Que thử y tế | 54 sản phẩm

Test thử ma túy tổng hợp Multi 4 Drug FaStep

Test thử ma túy tổng hợp Multi 4 Drug FaStep

(0 đánh giá)

70,000 VND

Test thử MET, THC, MOP, MDMA

Cửa Hàng Dụng Cụ Y Khoa Hoàng Tiên 106 B Phạm Viết Chánh, Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1 028 3925 5471 Thêm vào giỏ hàng
Giấy test nhanh Cobalt Chloride

Giấy test nhanh Cobalt Chloride

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

Test nhanh hàm lượng ẩm trong mẫu

Công ty TNHH Scilab Vietnam 406/57 Cộng Hòa, Phường 13, Quận Tân Bình, Tp.HCM 0935.473.597
Test thử ma túy tổng hợp Multi Drug TrueLine

Test thử ma túy tổng hợp Multi Drug TrueLine

(0 đánh giá)

70,000 VND

Test thử MET, THC, MOP, MDMA

Cửa Hàng Dụng Cụ Y Khoa Hoàng Tiên 106 B Phạm Viết Chánh, Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1 028 3925 5471 Thêm vào giỏ hàng
Que thử đường huyết Accu-Chek Instant 25

Que thử đường huyết Accu-Chek Instant 25

(0 đánh giá)

270,000 VND

Que thử đường huyết

Cửa Hàng Dụng Cụ Y Khoa Hoàng Tiên 106 B Phạm Viết Chánh, Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1 028 3925 5471 Thêm vào giỏ hàng
Test thử ma túy tổng hợp Healgen Multi 4 Drug

Test thử ma túy tổng hợp Healgen Multi 4 Drug

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

Test thử MET, THC, MOP, MDMA

Cửa Hàng Dụng Cụ Y Khoa Hoàng Tiên 106 B Phạm Viết Chánh, Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1 028 3925 5471
-9% Que thử đường huyết OGCare

Que thử đường huyết OGCare

(0 đánh giá)

200,000 VND220,000 VND

Que thử đường huyết

Cửa Hàng Dụng Cụ Y Khoa Hoàng Tiên 106 B Phạm Viết Chánh, Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1 028 3925 5471 Thêm vào giỏ hàng
Que thử nước tiểu 10 thông số Acon Mission U031-101

Que thử nước tiểu 10 thông số Acon Mission U031-101

(1 đánh giá)

200,000 VND

Que thử nước tiểu 10 thông số (Cần đặt hàng trước)

Cửa Hàng Dụng Cụ Y Khoa Hoàng Tiên 106 B Phạm Viết Chánh, Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1 028 3925 5471 Thêm vào giỏ hàng
Que thử nước tiểu Uritest

Que thử nước tiểu Uritest

(1 đánh giá)

80,000 VND

Que thử nước tiểu 3 thông số

Cửa Hàng Dụng Cụ Y Khoa Hoàng Tiên 106 B Phạm Viết Chánh, Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1 028 3925 5471 Thêm vào giỏ hàng
Test thử nhanh chẩn đoán nhồi máu cơ tim Troponin I

Test thử nhanh chẩn đoán nhồi máu cơ tim Troponin I

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Test thử nhanh chẩn đoán nhồi máu cơ tim (Cần đặt hàng trước)

Cửa Hàng Dụng Cụ Y Khoa Hoàng Tiên 106 B Phạm Viết Chánh, Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1 028 3925 5471
Test thử nhanh chẩn đoán giang mai Syphilis Abon 5mm

Test thử nhanh chẩn đoán giang mai Syphilis Abon 5mm

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Test thử nhanh chẩn đoán giang mai (Cần đặt hàng trước)

Cửa Hàng Dụng Cụ Y Khoa Hoàng Tiên 106 B Phạm Viết Chánh, Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1 028 3925 5471
Test thử nhanh chẩn đoán giang mai Syphilis Abon 3mm

Test thử nhanh chẩn đoán giang mai Syphilis Abon 3mm

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Test thử nhanh chẩn đoán giang mai (Cần đặt hàng trước)

Cửa Hàng Dụng Cụ Y Khoa Hoàng Tiên 106 B Phạm Viết Chánh, Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1 028 3925 5471
Test  thử nhanh chẩn đoán HBsAb Abon 5mm

Test thử nhanh chẩn đoán HBsAb Abon 5mm

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Test thử nhanh chẩn đoán HBsAb (Cần đặt hàng trước)

Cửa Hàng Dụng Cụ Y Khoa Hoàng Tiên 106 B Phạm Viết Chánh, Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1 028 3925 5471
Test thử nhanh chẩn đoán HBsAb Abon 3mm

Test thử nhanh chẩn đoán HBsAb Abon 3mm

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Test thử nhanh chẩn đoán HBsAb (Cần đặt hàng trước)

Cửa Hàng Dụng Cụ Y Khoa Hoàng Tiên 106 B Phạm Viết Chánh, Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1 028 3925 5471
Test thử viêm gan B HBsAg Abon 5mm

Test thử viêm gan B HBsAg Abon 5mm

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Test thử viêm gan B (Cần đặt hàng trước)

Cửa Hàng Dụng Cụ Y Khoa Hoàng Tiên 106 B Phạm Viết Chánh, Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1 028 3925 5471
Test thử viêm gan B HBsAg Abon 3mm

Test thử viêm gan B HBsAg Abon 3mm

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Test thử viêm gan B (Cần đặt hàng trước)

Cửa Hàng Dụng Cụ Y Khoa Hoàng Tiên 106 B Phạm Viết Chánh, Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1 028 3925 5471
Que thử Acid Uric BeneCheck Plus 25

Que thử Acid Uric BeneCheck Plus 25

(1 đánh giá)

360,000 VND

Que thử Acid Uric (Cần đặt hàng trước)

Cửa Hàng Dụng Cụ Y Khoa Hoàng Tiên 106 B Phạm Viết Chánh, Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1 028 3925 5471 Thêm vào giỏ hàng
Que thử cholesterol BeneCheck Plus 10

Que thử cholesterol BeneCheck Plus 10

(1 đánh giá)

320,000 VND

Que thử cholesterol (Cần đặt hàng trước)

Cửa Hàng Dụng Cụ Y Khoa Hoàng Tiên 106 B Phạm Viết Chánh, Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1 028 3925 5471 Thêm vào giỏ hàng
Que thử đường huyết Benecheck Plus 50

Que thử đường huyết Benecheck Plus 50

(1 đánh giá)

380,000 VND

Que thử đường huyết (Cần đặt hàng trước)

Cửa Hàng Dụng Cụ Y Khoa Hoàng Tiên 106 B Phạm Viết Chánh, Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1 028 3925 5471 Thêm vào giỏ hàng
Que thử đường huyết GlucoRuler MGR 100 50

Que thử đường huyết GlucoRuler MGR 100 50

(1 đánh giá)

400,000 VND

Que thử đường huyết

Cửa Hàng Dụng Cụ Y Khoa Hoàng Tiên 106 B Phạm Viết Chánh, Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1 028 3925 5471 Thêm vào giỏ hàng
Que thử Acid Uric EasyTouch II 25

Que thử Acid Uric EasyTouch II 25

(1 đánh giá)

223,000 VND

Que thử Acid Uric (Cần đặt hàng trước)

Cửa Hàng Dụng Cụ Y Khoa Hoàng Tiên 106 B Phạm Viết Chánh, Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1 028 3925 5471 Thêm vào giỏ hàng