Quạt Ebmpapst - Ebmpapst VietNam

(0 đánh giá)

Mã SP: 977778
Vui lòng gọi

Xuất xứ :Ebmpapst

Nơi rao bán :Toàn quốc

Tình trạng :Mới 100%

Ngày cập nhật :03-02-2020 13:33:44

Bảo hành :12 tháng

Đại lý Ebmpapst Việt Nam - Quạt Ebmpapst - Ebmpapst Việt Nam

LIÊN HỆ VỚI NGƯỜI BÁN

TĂNG MINH PHÁT

số 1 đường 27, Phạm Văn Đồng, Hiệp Bình Chánh, Thủ Đức

0942395184

thanhnamphan478@gmail.com

https://quatebmpapst.gianhangvn.com

Ghi chú: GianHangVN không trực tiếp bán sản phẩm, vui lòng liên hệ trực tiếp với người bán bên trên.

Công Ty Tăng Minh Phát - Đại lý Ebmpapst Việt Nam

Quạt Ebmpapst VietNam - Quạt công nghiệp Ebmpapst VietNam - Quạt tản nhiệt  Ebmpapst VietNam - Quạt dùng cho phòng sạch HVAC Ebmpapst VietNam

Quạt Ebmpapst

Type Tốc độ (N) AC/DC
  in min-1  
2214 F/2TDHHO 5000 DC
2214 F/2TDHO 4250 DC
2218 F/2TDH4P 6500 DC
2218 F/2TDHHO 5000 DC
2218 F/2TDHO 4250 DC
252 H 12000 DC
252 N 9000 DC
255 H 12000 DC
255 M 6500 DC
255 N 9600 DC
3212 JH 6800 DC
3212 JH3 11000 DC
3212 JH4 13000 DC
3212 JN 6000 DC
3214 JH 6800 DC
3214 JH3 11000 DC
3214 JH4 13000 DC
3214 JN 6000 DC
3218 JH 6800 DC
3218 JH3 11000 DC
3218 JH4 13000 DC
3218 JN 6000 DC
3252 J/2 H3P 7450 DC
3254 J/2 H3P 7450 DC
3258 J/2 H3P 7450 DC
3258 J/2 HHP 6650 DC
3312 NH 3050 DC
3312 NH3 4350 DC
3312 NH3P 4350 DC
3312 NHH 3450 DC
3312 NL 1850 DC
3312 NM 2250 DC
3312 NN 2650 DC
3314 NH 3050 DC
3314 NH3 4350 DC
3314 NH3P 4350 DC
3314 NHH 3450 DC
3314 NL 1850 DC
3314 NM 2250 DC
3314 NN 2650 DC
3318 3000 DC
3318 NH 3050 DC
3318 NH3 4350 DC
3318 NH3P 4350 DC
3318 NHH 3450 DC
3318 NN 2650 DC
3412 N 2700 DC
3412 NG 2700 DC
3412 NGH 3000 DC
3412 NGHH 3250 DC
3412 NGLE 1950 DC
3412 NGME 2300 DC
3412 NGMV 2300 DC
3412 NGV 2700 DC
3412 NH 3000 DC
3412 NHH 3250 DC
3412 NHH-379 3250 DC
3412 NLE 1950 DC
3412 NME 2300 DC
3414 N 2700 DC
3414 NG 2700 DC
3414 NGH 3000 DC
3414 NGHH 3250 DC
3414 NGHH-389 3250 DC
3414 NGL 1950 DC
3414 NGM 2300 DC
3414 NH 3000 DC
3414 NHH 3250 DC
3414 NHH-386 3250 DC
3414 NL 1950 DC
3414 NM 2300 DC
3418 N 2700 DC
405 6000 DC
3500 2500 AC
3506 2600 AC
3550 2300 AC
3556 2400 AC
3600 3100 AC
3606 3200 AC
3650 2650 AC
3656 2700 AC
3800 1900 AC
3806 2150 AC
3850 1750 AC
3856 1950 AC
3900 3150 AC
3900 L 1850 AC
3900 M 2600 AC
3906 3150 AC
3906 L 1850 AC
3906 M 2600 AC
3950 2650 AC
3950 L 1550 AC
3950 M 2150 AC
3956 2650 AC
3956 L 1550 AC
3956 M 2150 AC
405 F 5400 DC
405 FH 6000 DC
4112 NH3 6000 DC

Quạt công nghiệp Ebmpapst

Type Tốc độ (N) AC/DC
  in min-1  
4112 NH4 6800 DC
4112 NHH 5000 DC
4114 N/2H7P 9500 DC
4114 N/2H8P 11000 DC
4114 NH3 6000 DC
4114 NH4 6800 DC
4114 NH5 7500 DC
4114 NH6 8400 DC
4114 NHH 5000 DC
4118 N/2H7P 9500 DC
4118 N/2H8P 11000 DC
4118 NH3 6000 DC
4118 NH4 6800 DC
4118 NH5 7500 DC
4118 NH6 8400 DC
4118 NHH 5000 DC
412 6000 DC
412 F 5400 DC
412 F-130 5400 DC
412 FH 6000 DC
412 FH-132 6000 DC
412 FM 4300 DC
412 FM-074 4300 DC
412 H 8100 DC
412 J 10300 DC
412 JH 11700 DC
412 JHH 13000 DC
412-099 6000 DC
414 6000 DC
414 F 5400 DC
414 FH 6000 DC
414 H 8100 DC
414 J 10300 DC
414 JH 11700 DC
414 JHH 13000 DC
4182 NGX 2800 DC
4182 NX 3200 DC
4182 NXH 4400 DC
4184 NGX 2800 DC
4184 NX 3200 DC
4184 NXH 4400 DC
4184 NXM 2800 DC
4188 NGX 2800 DC
4188 NXM 2800 DC
422 JH 17250 DC
422JM 11400 DC
422JN 14250 DC
424 JH 17250 DC
424 JM 11400 DC
424 JN 14250 DC
4312 2800 DC
4312 G 2800 DC
4312 GL 1550 DC
4312 GM 2300 DC
4312 L 1550 DC
4312 M 2300 DC
4312 MT 2300 DC
4312 MV   DC
4312 NH 3150 DC
4312 NH3 4050 DC
4312 NHH 3600 DC
4312 NL 1450 DC
4312 NM 2100 DC
4312 NN 2700 DC
4312 T 2800 DC
4312-143 3000 DC
4312-179 3400 DC
4314 2800 DC
4314 G 2800 DC
4314 L 1550 DC
4314 M 2300 DC
4314 NH 3150 DC
4314 NH3 4050 DC
4314 NHH 3600 DC
4314 NL 1450 DC
4314 NM 2100 DC
4314 NN 2700 DC
4314 T 2800 DC
4314 V 2800 DC
4314-147 3000 DC
4314-180 3400 DC
4318 2800 DC
4318 M 2300 DC
4318 NH 3150 DC
4318 NH3 4050 DC
4318 NN 2700 DC
4318 V 2800 DC
4412 /2HHP 5000 DC
4412 F 2900 DC
4412 FG 2900 DC
4412 FGL 1600 DC
4412 FGL-573   DC
4412 FGM 2400 DC
4412 FGML 1950 DC
4412 FM 2400 DC
4412 FML 1950 DC
4412 FNH 5400 DC
4412 H 4300 DC
4412 L 2700 DC
4412 M 3300 DC

Quạt tản nhiệt cho biến tần Ebmpapst

Type Tốc độ (N) AC/DC
  in min-1  
4412 ML 3000 DC
4412 N 3650 DC
4414 /2HHP 5000 DC
4414 F 2900 DC
4414 FG 2900 DC
4414 FL 1600 DC
4414 FM 2400 DC
4414 FNH 5400 DC
4414 FNN 4850 DC
4414 H 4300 DC
4414 HH 5000 DC
4414 L 2700 DC
4414 L3 1800 DC
4414 LL   DC
4414 M 3300 DC
4414 ML 3000 DC
4414 N 3650 DC
4418 /2HHP 5000 DC
4418 F 2900 DC
4418 FG 2900 DC
4418 FNH 5400 DC
4418 H 4300 DC
4418 L 2700 DC
4418 M 3300 DC
4418 ML 3000 DC
4418 N 3650 DC
4500 N 3000 AC
4530 N 2700 AC
4530 Z 2000 AC
4536 Z 2000 AC
4550 N 2550 AC
4580 N 2350 AC
4580 Z 1900 AC
4586 Z 1900 AC
4600 N 3100 AC
4600 TZ 2950 AC
4600 Z 3100 AC
4606 N 3100 AC
4606 TA 2900 AC
4606 TZ 2950 AC
4606 Z 3100 AC
4650 N 2650 AC
4650 TA 2550 AC
4650 TZ 2600 AC
4650 Z 2650 AC
4656 N 2650 AC
4656 TA 2550 AC
4656 TZ 2600 AC
4656 Z 2650 AC
4800 N 1750 AC
4800 Z 1800 AC
4806 Z 1800 AC
4840 N 1650 AC
4850 N 1800 AC
4850 Z 1700 AC
4856 Z 1700 AC
4890 N 1550 AC
5112 N 2900 DC
5114 N 2900 DC
5118 N 2900 DC
5118 NL 1400 DC
512 F 5000 DC
512 F-532 5000 DC
512 FL-547 3000 DC
514 F 5000 DC
5212 NH 3650 DC
5212 NHH 4900 DC
5212 NM 2750 DC
5212 NN 3150 DC
5214 NH 3650 DC
5214 NHH 4900 DC
5214 NM 2750 DC
5214 NN 3150 DC
5218 NH 3650 DC
5218 NHH 4900 DC
5218 NM 2750 DC
5218 NN 3150 DC
5312 /2 TDHP 6000 DC
5314 /2 TDHP 6000 DC
5314 /2HP 5000 DC
5314 /2TD HHP 7000 DC
5318 /2 TDH4P 9200 DC
5318 /2 TDHHP 7000 DC
5318 /2 TDHP 6000 DC
5318 /2HP 5000 DC
5606 S 3100 AC
5656 S 2700 AC
5900 3050 AC
5908 3100 AC
5938 2500 AC
5950 2700 AC
5958 2750 AC
5988 2250 AC
6008 ES 3300 AC
6028 ES 3300 AC
605 F 4000 DC
6058 ES 2800 AC
6078 ES 2800 AC
612 F 3900 DC
612 F-637 3900 DC

Quạt dùng cho phòng sạch HVAC ebmpapst

Type  Tốc độ (N) AC/DC
  in min-1  
612 FH 4500 DC
612 FL 2650 DC
612 FL-680 2650 DC
612 JH 11700 DC
612 NGLE 2500 DC
612 NGME 4100 DC
612 NGMI 4100 DC
612 NGMLE 3000 DC
612 NGNI 5100 DC
612 NGNV 5100 DC
612 NH 5600 DC
612 NHH-118 6800 DC
612 NLE 2500 DC
612 NME 4100 DC
612 NMI 4100 DC
612 NMLE 3000 DC
612 NN 5100 DC
612 NNI 5100 DC
614 F 3900 DC
614 F/39 H-691 4500 DC
614 J/2HHP 15000 DC
614 JH 11700 DC
614 NGL 2500 DC
614 NGM 4100 DC
614 NGML 3000 DC
614 NH 5600 DC
614 NHH 6850 DC
614 NHH-119 6850 DC
614 NL 2500 DC
614 NM 4100 DC
614 NML 3000 DC
614 NN 5100 DC
618 J/2HHP 15000 DC
618 JH 11700 DC
618 NM 4100 DC
618 NN 5100 DC
622 /2H3P 9700 DC
622 H 6850 DC
622 HH 8200 DC
622 L 4550 DC
622 M 4550 DC
622 N 6100 DC
624 H 6850 DC
624 HH 8200 DC
624 L 3200 DC
624 M 4550 DC
624 N 6100 DC
628 HH 8200 DC
6312 /2 TDHP 5500 DC
6312 TDH 6000 DC
6314 / 2 TDHP 5500 DC
6314 /2 TDHHP 7000 DC
6314 /2HP 5000 DC
6314 /2MP 3700 DC
6314 /2NP 4400 DC
6314 /2TDH4P 9200 DC
6314 /2TDHHP-015 7000 DC
6314 /2TDHP-298 5500 DC
6314N/2 HHP 4000 DC
6314N/2 TDHHP 7200 DC
6318 /2 TDH4P 9200 DC
6318 /2 TDHHP 7000 DC
6318 /2 TDHP 5500 DC
6318 /2HP 5000 DC
6318 /2TDH4P-007 9200 DC
6318 /2TDHP-299 5500 DC
6318N/2 H3P 5000 DC
6318N/2 TDH3P 7500 DC
632 /2HPU 6300 DC
632 NU 5900 DC
634 HHU 8500 DC
634 NU 5900 DC
634/2 HHPU 8500 DC
638 /2HPU 6300 DC
6412 M 2850 DC
6424 3400 DC
6424 H 4000 DC
6424 M 2850 DC
6424 T 3400 DC
6424 TD 5100 DC
6448 3400 DC
6448 H 4000 DC
6448 M 2850 DC
6448 T 3400 DC
6448 TD 5100 DC
6448 TDHH 7500 DC
7006 ES 3350 AC
7056 ES 2800 AC
7112 N 2850 DC
7114 N 2850 DC
7114 NH 3350 DC
7118 N 2850 DC
712 F 5300 DC
712 F/2L 3300 DC
712 F/2M 4300 DC
714 F 5300 DC
7212 N 3050 DC
7214 N 3050 DC
7218 N 3050 DC
7400 ES 3050 AC
7450 ES 2700 AC
7805 ES 3250 AC
7806 ES 3250 AC
7855 ES 2800 AC
7856 ES 2800 AC
8212 JH3 12000 DC
8212 JH4 14000 DC
8212 JN 8400 DC
8214 JH3 12000 DC
8214 JH4 14000 DC
8214 JN 8400 DC
8218 JH3 12000 DC
8218 JH4 14000 DC
8218 JN 8400 DC
8312 3300 DC
8312 GM 3000 DC
8312 H 5000 DC
8312 HL 4200 DC
8312 L 2000 DC
8312 M 3000 DC
8312 NH 5300 DC
8312 NHH 6300 DC
8312 NHL 4600 DC
8312 NN 3700 DC
8314 3300 DC
8314 G 3300 DC
8314 H 5000 DC
8314 HL 4200 DC
8314 L 2000 DC
8314 M 3000 DC
8314 NH 5300 DC
8314 NHH 6300 DC
8314 NHL 4600 DC
8314 NN 3700 DC
8318 3300 DC
8318 H 5000 DC
8318 HL 4200 DC
8412 N 3100 DC
8412 NG 3100 DC
8412 NGLE 1500 DC
8412 NGLV 1500 DC
8412 NGME 2600 DC
8412 NGMI 2600 DC
8412 NGMLE 2050 DC
8412 NGMLV 2050 DC
8412 NGMV 2600 DC
8412 NH 3600 DC
8412 NH-217 3600 DC
8412 NLE 1500 DC
8412 NME 2600 DC
8412 NMLE 2050 DC
8414 N 3100 DC
8414 NG 3100 DC
8414 NGL 1500 DC
8414 NGM 2600 DC
8414 NGML 2050 DC
8414 NH 3600 DC
8414 NH-221 3600 DC
8414 NL 1500 DC
8414 NM 2600 DC
8414 NML 2050 DC
8418 N 3100 DC
8452 /2 H4P 6200 DC
8452 /2GHHP 4400 DC
8452 /2GHP 4000 DC
8452 GL 1700 DC
8452 GM 3100 DC
8452 GN 3600 DC
8452 L 1700 DC
8452 M 3100 DC
8452 N 3600 DC
8452/2 HHP 4400 DC
8452/2 HP 4000 DC
8454 /2 H4P 6200 DC
8500 A 3200 AC
8500 N 3200 AC
8500 TA 3150 AC
8500 TV 3150 AC
8506 A 3300 AC
8506 N 3300 AC
8506 TA 3250 AC
8506 TV 3250 AC
8550 A 2700 AC
8550 N 2700 AC
8550 TA 2650 AC
8550 TV 2650 AC
8556 A 2800 AC
8556 N 2800 AC
8556 TA 2750 AC
8556 TV 2750 AC
8800 A 2500 AC
8800 N 2500 AC
8800 TA 2450 AC
8800 TV 2450 AC
8830 A 1950 AC
8830 N 1950 AC
8830 TA 1850 AC
8830 TV 1850 AC
8850 A 2150 AC
8850 N 2150 AC
8850 TA 2100 AC
8850 TV 2100 AC
8880 A 1750 AC
8880 N 1750 AC
8880 TA 1650 AC
8880 TV 1650 AC
9900 2850 AC
9906 2850 AC
9292506319   DC
9906 L 2100 AC
9906 M 2450 AC
9950 2450 AC
9956 2450 AC
9956 L 1850 AC
9956 M 2250 AC
AC 100 MR 2050 DC
AC 100 NR-017 2680 DC
AC 3200 JH 6800 AC
AC 4300 H 3400 AC
AC 4400 FNN 4850 AC
AC 6200 NM 2850 AC
AC 8300 H 5000 AC
AC100 NR 2750 DC
ACI 4400 H 3000 AC
ACI 4400 HH 3300 AC
ACI 4400 L 1500 AC
ACI 4410 HH 3300 AC
ACI 4420 H 3000 AC
ACI 4420 HH 3300 AC
ACI 4420 ML 1850 AC
ACI 4420 N 2700 AC
W1G130-AA25-01 2800 AC
W1G130-AA49-01 2800 AC
W1G200-HH01-52 2950 DC
W1G200-HH77-52 2950 DC
W1G250-HH37-52 2750 DC
W1G250-HH67-52 2750 DC
W2E200-HK38-01 2550 AC
W2E200-HK86-01 2550 AC
W2E250-HL06-01 2550 AC
W3G200-HD01-01 2900 AC
W4S200-HK04-01 1370 AC

Xem thêm chi tiết : TẠI ĐÂY 

Bình chọn sản phẩm:

LIÊN HỆ NGƯỜI BÁN

TĂNG MINH PHÁT

số 1 đường 27, Phạm Văn Đồng, Hiệp Bình Chánh, Thủ Đức

thanhnamphan478@gmail.com

https://quatebmpapst.gianhangvn.com

0942395184

Sản phẩm xem thêm