Phượng đồng, Phụng đồng, linh vật phong thủy, tứ linh, long ly quy phượng, vật phẩm phong thủy.

Kích thước: dài 20cm.

Chất liệu: đồng đỏ mắt cua.