Projector và màn chiếu | 4139 sản phẩm

Máy chiếu Sony VPL EX295

Máy chiếu Sony VPL EX295

(2 đánh giá)

20,400,000 VND

- Nhà nhập khẩu và phân phối độc quyền Máy chiếu Sony tại Việt Nam Hotline – 0918 976 522

Máy chiếu Sony VPL EX250

Máy chiếu Sony VPL EX250

(2 đánh giá)

15,800,000 VND

- Nhà nhập khẩu và phân phối độc quyền Máy chiếu Sony tại Việt Nam Hotline – 0918 976 522

Máy chiếu Sony VPL EX230

Máy chiếu Sony VPL EX230

(2 đánh giá)

17,500,000 VND

- Nhà nhập khẩu và phân phối độc quyền Máy chiếu Sony tại Việt Nam Hotline – 0918 976 522

Máy chiếu Sony VPL-CW276

Máy chiếu Sony VPL-CW276

(2 đánh giá)

33,000,000 VND

- Nhà nhập khẩu và phân phối độc quyền Máy chiếu Sony tại Việt Nam Hotline – 0918 976 522

Máy chiếu Sony VPL-EX340

Máy chiếu Sony VPL-EX340

(2 đánh giá)

15,400,000 VND

- Nhà nhập khẩu và phân phối độc quyền Máy chiếu SONY tại Việt Nam Hotline – 0918 976 522

Máy chiếu Sony VPL-DX147

Máy chiếu Sony VPL-DX147

(2 đánh giá)

13,600,000 VND

- Nhà nhập khẩu và phân phối độc quyền Máy chiếu SONY tại Việt Nam Hotline – 0918 976 522

Máy Chiếu Sony VPL DX127

Máy Chiếu Sony VPL DX127

(2 đánh giá)

12,600,000 VND

- Nhà nhập khẩu và phân phối độc quyền Máy chiếu SONY tại Việt Nam Hotline – 0918 976 522

Máy chiếu Sony VPL-DX142

Máy chiếu Sony VPL-DX142

(2 đánh giá)

15,000,000 VND

- Nhà nhập khẩu và phân phối độc quyền Máy chiếu Sony tại Việt Nam Hotline – 0918 976 522

Máy chiếu SONY VPL-EX290

Máy chiếu SONY VPL-EX290

(2 đánh giá)

17,000,000 VND

- Nhà nhập khẩu và phân phối độc quyền Máy chiếu Sony tại Việt Nam Hotline – 0918 976 522

Máy chiếu SONY VPL-CW255

Máy chiếu SONY VPL-CW255

(2 đánh giá)

30,000,000 VND

- Nhà nhập khẩu và phân phối độc quyền Máy chiếu Sony tại Việt Nam Hotline – 0918 976 522

Máy chiếu SONY VPL-CX235

Máy chiếu SONY VPL-CX235

(2 đánh giá)

31,000,000 VND

- Nhà nhập khẩu và phân phối độc quyền Máy chiếu Sony tại Việt Nam Hotline – 0918 976 522

Máy Chiếu SONY DX131

Máy Chiếu SONY DX131

(2 đánh giá)

12,700,000 VND

- Nhà nhập khẩu và phân phối độc quyền Máy chiếu SONY tại Việt Nam Hotline – 0918 976 522

Máy Chiếu Sony VPL-DX111

Máy Chiếu Sony VPL-DX111

(2 đánh giá)

13,500,000 VND

- Nhà nhập khẩu và phân phối độc quyền Máy chiếu SONY tại Việt Nam Hotline – 0918 976 522

Máy chiếu Panasonic PT-LB412

Máy chiếu Panasonic PT-LB412

(2 đánh giá)

12,600,000 VND

- Nhà nhập khẩu và phân phối độc quyền Máy chiếu Panasonic tại Việt Nam Hotline – 0918 976 522

Máy chiếu Panasonic PT FX400EA giá rẻ...

Máy chiếu Panasonic PT FX400EA giá rẻ...

(2 đánh giá)

12,500,000 VND

- Nhà nhập khẩu và phân phối độc quyền Máy chiếu Panasonic tại Việt Nam Hotline – 0918 976 522

MÁY CHIẾU PANASONIC PT-VX420 giá rẻ, chính hãng...

MÁY CHIẾU PANASONIC PT-VX420 giá rẻ, chính hãng...

(2 đánh giá)

13,600,000 VND

- Nhà nhập khẩu và phân phối độc quyền Máy chiếu Panasonic tại Việt Nam Hotline – 0918 976 522

Máy chiếu đa phương tiện công nghệ LCD PT-LW362 giá rẻ, chính hãng...

Máy chiếu đa phương tiện công nghệ LCD PT-LW362 giá rẻ, chính hãng...

(2 đánh giá)

15,000,000 VND

- Nhà nhập khẩu và phân phối độc quyền Máy chiếu Panasonic tại Việt Nam Hotline – 0918 976 522

Bảng tương tác thông minh

Bảng tương tác thông minh

(1 đánh giá)

47,000,000 VND

Chấp nhận giao diện USB cho kết nối PC, cắm và vận hành, không yêu cầu điện bên ngoài.

MÀN CHIẾU ĐIỆN DALITE 250 INCH (5m10 x 3m82)

MÀN CHIẾU ĐIỆN DALITE 250 INCH (5m10 x 3m82)

(1 đánh giá)

1,000,000 VND

- Nhà nhập khẩu và phân phối độc quyền Màn chiếu điện DALITE tại Việt Nam Hotline – 0918 976 522

Máy chiếu EPSON  EB-G7805

Máy chiếu EPSON EB-G7805

(1 đánh giá)

14,700,000 VND

- Nhà nhập khẩu và phân phối độc quyền Máy chiếu EPSON tại Việt Nam Hotline – 0918 976 522