Que thử y tế | 87 sản phẩm

Kit chẩn đoán viêm gan siêu vi C SD Bioline HCV

Kit chẩn đoán viêm gan siêu vi C SD Bioline HCV

(0 đánh giá)

1,020,000 VND

Kit chẩn đoán viêm gan siêu vi C

Cửa Hàng Thiết Bị Y Tế Ngọc Tường Lam Tổ 12, Ấp Thị Cầu, Xã Phú Đông, Huyện Nhơn Trạch, Tỉnh Đồng Nai 0854987654 Thêm vào giỏ hàng
Test thử chất gây nghiện Amphetamine (AMP) FaStep

Test thử chất gây nghiện Amphetamine (AMP) FaStep

(0 đánh giá)

16,000 VND

Test thử chất gây nghiện Amphetamine (Amphetamine rapid test strip) (Cần đặt hàng trước)

Cửa Hàng Thiết Bị Y Tế Ngọc Tường Lam Tổ 12, Ấp Thị Cầu, Xã Phú Đông, Huyện Nhơn Trạch, Tỉnh Đồng Nai 0854987654 Thêm vào giỏ hàng
Test thử chất gây nghiện cần sa Marijuana (THC) FaStep

Test thử chất gây nghiện cần sa Marijuana (THC) FaStep

(0 đánh giá)

16,000 VND

Test thử chất gây nghiện cần sa (Marijuana rapid test strip) (Cần đặt hàng trước)

Cửa Hàng Thiết Bị Y Tế Ngọc Tường Lam Tổ 12, Ấp Thị Cầu, Xã Phú Đông, Huyện Nhơn Trạch, Tỉnh Đồng Nai 0854987654 Thêm vào giỏ hàng
Test thử chất gây nghiện ma túy đá Methamphetamine (MET) FaStep

Test thử chất gây nghiện ma túy đá Methamphetamine (MET) FaStep

(0 đánh giá)

16,000 VND

Test thử chất gây nghiện ma túy đá (Methamphetamine rapid test strip) (Cần đặt hàng trước)

Cửa Hàng Thiết Bị Y Tế Ngọc Tường Lam Tổ 12, Ấp Thị Cầu, Xã Phú Đông, Huyện Nhơn Trạch, Tỉnh Đồng Nai 0854987654 Thêm vào giỏ hàng
Test thử chất gây nghiện Morphine FaStep

Test thử chất gây nghiện Morphine FaStep

(0 đánh giá)

14,000 VND

Test thử chất gây nghiện Morphine (Morphine rapid test strip) (Cần đặt hàng trước)

Cửa Hàng Thiết Bị Y Tế Ngọc Tường Lam Tổ 12, Ấp Thị Cầu, Xã Phú Đông, Huyện Nhơn Trạch, Tỉnh Đồng Nai 0854987654 Thêm vào giỏ hàng
Test thử chất gây nghiện ma túy tổng hợp FaStep

Test thử chất gây nghiện ma túy tổng hợp FaStep

(0 đánh giá)

60,000 VND

Test thử chất gây nghiện ma túy tổng hợp Multi 4 Dip Panel (MET, THC, MDMA, MOP) (Cần đặt hàng trước)

Cửa Hàng Thiết Bị Y Tế Ngọc Tường Lam Tổ 12, Ấp Thị Cầu, Xã Phú Đông, Huyện Nhơn Trạch, Tỉnh Đồng Nai 0854987654 Thêm vào giỏ hàng
Kit thử nhanh phát hiện máu ẩn trong phân FOB Abon (dạng khay)

Kit thử nhanh phát hiện máu ẩn trong phân FOB Abon (dạng khay)

(0 đánh giá)

850,000 VND

Kit thử nhanh phát hiện máu ẩn trong phân (dạng khay)

Cửa Hàng Thiết Bị Y Tế Ngọc Tường Lam Tổ 12, Ấp Thị Cầu, Xã Phú Đông, Huyện Nhơn Trạch, Tỉnh Đồng Nai 0854987654 Thêm vào giỏ hàng
Kit chẩn đoán viêm loét dạ dày H.Pylori Abon (dạng khay)

Kit chẩn đoán viêm loét dạ dày H.Pylori Abon (dạng khay)

(0 đánh giá)

1,100,000 VND

Kit chẩn đoán viêm loét dạ dày (dạng khay)

Cửa Hàng Thiết Bị Y Tế Ngọc Tường Lam Tổ 12, Ấp Thị Cầu, Xã Phú Đông, Huyện Nhơn Trạch, Tỉnh Đồng Nai 0854987654 Thêm vào giỏ hàng
Test thử thai hCG Abon 5mm (dạng que)

Test thử thai hCG Abon 5mm (dạng que)

(0 đánh giá)

280,000 VND

Test thử thai (dạng que)

Cửa Hàng Thiết Bị Y Tế Ngọc Tường Lam Tổ 12, Ấp Thị Cầu, Xã Phú Đông, Huyện Nhơn Trạch, Tỉnh Đồng Nai 0854987654 Thêm vào giỏ hàng
Kit chẩn đoán nhồi máu cơ tim cTnI Abon (dạng khay)

Kit chẩn đoán nhồi máu cơ tim cTnI Abon (dạng khay)

(0 đánh giá)

950,000 VND

Kit chẩn đoán nhồi máu cơ tim (dạng khay)

Cửa Hàng Thiết Bị Y Tế Ngọc Tường Lam Tổ 12, Ấp Thị Cầu, Xã Phú Đông, Huyện Nhơn Trạch, Tỉnh Đồng Nai 0854987654 Thêm vào giỏ hàng
Kit chẩn đoán giang mai Syphilis Abon (dạng khay)

Kit chẩn đoán giang mai Syphilis Abon (dạng khay)

(0 đánh giá)

580,000 VND

Kit chẩn đoán giang mai (dạng khay)

Cửa Hàng Thiết Bị Y Tế Ngọc Tường Lam Tổ 12, Ấp Thị Cầu, Xã Phú Đông, Huyện Nhơn Trạch, Tỉnh Đồng Nai 0854987654 Thêm vào giỏ hàng
Test chẩn đoán giang mai Syphilis Abon 4mm (dạng que)

Test chẩn đoán giang mai Syphilis Abon 4mm (dạng que)

(0 đánh giá)

560,000 VND

Test chẩn đoán giang mai Syphilis (dạng que)

Cửa Hàng Thiết Bị Y Tế Ngọc Tường Lam Tổ 12, Ấp Thị Cầu, Xã Phú Đông, Huyện Nhơn Trạch, Tỉnh Đồng Nai 0854987654 Thêm vào giỏ hàng
Kit chẩn đoán HIV Abon (dạng khay)

Kit chẩn đoán HIV Abon (dạng khay)

(0 đánh giá)

900,000 VND

Kit chẩn đoán HIV (dạng khay)

Cửa Hàng Thiết Bị Y Tế Ngọc Tường Lam Tổ 12, Ấp Thị Cầu, Xã Phú Đông, Huyện Nhơn Trạch, Tỉnh Đồng Nai 0854987654 Thêm vào giỏ hàng
Test chẩn đoán HIV Abon (dạng que)

Test chẩn đoán HIV Abon (dạng que)

(0 đánh giá)

980,000 VND

Test chẩn đoán HIV (dạng que)

Cửa Hàng Thiết Bị Y Tế Ngọc Tường Lam Tổ 12, Ấp Thị Cầu, Xã Phú Đông, Huyện Nhơn Trạch, Tỉnh Đồng Nai 0854987654 Thêm vào giỏ hàng
Kit chẩn đoán viêm gan C HCV Abon (dạng khay)

Kit chẩn đoán viêm gan C HCV Abon (dạng khay)

(0 đánh giá)

780,000 VND

Kit chẩn đoán viêm gan C (dạng khay)

Cửa Hàng Thiết Bị Y Tế Ngọc Tường Lam Tổ 12, Ấp Thị Cầu, Xã Phú Đông, Huyện Nhơn Trạch, Tỉnh Đồng Nai 0854987654 Thêm vào giỏ hàng
Test chẩn đoán viêm gan C HCV Abon (dạng que)

Test chẩn đoán viêm gan C HCV Abon (dạng que)

(0 đánh giá)

675,000 VND

Test chẩn đoán viêm gan C (dạng que)

Cửa Hàng Thiết Bị Y Tế Ngọc Tường Lam Tổ 12, Ấp Thị Cầu, Xã Phú Đông, Huyện Nhơn Trạch, Tỉnh Đồng Nai 0854987654 Thêm vào giỏ hàng
Kit chẩn đoán HBsAb Abon (dạng khay)

Kit chẩn đoán HBsAb Abon (dạng khay)

(0 đánh giá)

660,000 VND

Kit chẩn đoán viêm gan B HBsAb (dạng khay)

Cửa Hàng Thiết Bị Y Tế Ngọc Tường Lam Tổ 12, Ấp Thị Cầu, Xã Phú Đông, Huyện Nhơn Trạch, Tỉnh Đồng Nai 0854987654 Thêm vào giỏ hàng
Test chẩn đoán HBsAb Abon 4mm (dạng que)

Test chẩn đoán HBsAb Abon 4mm (dạng que)

(0 đánh giá)

625,000 VND

Test chẩn đoán viêm gan B HBsAb (4mm)

Cửa Hàng Thiết Bị Y Tế Ngọc Tường Lam Tổ 12, Ấp Thị Cầu, Xã Phú Đông, Huyện Nhơn Trạch, Tỉnh Đồng Nai 0854987654 Thêm vào giỏ hàng
Kit chẩn đoán viêm gan B HBsAg Abon (dạng khay)

Kit chẩn đoán viêm gan B HBsAg Abon (dạng khay)

(0 đánh giá)

550,000 VND

Kit chẩn đoán viêm gan B (dạng khay)

Cửa Hàng Thiết Bị Y Tế Ngọc Tường Lam Tổ 12, Ấp Thị Cầu, Xã Phú Đông, Huyện Nhơn Trạch, Tỉnh Đồng Nai 0854987654 Thêm vào giỏ hàng
Test chẩn đoán viêm gan B HBsAg Abon 5mm

Test chẩn đoán viêm gan B HBsAg Abon 5mm

(0 đánh giá)

580,000 VND

Test chẩn đoán viêm gan B (5mm)

Cửa Hàng Thiết Bị Y Tế Ngọc Tường Lam Tổ 12, Ấp Thị Cầu, Xã Phú Đông, Huyện Nhơn Trạch, Tỉnh Đồng Nai 0854987654 Thêm vào giỏ hàng