Que thử y tế | 109 sản phẩm

Que thử đường huyết Accu-Chek Instant 50

Que thử đường huyết Accu-Chek Instant 50

(0 đánh giá)

440,000 VND

Que thử đường huyết

Kit thử nhanh phát hiện kháng thể kháng H. pylori Ab CTK

Kit thử nhanh phát hiện kháng thể kháng H. pylori Ab CTK

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

OnSite H. pylori Ab Combo Rapid Test (H. pylori máu) (Cần đặt hàng trước)

Hộ Kinh Doanh Thiết Bị Y Tế Kim Nguyên 499/6/96/34 Quang Trung, Phường 10, Quận Gò Vấp, TP.HCM 0908.497.999
Que thử đường huyết Sapphire 50

Que thử đường huyết Sapphire 50

(0 đánh giá)

400,000 VND

Dùng cho máy đo đường huyết Sapphire (Cần đặt hàng trước)

Hộ Kinh Doanh Thiết Bị Y Tế Kim Nguyên 499/6/96/34 Quang Trung, Phường 10, Quận Gò Vấp, TP.HCM 0908.497.999 Thêm vào giỏ hàng
Que thử đường huyết Sapphire 25

Que thử đường huyết Sapphire 25

(0 đánh giá)

210,000 VND

Dùng cho máy đo đường huyết Sapphire (Cần đặt hàng trước)

Hộ Kinh Doanh Thiết Bị Y Tế Kim Nguyên 499/6/96/34 Quang Trung, Phường 10, Quận Gò Vấp, TP.HCM 0908.497.999 Thêm vào giỏ hàng
Kit thử nhanh phát hiện kháng thể kháng virus Dengue (IgG/IgM) CTK

Kit thử nhanh phát hiện kháng thể kháng virus Dengue (IgG/IgM) CTK

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

Kit thử nhanh phát hiện kháng thể kháng virus Dengue (IgG/IgM) (Cần đặt hàng trước)

Hộ Kinh Doanh Thiết Bị Y Tế Kim Nguyên 499/6/96/34 Quang Trung, Phường 10, Quận Gò Vấp, TP.HCM 0908.497.999
Kit thử nhanh phát hiện kháng nguyên Dengue NS1 Ag CTK

Kit thử nhanh phát hiện kháng nguyên Dengue NS1 Ag CTK

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

Kit thử nhanh phát hiện kháng nguyên Dengue NS1 Ag (Cần đặt hàng trước)

Hộ Kinh Doanh Thiết Bị Y Tế Kim Nguyên 499/6/96/34 Quang Trung, Phường 10, Quận Gò Vấp, TP.HCM 0908.497.999
Que thử nước tiểu 11 thông số Cybow 0994

Que thử nước tiểu 11 thông số Cybow 0994

(0 đánh giá)

245,000 VND

Que thử nước tiểu 11 thông số (Cần đặt hàng trước)

Hộ Kinh Doanh Thiết Bị Y Tế Kim Nguyên 499/6/96/34 Quang Trung, Phường 10, Quận Gò Vấp, TP.HCM 0908.497.999 Thêm vào giỏ hàng
Que thử nước tiểu 11 thông số Acon Mission URS11

Que thử nước tiểu 11 thông số Acon Mission URS11

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

Que thử nước tiểu 11 thông số (Cần đặt hàng trước)

Hộ Kinh Doanh Thiết Bị Y Tế Kim Nguyên 499/6/96/34 Quang Trung, Phường 10, Quận Gò Vấp, TP.HCM 0908.497.999
Que thử nước tiểu 10 thông số Acon Mission URS10

Que thử nước tiểu 10 thông số Acon Mission URS10

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

Que thử nước tiểu 10 thông số (Cần đặt hàng trước)

Hộ Kinh Doanh Thiết Bị Y Tế Kim Nguyên 499/6/96/34 Quang Trung, Phường 10, Quận Gò Vấp, TP.HCM 0908.497.999
Que thử nước tiểu 10 thông số Teco URS-10

Que thử nước tiểu 10 thông số Teco URS-10

(0 đánh giá)

165,000 VND

Que thử nước tiểu 10 thông số (Cần đặt hàng trước)

Hộ Kinh Doanh Thiết Bị Y Tế Kim Nguyên 499/6/96/34 Quang Trung, Phường 10, Quận Gò Vấp, TP.HCM 0908.497.999 Thêm vào giỏ hàng
Kit chẩn đoán phát hiện nhồi máu cơ tim SD Bioline Troponin I

Kit chẩn đoán phát hiện nhồi máu cơ tim SD Bioline Troponin I

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

Kit chẩn đoán phát hiện nhồi máu cơ tim (cTnI) (Cần đặt hàng trước)

Hộ Kinh Doanh Thiết Bị Y Tế Kim Nguyên 499/6/96/34 Quang Trung, Phường 10, Quận Gò Vấp, TP.HCM 0908.497.999
Kit chẩn đoán phát hiện viêm gan siêu vi C SD Bioline HCV (Multi)

Kit chẩn đoán phát hiện viêm gan siêu vi C SD Bioline HCV (Multi)

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

Kit chẩn đoán phát hiện viêm gan siêu vi C (Cần đặt hàng trước)

Hộ Kinh Doanh Thiết Bị Y Tế Kim Nguyên 499/6/96/34 Quang Trung, Phường 10, Quận Gò Vấp, TP.HCM 0908.497.999
Kit phát hiện kháng nguyên Chlamydia SD Bioline Chlamydia

Kit phát hiện kháng nguyên Chlamydia SD Bioline Chlamydia

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

Kit phát hiện kháng nguyên Chlamydia (Cần đặt hàng trước)

Hộ Kinh Doanh Thiết Bị Y Tế Kim Nguyên 499/6/96/34 Quang Trung, Phường 10, Quận Gò Vấp, TP.HCM 0908.497.999
Kit chẩn đoán phát hiện ung thư SD Bioline CEA

Kit chẩn đoán phát hiện ung thư SD Bioline CEA

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

Kit chẩn đoán phát hiện ung thư (Cần đặt hàng trước)

Hộ Kinh Doanh Thiết Bị Y Tế Kim Nguyên 499/6/96/34 Quang Trung, Phường 10, Quận Gò Vấp, TP.HCM 0908.497.999
Kit chẩn đoán phát hiện ung thư SD Bioline AFP

Kit chẩn đoán phát hiện ung thư SD Bioline AFP

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

Kit chẩn đoán phát hiện ung thư (Cần đặt hàng trước)

Hộ Kinh Doanh Thiết Bị Y Tế Kim Nguyên 499/6/96/34 Quang Trung, Phường 10, Quận Gò Vấp, TP.HCM 0908.497.999
Kit chẩn đoán phát hiện virus cúm A, B SD Bioline Influenza Antigen (A/B)

Kit chẩn đoán phát hiện virus cúm A, B SD Bioline Influenza Antigen (A/B)

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

Kit chẩn đoán phát hiện virus cúm A, B (Cần đặt hàng trước)

Hộ Kinh Doanh Thiết Bị Y Tế Kim Nguyên 499/6/96/34 Quang Trung, Phường 10, Quận Gò Vấp, TP.HCM 0908.497.999
Kit chẩn đoán phát hiện viêm loét dạ dày SD Bioline H.Pylori (Device)

Kit chẩn đoán phát hiện viêm loét dạ dày SD Bioline H.Pylori (Device)

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

Kit chẩn đoán phát hiện viêm loét dạ dày (Cần đặt hàng trước)

Hộ Kinh Doanh Thiết Bị Y Tế Kim Nguyên 499/6/96/34 Quang Trung, Phường 10, Quận Gò Vấp, TP.HCM 0908.497.999
Kit chẩn đoán phát hiện viêm loét dạ dày SD Bioline H.Pylori (Multi)

Kit chẩn đoán phát hiện viêm loét dạ dày SD Bioline H.Pylori (Multi)

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

Kit chẩn đoán phát hiện viêm loét dạ dày (Cần đặt hàng trước)

Hộ Kinh Doanh Thiết Bị Y Tế Kim Nguyên 499/6/96/34 Quang Trung, Phường 10, Quận Gò Vấp, TP.HCM 0908.497.999
Kit chẩn đoán phát hiện HIV SD Bioline HIV 1/2 3.0 (Multi)

Kit chẩn đoán phát hiện HIV SD Bioline HIV 1/2 3.0 (Multi)

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

Kit chẩn đoán phát hiện HIV (Cần đặt hàng trước)

Hộ Kinh Doanh Thiết Bị Y Tế Kim Nguyên 499/6/96/34 Quang Trung, Phường 10, Quận Gò Vấp, TP.HCM 0908.497.999
Kit chẩn đoán phát hiện giang mai SD Bioline Syphilis 3.0 (Multi)

Kit chẩn đoán phát hiện giang mai SD Bioline Syphilis 3.0 (Multi)

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

Kit chẩn đoán phát hiện giang mai (Cần đặt hàng trước)

Hộ Kinh Doanh Thiết Bị Y Tế Kim Nguyên 499/6/96/34 Quang Trung, Phường 10, Quận Gò Vấp, TP.HCM 0908.497.999