Projector và màn chiếu | 13608 sản phẩm

Màn hình P6.67Outdoor SMD Full Color 320*160mm LED Module

Màn hình P6.67Outdoor SMD Full Color 320*160mm LED Module

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Màn hình Led được con người sáng tạo ra với những công năng tuyệt vời không thể tìm thấy ở các thiết bị thông thường khác. Ưu điểm màn hình led rộng, hình ảnh rõ nét thì màn hình Led ngoài trời cao cấp khác còn có khả năng chống thấm nước, rõ nét kể cả sử dụng vào ban ngày. Bạn có thể tìm thấy chúng ở các không gian lớn như quảng trường, sân khấu ca nhạc, vũ trường, nhà hàng tiệc cưới. • Cường độ sáng tổng hợp: ≥ 5800 cd/m2 • Kích thước module: 320mm x 160mm • Đô phân giải module: 48 x 24 dots

Màn hình Model P6.25 Outdoor SMD Full Color 250*250mm LED Module

Màn hình Model P6.25 Outdoor SMD Full Color 250*250mm LED Module

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Màn hình Led được con người sáng tạo ra với những công năng tuyệt vời không thể tìm thấy ở các thiết bị thông thường khác. Ưu điểm màn hình led rộng, hình ảnh rõ nét thì màn hình Led ngoài trời cao cấp khác còn có khả năng chống thấm nước, rõ nét kể cả sử dụng vào ban ngày. Bạn có thể tìm thấy chúng ở các không gian lớn như quảng trường, sân khấu ca nhạc, vũ trường, nhà hàng tiệc cưới. • Cường độ sáng tổng hợp: ≥ 6800 cd/m2 • Kích thước module: 250mm x 250mm • Đô phân giải module: 40 x 40 dots

 Màn hình Model P6 Outdoor SMD Full Color 192*192mm LED Module

Màn hình Model P6 Outdoor SMD Full Color 192*192mm LED Module

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Màn hình Led được con người sáng tạo ra với những công năng tuyệt vời không thể tìm thấy ở các thiết bị thông thường khác. Ưu điểm màn hình led rộng, hình ảnh rõ nét thì màn hình Led ngoài trời cao cấp khác còn có khả năng chống thấm nước, rõ nét kể cả sử dụng vào ban ngày. Bạn có thể tìm thấy chúng ở các không gian lớn như quảng trường, sân khấu ca nhạc, vũ trường, nhà hàng tiệc cưới. • Cường độ sáng tổng hợp: ≥ 5900 cd/m2 • Kích thước module: 192mm x 192mm • Đô phân giải module: 32 x 32 dost

Màn hình Model P5.95 Outdoor SMD Full Color 250*250mm LED Module

Màn hình Model P5.95 Outdoor SMD Full Color 250*250mm LED Module

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Màn hình Led được con người sáng tạo ra với những công năng tuyệt vời không thể tìm thấy ở các thiết bị thông thường khác. Ưu điểm màn hình led rộng, hình ảnh rõ nét thì màn hình Led ngoài trời cao cấp khác còn có khả năng chống thấm nước, rõ nét kể cả sử dụng vào ban ngày. Bạn có thể tìm thấy chúng ở các không gian lớn như quảng trường, sân khấu ca nhạc, vũ trường, nhà hàng tiệc cưới. • Cường độ sáng tổng hợp: ≥ 3800 cd/m2 • Kích thước module: 250mm x 250mm • Đô phân giải module: 42 x 42 dots

Màn hình Model P5 Outdoor SMD Full Color 160*160mm LED Module

Màn hình Model P5 Outdoor SMD Full Color 160*160mm LED Module

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Màn hình Led được con người sáng tạo ra với những công năng tuyệt vời không thể tìm thấy ở các thiết bị thông thường khác. Ưu điểm màn hình led rộng, hình ảnh rõ nét thì màn hình Led ngoài trời cao cấp khác còn có khả năng chống thấm nước, rõ nét kể cả sử dụng vào ban ngày. Bạn có thể tìm thấy chúng ở các không gian lớn như quảng trường, sân khấu ca nhạc, vũ trường, nhà hàng tiệc cưới. • Cường độ sáng tổng hợp: ≥ 5800 cd/m2 • Kích thước module: 160mm x 160mm • Đô phân giải module: 32 x 32 dots

Màn hình P4.81 Outdoor SMD Full Color 250*250mm LED Module

Màn hình P4.81 Outdoor SMD Full Color 250*250mm LED Module

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Màn hình Led được con người sáng tạo ra với những công năng tuyệt vời không thể tìm thấy ở các thiết bị thông thường khác. Ưu điểm màn hình led rộng, hình ảnh rõ nét thì màn hình Led ngoài trời cao cấp khác còn có khả năng chống thấm nước, rõ nét kể cả sử dụng vào ban ngày. Bạn có thể tìm thấy chúng ở các không gian lớn như quảng trường, sân khấu ca nhạc, vũ trường, nhà hàng tiệc cưới. • Cường độ sáng tổng hợp: ≥ 4200 cd/m2 • Kích thước module: 250mm x 250mm • Đô phân giải module: 52 x 52dost

 Màn hình P4 Outdoor SMD Full Color 256*128mm LED Module

Màn hình P4 Outdoor SMD Full Color 256*128mm LED Module

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Màn hình Led được con người sáng tạo ra với những công năng tuyệt vời không thể tìm thấy ở các thiết bị thông thường khác. Với ưu điểm màn hình rộng, hình ảnh rõ nét màn hình Led ngoài trời cao cấp khác có khả năng chống thấm nước, rõ nét kể cả sử dụng vào ban ngày. Bạn có thể dễ dàng tìm thấy chúng ở các không gian lớn như quảng trường, sân khấu ca nhạc hay các quán bar, nhà hàng tiệc cưới. • Cường độ sáng tổng hợp: ≥ 7300 cd/m2 • Kích thước module: 256mm x 128mm • Đô phân giải module: 64 dost

 Màn hình P10 Indoor SMD Full Color 320*160mm LED Module

Màn hình P10 Indoor SMD Full Color 320*160mm LED Module

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Màn hình Led được con người sáng tạo ra với những công năng tuyệt vời không thể tìm thấy ở các thiết bị thông thường khác. Bạn có thể dễ dàng tìm thấy chúng ở các không gian lớn như quảng trường, sân khấu ca nhạc hay các quán bar, vũ trường, nhà hàng tiệc cưới. Chúng dễ dàng thu hút khách hàng vì ánh sáng phát ra sáng gấp nhiều lần những màn hình thông thường khác. • Cường độ sáng tổng hợp: ≥ 1200 cd/m2 • Kích thước module: 320mm x 160mm • Đô phân giải module: 32 x 16 dots

Màn hình P7.62 Indoor SMD Full Color 244*122mm LED Module

Màn hình P7.62 Indoor SMD Full Color 244*122mm LED Module

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Màn hình Led được con người sáng tạo ra với những công năng tuyệt vời không thể tìm thấy ở các thiết bị thông thường khác. Bạn có thể dễ dàng tìm thấy chúng ở các không gian lớn như quảng trường, sân khấu ca nhạc hay các quán bar, vũ trường, nhà hàng tiệc cưới. Chúng dễ dàng thu hút khách hàng vì ánh sáng phát ra sáng gấp nhiều lần những màn hình thông thường khác. • Cường độ sáng tổng hợp: ≥ 1600 cd/m2 • Kích thước module: 244mm x 122mm • Đô phân giải điểm ảnh: 32 x 16 dots

Màn hình P6.25 Indoor SMD Full Color 250*250mm LED Module

Màn hình P6.25 Indoor SMD Full Color 250*250mm LED Module

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Màn hình Led được con người sáng tạo ra với những công năng tuyệt vời không thể tìm thấy ở các thiết bị thông thường khác. Bạn có thể dễ dàng tìm thấy chúng ở các không gian lớn như quảng trường, sân khấu ca nhạc hay các quán bar, vũ trường, nhà hàng tiệc cưới. Chúng dễ dàng thu hút khách hàng vì ánh sáng phát ra sáng gấp nhiều lần những màn hình thông thường khác. • Cường độ sáng tổng hợp: ≥ 1700 cd/m2 • Kích thước module: 250mm x 250mm • Độ phân giải module: 40 x 40 dots

Màn hình P6 Indoor SMD Full Color 384*192mm LED Module

Màn hình P6 Indoor SMD Full Color 384*192mm LED Module

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Màn hình Led được con người sáng tạo ra với những công năng tuyệt vời không thể tìm thấy ở các thiết bị thông thường khác. Bạn có thể dễ dàng tìm thấy chúng ở các không gian lớn như quảng trường, sân khấu ca nhạc hay các quán bar, vũ trường, nhà hàng tiệc cưới. Chúng dễ dàng thu hút khách hàng vì ánh sáng phát ra sáng gấp nhiều lần những màn hình thông thường khác. Cường độ sáng tổng hợp: ≥ 1400 cd/m2 Kích thước module: 384mm x 192mm Độ phân giải module: 64 x 32 dots

Màn hình P5.95 Indoor SMD Full Color 250*250mm LED Module

Màn hình P5.95 Indoor SMD Full Color 250*250mm LED Module

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Màn hình Led được con người sáng tạo ra với những công năng tuyệt vời không thể tìm thấy ở các thiết bị thông thường khác. Bạn có thể dễ dàng tìm thấy chúng ở các không gian lớn như quảng trường, sân khấu ca nhạc hay các quán bar, vũ trường, nhà hàng tiệc cưới. Chúng dễ dàng thu hút khách hàng vì ánh sáng phát ra sáng gấp nhiều lần những màn hình thông thường khác. • Cường độ sáng tổng hợp: ≥ 1300 cd/m2 • Kích thước module: 250mm x 250mm • Độ phân giải module: 42 x 42 dots

Màn hình P5.33 Indoor SMD Full Color 288*288mm LED Module

Màn hình P5.33 Indoor SMD Full Color 288*288mm LED Module

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Màn hình Led được con người sáng tạo ra với những công năng tuyệt vời không thể tìm thấy ở các thiết bị thông thường khác. Bạn có thể dễ dàng tìm thấy chúng ở các không gian lớn như quảng trường, sân khấu ca nhạc hay các quán bar, vũ trường, nhà hàng tiệc cưới. Chúng dễ dàng thu hút khách hàng vì ánh sáng phát ra sáng gấp nhiều lần những màn hình thông thường khác. Cường độ sáng tổng hợp: ≥ 1300 cd/m2 • Kích thước module: 288mm x 288mm • Độ phân giải điểm ảnh: 54 x 54 dots

Màn hình P5 Indoor SMD Full Color 320*160mm LED Module

Màn hình P5 Indoor SMD Full Color 320*160mm LED Module

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Màn hình Led được con người sáng tạo ra với những công năng tuyệt vời không thể tìm thấy ở các thiết bị thông thường khác. Bạn có thể dễ dàng tìm thấy chúng ở các không gian lớn như quảng trường, sân khấu ca nhạc hay các quán bar, vũ trường, nhà hàng tiệc cưới. Chúng dễ dàng thu hút khách hàng vì ánh sáng phát ra sáng gấp nhiều lần những màn hình thông thường khác Thông số kỹ thuật: • Cường độ sáng tổng hợp: ≥ 1700 cd/m2 • Kích thước module: 320mm x 160mm • Độ phân giải module: 64 x 32 dots

Màn hình P4.81 Indoor SMD Full Color 250*250mm LED Module

Màn hình P4.81 Indoor SMD Full Color 250*250mm LED Module

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Màn hình P4.81 Indoor SMD Full Color 250*250mm LED Module Ngày nay, màn hình Led đã chiếm trọn lòng tin của khách hàng khi góp phần không nhỏ trong sự thành công cho các sân khấu lớn. Màn hình Led được con người sáng tạo ra với những công năng tuyệt vời không thể tìm thấy ở các thiết bị thông thường khác. P4.81 Indoor SMD Full Color 250*250mm LED Module • Cường độ sáng tổng hợp: ≥ 1150 cd/m2 • Kích thước module: 256mm x 250mm • Độ phân giải module: 52 x 52 dots

Màn hình P4 Indoor SMD Full Color 256*128mm LED Module

Màn hình P4 Indoor SMD Full Color 256*128mm LED Module

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Ngày nay, màn hình Led đã chiếm trọn lòng tin của khách hàng khi góp phần không nhỏ trong sự thành công cho các sân khấu lớn. Màn hình Led được con người sáng tạo ra với những công năng tuyệt vời không thể tìm thấy ở các thiết bị thông thường khác. Màn hình P4 Indoor SMD Full Color 256*128mm LED Module • Cường độ sáng tổng hợp: ≥ 1300 cd/m2 • Kích thước module: 256mm x 128mm • Độ phân giải module:64 x 32 dots

Màn hình LED Module P3.91 Indoor SMD Full Color 250*250mm.

Màn hình LED Module P3.91 Indoor SMD Full Color 250*250mm.

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Ngày nay, màn hình Led đã chiếm trọn lòng tin của khách hàng khi góp phần không nhỏ trong sự thành công cho các sân khấu lớn. Màn hình Led được con người sáng tạo ra với những công năng tuyệt vời không thể tìm thấy ở các thiết bị thông thường khác. Ứng dụng: Ngân hàng, sàn giao dịch, nhà ga, sân bay, siêu thị, nhà hàng,khách sạn.. LED Module P3.91 Indoor SMD Full Color 250*250mm • Cường độ sáng tổng hợp: ≥ 1400 cd/m2 • Kích thước module: 250mm x 250mm • Độ phân giải điểm ảnh: 64dost

Màn hình LED Module P3 Indoor SMD Full Color 192*192mm

Màn hình LED Module P3 Indoor SMD Full Color 192*192mm

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Ngày nay, màn hình Led đã chiếm trọn lòng tin của khách hàng khi góp phần không nhỏ trong sự thành công cho các sân khấu lớn. Màn hình Led được con người sáng tạo ra với những công năng tuyệt vời không thể tìm thấy ở các thiết bị thông thường khác. Ứng dụng: Ngân hàng, sàn giao dịch, nhà ga, sân bay. Trung tâm thương mại, siêu thị…. LED Module P3 Indoor SMD Full Color 192*192mm • Cường độ sáng tổng hợp: ≥1200 cd/m2 • Kích thước module: 192mm x 192mm • Đô phân giải module: 64 x 64 dots

Màn hình LED Module P2.98 Indoor SMD Full Color 250*250mm LED Module

Màn hình LED Module P2.98 Indoor SMD Full Color 250*250mm LED Module

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Ngày nay, màn hình Led đã chiếm trọn lòng tin của khách hàng khi góp phần không nhỏ trong sự thành công cho các sân khấu lớn. Màn hình Led được con người sáng tạo ra với những công năng tuyệt vời không thể tìm thấy ở các thiết bị thông thường khác. Ứng dụng: Ngân hàng, sàn giao dịch, nhà ga, sân bay, siêu thị, nhà hàng,.. LED Module P2.98 Indoor SMD Full Color 250*250mm LED Module Cường độ sáng tổng hợp: ≥2000 cd/m2 Kích thước module: 250mm x 250mm Đô phân giải module: 84 x 84 dots

Màn hình LED Module P2.5 Indoor SMD Full Color 160*160mm

Màn hình LED Module P2.5 Indoor SMD Full Color 160*160mm

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Màn hình LED Module P2.5 Indoor SMD Full Color 160*160mm • Cường độ sáng tổng hợp: ≥1300 cd/m2 • Kích thước module: 160mm x 160mm • Đô phân giải module: 64 x 64 dots Màn hình LED P2 Indoor Full Color đáp ứng yêu cầu về màn hình LED có độ phân giải cao, độ nét cao, có góc nhìn rộng, khoảng cách gần mà vẫn cho hiển thị tốt. Vì vậy được ứng dụng rộng rãi trong lĩnh vực: – Giải trí: chiếu video hình ảnh cho chương trình ca nhạc, hội nghị, tiệc cưới, quán bar,… – Quảng cáo, công ty, khu vui chơi..