G1/4-AG 50

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

Pít tông lò xo với giảm chấn và bù chiều cao Kết nối cốc hút: G1 / 4 "-M Kết nối chân không: G1 / 8 "-F Hành trình lò xo Z: 50 mm

Công Ty TNHH Kỹ Thuật Và Dịch Vụ Minh Phú 244/44 Đường Đình Hội, Phường Tăng Nhơn Phú B, Quận 9 0985.288.164
ĐẦU NỐI SCHMALZ PÍT TÔNG FSTE G1/4-AG 25 VG

ĐẦU NỐI SCHMALZ PÍT TÔNG FSTE G1/4-AG 25 VG

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

Pít tông lò xo với giảm chấn và bù chiều cao Kết nối cốc hút: G1 / 4 "-M Kết nối chân không: G1 / 8 "-F Hành trình lò xo Z: 25 mm Hình dạng: Với khóa xoay

Công Ty TNHH Kỹ Thuật Và Dịch Vụ Minh Phú 244/44 Đường Đình Hội, Phường Tăng Nhơn Phú B, Quận 9 0985.288.164
ĐẦU NỐI SCHMALZ PÍT TÔNG FSTE G1/4-AG 25

ĐẦU NỐI SCHMALZ PÍT TÔNG FSTE G1/4-AG 25

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

Pít tông lò xo với giảm chấn và bù chiều cao Kết nối cốc hút: G1 / 4 "-M Kết nối chân không: G1 / 8 "-F Hành trình lò xo Z: 25 mm

Công Ty TNHH Kỹ Thuật Và Dịch Vụ Minh Phú 244/44 Đường Đình Hội, Phường Tăng Nhơn Phú B, Quận 9 0985.288.164
ĐẦU NỐI SCHMALZ PÍT TÔNG FSTE G1/8-AG 50 VG

ĐẦU NỐI SCHMALZ PÍT TÔNG FSTE G1/8-AG 50 VG

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

Pít tông lò xo với giảm chấn và bù chiều cao Kết nối cốc hút: G1 / 8 "-M Kết nối chân không: G1 / 8 "-F Hành trình lò xo Z: 50 mm Hình dạng: Với khóa xoay

Công Ty TNHH Kỹ Thuật Và Dịch Vụ Minh Phú 244/44 Đường Đình Hội, Phường Tăng Nhơn Phú B, Quận 9 0985.288.164
ĐẦU NỐI SCHMALZ PÍT TÔNG FSTE G1/8-AG 50

ĐẦU NỐI SCHMALZ PÍT TÔNG FSTE G1/8-AG 50

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

Pít tông lò xo với giảm chấn và bù chiều cao Kết nối cốc hút: G1 / 8 "-M Kết nối chân không: G1 / 8 "-F Hành trình lò xo Z: 50 mm

Công Ty TNHH Kỹ Thuật Và Dịch Vụ Minh Phú 244/44 Đường Đình Hội, Phường Tăng Nhơn Phú B, Quận 9 0985.288.164
ĐẦU NỐI SCHMALZ PÍT TÔNG FSTE G1/8-AG 25

ĐẦU NỐI SCHMALZ PÍT TÔNG FSTE G1/8-AG 25

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

Pít tông lò xo với giảm chấn và bù chiều cao Kết nối cốc hút: G1 / 8 "-M Kết nối chân không: G1 / 8 "-F Hành trình lò xo Z: 25 mm

Công Ty TNHH Kỹ Thuật Và Dịch Vụ Minh Phú 244/44 Đường Đình Hội, Phường Tăng Nhơn Phú B, Quận 9 0985.288.164
ĐẦU NỐI SCHMALZ PÍT TÔNG FSTE G1/8-AG 15 VG

ĐẦU NỐI SCHMALZ PÍT TÔNG FSTE G1/8-AG 15 VG

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

Pít tông lò xo với giảm chấn và bù chiều cao Kết nối cốc hút: G1 / 8 "-M Kết nối chân không: G1 / 8 "-F Hành trình lò xo Z: 15 mm Hình dạng: Với khóa xoay

Công Ty TNHH Kỹ Thuật Và Dịch Vụ Minh Phú 244/44 Đường Đình Hội, Phường Tăng Nhơn Phú B, Quận 9 0985.288.164
ĐẦU NỐI SCHMALZ PÍT TÔNG FSTE G1/8-AG 15

ĐẦU NỐI SCHMALZ PÍT TÔNG FSTE G1/8-AG 15

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

Pít tông lò xo với giảm chấn và bù chiều cao Kết nối cốc hút: G1 / 8 "-M Kết nối chân không: G1 / 8 "-F Hành trình lò xo Z: 15 mm

Công Ty TNHH Kỹ Thuật Và Dịch Vụ Minh Phú 244/44 Đường Đình Hội, Phường Tăng Nhơn Phú B, Quận 9 0985.288.164
ĐẦU NỐI SCHMALZ PÍT TÔNG FSTE M5-IG 20 VG

ĐẦU NỐI SCHMALZ PÍT TÔNG FSTE M5-IG 20 VG

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

Pít tông lò xo với giảm chấn và bù chiều cao Kết nối cốc hút: M5-F Kết nối chân không: M5-F Hành trình lò xo Z: 20 mm Hình dạng: Với khóa xoay

Công Ty TNHH Kỹ Thuật Và Dịch Vụ Minh Phú 244/44 Đường Đình Hội, Phường Tăng Nhơn Phú B, Quận 9 0985.288.164
ĐẦU NỐI SCHMALZ PÍT TÔNG FSTE M5-IG 20

ĐẦU NỐI SCHMALZ PÍT TÔNG FSTE M5-IG 20

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

Pít tông lò xo với giảm chấn và bù chiều cao Kết nối cốc hút: M5-F Kết nối chân không: M5-F Hành trình lò xo Z: 20 mm

Công Ty TNHH Kỹ Thuật Và Dịch Vụ Minh Phú 244/44 Đường Đình Hội, Phường Tăng Nhơn Phú B, Quận 9 0985.288.164
ĐẦU NỐI SCHMALZ PÍT TÔNG FSTE M5-IG 10 VG

ĐẦU NỐI SCHMALZ PÍT TÔNG FSTE M5-IG 10 VG

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

Pít tông lò xo với giảm chấn và bù chiều cao Kết nối cốc hút: M5-F Kết nối chân không: M5-F Hành trình lò xo Z: 10 mm Hình dạng: Với khóa xoay

Công Ty TNHH Kỹ Thuật Và Dịch Vụ Minh Phú 244/44 Đường Đình Hội, Phường Tăng Nhơn Phú B, Quận 9 0985.288.164
ĐẦU NỐI SCHMALZ PÍT TÔNG FSTE M5-IG 10

ĐẦU NỐI SCHMALZ PÍT TÔNG FSTE M5-IG 10

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

Pít tông lò xo với giảm chấn và bù chiều cao Kết nối cốc hút: M5-F Kết nối chân không: M5-F Hành trình lò xo Z: 10 mm

Công Ty TNHH Kỹ Thuật Và Dịch Vụ Minh Phú 244/44 Đường Đình Hội, Phường Tăng Nhơn Phú B, Quận 9 0985.288.164
ĐẦU NỐI SCHMALZ PÍT TÔNG FSTE M5-IG 5 VG

ĐẦU NỐI SCHMALZ PÍT TÔNG FSTE M5-IG 5 VG

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

• Pít tông lò xo với giảm chấn và bù chiều cao • Kết nối cốc hút: M5-F • Kết nối chân không: M5-F • Hành trình lò xo Z: 5 mm • Hình dạng: Có khóa xoay

Công Ty TNHH Kỹ Thuật Và Dịch Vụ Minh Phú 244/44 Đường Đình Hội, Phường Tăng Nhơn Phú B, Quận 9 0985.288.164
ĐẦU NỐI SCHMALZ PÍT TÔNG FSTE M5-IG 5

ĐẦU NỐI SCHMALZ PÍT TÔNG FSTE M5-IG 5

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

• Pít tông lò xo với giảm chấn và bù chiều cao • Kết nối cốc hút: M5-F • Kết nối chân không: M5-F • Hành trình lò xo Z: 5 mm

Công Ty TNHH Kỹ Thuật Và Dịch Vụ Minh Phú 244/44 Đường Đình Hội, Phường Tăng Nhơn Phú B, Quận 9 0985.288.164
ĐẦU NỐI SCHMALZ PÍT TÔNG FSTE M3-IG 5 VG

ĐẦU NỐI SCHMALZ PÍT TÔNG FSTE M3-IG 5 VG

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

• Pít tông lò xo với giảm chấn và bù chiều cao • Kết nối cốc hút: M3-F • Kết nối chân không: M3-F • Hành trình lò xo Z: 5 mm • Hình dạng: Có khóa xoay

Công Ty TNHH Kỹ Thuật Và Dịch Vụ Minh Phú 244/44 Đường Đình Hội, Phường Tăng Nhơn Phú B, Quận 9 0985.288.164
ĐẦU NỐI SCHMALZ PÍT TÔNG FSTE M3-IG 5

ĐẦU NỐI SCHMALZ PÍT TÔNG FSTE M3-IG 5

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

• Pít tông lò xo với giảm chấn và bù chiều cao • Kết nối cốc hút: M3-F • Kết nối chân không: M3-F Hành trình • Lò xo Z: 5 mm

Công Ty TNHH Kỹ Thuật Và Dịch Vụ Minh Phú 244/44 Đường Đình Hội, Phường Tăng Nhơn Phú B, Quận 9 0985.288.164
CÓC KẸP CÁP 3 TẤN PSK SD-3 16MM-32MM

CÓC KẸP CÁP 3 TẤN PSK SD-3 16MM-32MM

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

Trong đó cóc kẹp cáp 3 tấn PSK SD-3 16mm-32mm hay còn được gọi là cóc kẹp cáp 3 tấn psk, cóc kẹp cáp psk 3 tấn, cóc ngậm cáp 3 tấn, cóc ngậm cáp psk 3 tấn, với model sd-3 là cóc kẹp cáp được sản xuất với thương hiệu psk nổi tiếng trên thị trường chuyên các dụng cụ thi công nâng hạ thiết bị.

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THANH LONG 300 Lầu 3, Nguyễn Công Trứ, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.HCM 0982.214.650 - 0908.225.100
BỘ KẸP CHÂN KHÔNG SERIES SGE CONVUM JAPAN

BỘ KẸP CHÂN KHÔNG SERIES SGE CONVUM JAPAN

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

• Tay hút điện • Bơm chân không nhỏ tích hợp giúp loại bỏ sự cần thiết của đường ống dẫn khí đến máy nén • Có thể được gắn trực tiếp vào một robot hợp tác / hợp tác xã nhỏ • Tiết kiệm trọng lượng

Công Ty TNHH Kỹ Thuật Và Dịch Vụ Minh Phú 244/44 Đường Đình Hội, Phường Tăng Nhơn Phú B, Quận 9 0985.288.164
BỘ KẸP CHÂN KHÔNG SERIES SGP CONVUM JAPAN

BỘ KẸP CHÂN KHÔNG SERIES SGP CONVUM JAPAN

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

• Palletcher • Ứng dụng: công việc không đồng đều, công việc nặng nhọc, công việc thoáng khí • Chuyển giao công việc nhiều loại bằng một tay • Ngoài loại tích hợp tích hợp, loại nguồn chân không bên ngoài và loại siêu nhỏ hiện có sẵn

Công Ty TNHH Kỹ Thuật Và Dịch Vụ Minh Phú 244/44 Đường Đình Hội, Phường Tăng Nhơn Phú B, Quận 9 0985.288.164