Kích thước: Dài 150mm x rộng 18mm x dầy 1mm
Quy cách: Gói 10 cái 
Bán nguyên gói