Que thử y tế | 170 sản phẩm

Kit chẩn đoán phát hiện nhồi máu cơ tim SD Bioline Troponin I

Kit chẩn đoán phát hiện nhồi máu cơ tim SD Bioline Troponin I

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

Kit chẩn đoán phát hiện nhồi máu cơ tim (cTnI) (Cần đặt hàng trước)

Hộ Kinh Doanh Thiết Bị Y Tế Kim Nguyên 499/6/96/34 Quang Trung, Phường 10, Quận Gò Vấp, TP.HCM 0908.497.999
Kit chẩn đoán phát hiện viêm gan siêu vi C SD Bioline HCV (Multi)

Kit chẩn đoán phát hiện viêm gan siêu vi C SD Bioline HCV (Multi)

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

Kit chẩn đoán phát hiện viêm gan siêu vi C (Cần đặt hàng trước)

Hộ Kinh Doanh Thiết Bị Y Tế Kim Nguyên 499/6/96/34 Quang Trung, Phường 10, Quận Gò Vấp, TP.HCM 0908.497.999
Kit chẩn đoán phát hiện viêm gan siêu vi B SD Bioline HBsAg (Device)

Kit chẩn đoán phát hiện viêm gan siêu vi B SD Bioline HBsAg (Device)

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

Kit chẩn đoán phát hiện viêm gan siêu vi B (Cần đặt hàng trước)

Hộ Kinh Doanh Thiết Bị Y Tế Kim Nguyên 499/6/96/34 Quang Trung, Phường 10, Quận Gò Vấp, TP.HCM 0908.497.999
Kit chẩn đoán phát hiện viêm gan siêu vi B SD Bioline HBsAg (Multi)

Kit chẩn đoán phát hiện viêm gan siêu vi B SD Bioline HBsAg (Multi)

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

Kit chẩn đoán phát hiện viêm gan siêu vi B (Cần đặt hàng trước)

Hộ Kinh Doanh Thiết Bị Y Tế Kim Nguyên 499/6/96/34 Quang Trung, Phường 10, Quận Gò Vấp, TP.HCM 0908.497.999
Kit chẩn đoán phát hiện viêm gan siêu vi B SD Bioline HBeAg

Kit chẩn đoán phát hiện viêm gan siêu vi B SD Bioline HBeAg

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

Kit chẩn đoán phát hiện viêm gan siêu vi B (Cần đặt hàng trước)

Hộ Kinh Doanh Thiết Bị Y Tế Kim Nguyên 499/6/96/34 Quang Trung, Phường 10, Quận Gò Vấp, TP.HCM 0908.497.999
Kit phát hiện kháng nguyên Chlamydia SD Bioline Chlamydia

Kit phát hiện kháng nguyên Chlamydia SD Bioline Chlamydia

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

Kit phát hiện kháng nguyên Chlamydia (Cần đặt hàng trước)

Hộ Kinh Doanh Thiết Bị Y Tế Kim Nguyên 499/6/96/34 Quang Trung, Phường 10, Quận Gò Vấp, TP.HCM 0908.497.999
Kit chẩn đoán phát hiện ung thư SD Bioline CEA

Kit chẩn đoán phát hiện ung thư SD Bioline CEA

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

Kit chẩn đoán phát hiện ung thư (Cần đặt hàng trước)

Hộ Kinh Doanh Thiết Bị Y Tế Kim Nguyên 499/6/96/34 Quang Trung, Phường 10, Quận Gò Vấp, TP.HCM 0908.497.999
Kit chẩn đoán phát hiện ung thư SD Bioline AFP

Kit chẩn đoán phát hiện ung thư SD Bioline AFP

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

Kit chẩn đoán phát hiện ung thư (Cần đặt hàng trước)

Hộ Kinh Doanh Thiết Bị Y Tế Kim Nguyên 499/6/96/34 Quang Trung, Phường 10, Quận Gò Vấp, TP.HCM 0908.497.999
Kit chẩn đoán phát hiện virus cúm A, B SD Bioline Influenza Antigen (A/B)

Kit chẩn đoán phát hiện virus cúm A, B SD Bioline Influenza Antigen (A/B)

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

Kit chẩn đoán phát hiện virus cúm A, B (Cần đặt hàng trước)

Hộ Kinh Doanh Thiết Bị Y Tế Kim Nguyên 499/6/96/34 Quang Trung, Phường 10, Quận Gò Vấp, TP.HCM 0908.497.999
Kit chẩn đoán phát hiện viêm loét dạ dày SD Bioline H.Pylori (Device)

Kit chẩn đoán phát hiện viêm loét dạ dày SD Bioline H.Pylori (Device)

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

Kit chẩn đoán phát hiện viêm loét dạ dày (Cần đặt hàng trước)

Hộ Kinh Doanh Thiết Bị Y Tế Kim Nguyên 499/6/96/34 Quang Trung, Phường 10, Quận Gò Vấp, TP.HCM 0908.497.999
Kit chẩn đoán phát hiện viêm loét dạ dày SD Bioline H.Pylori (Multi)

Kit chẩn đoán phát hiện viêm loét dạ dày SD Bioline H.Pylori (Multi)

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

Kit chẩn đoán phát hiện viêm loét dạ dày (Cần đặt hàng trước)

Hộ Kinh Doanh Thiết Bị Y Tế Kim Nguyên 499/6/96/34 Quang Trung, Phường 10, Quận Gò Vấp, TP.HCM 0908.497.999
Kit chẩn đoán phát hiện HIV SD Bioline HIV 1/2 3.0 (Multi)

Kit chẩn đoán phát hiện HIV SD Bioline HIV 1/2 3.0 (Multi)

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

Kit chẩn đoán phát hiện HIV (Cần đặt hàng trước)

Hộ Kinh Doanh Thiết Bị Y Tế Kim Nguyên 499/6/96/34 Quang Trung, Phường 10, Quận Gò Vấp, TP.HCM 0908.497.999
Kit chẩn đoán phát hiện giang mai SD Bioline Syphilis 3.0 (Multi)

Kit chẩn đoán phát hiện giang mai SD Bioline Syphilis 3.0 (Multi)

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

Kit chẩn đoán phát hiện giang mai (Cần đặt hàng trước)

Hộ Kinh Doanh Thiết Bị Y Tế Kim Nguyên 499/6/96/34 Quang Trung, Phường 10, Quận Gò Vấp, TP.HCM 0908.497.999
Kit chẩn đoán phát hiện giang mai SD Bioline Syphilis 3.0

Kit chẩn đoán phát hiện giang mai SD Bioline Syphilis 3.0

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

Kit chẩn đoán phát hiện giang mai (Cần đặt hàng trước)

Hộ Kinh Doanh Thiết Bị Y Tế Kim Nguyên 499/6/96/34 Quang Trung, Phường 10, Quận Gò Vấp, TP.HCM 0908.497.999
Kit chẩn đoán sốt xuất huyết SD Bioline Dengue Duo

Kit chẩn đoán sốt xuất huyết SD Bioline Dengue Duo

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

Kit chẩn đoán sốt xuất huyết (Cần đặt hàng trước)

Hộ Kinh Doanh Thiết Bị Y Tế Kim Nguyên 499/6/96/34 Quang Trung, Phường 10, Quận Gò Vấp, TP.HCM 0908.497.999
Kit chẩn đoán sốt xuất huyết SD Bioline Dengue NS1 Ag

Kit chẩn đoán sốt xuất huyết SD Bioline Dengue NS1 Ag

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

Kit chẩn đoán sốt xuất huyết (Cần đặt hàng trước)

Hộ Kinh Doanh Thiết Bị Y Tế Kim Nguyên 499/6/96/34 Quang Trung, Phường 10, Quận Gò Vấp, TP.HCM 0908.497.999
Kit chẩn đoán sốt xuất huyết SD Bioline Dengue IgG/IgM

Kit chẩn đoán sốt xuất huyết SD Bioline Dengue IgG/IgM

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

Kit chẩn đoán sốt xuất huyết (Cần đặt hàng trước)

Hộ Kinh Doanh Thiết Bị Y Tế Kim Nguyên 499/6/96/34 Quang Trung, Phường 10, Quận Gò Vấp, TP.HCM 0908.497.999
Kit chẩn đoán viêm gan siêu vi B SD Bioline Anti HBs

Kit chẩn đoán viêm gan siêu vi B SD Bioline Anti HBs

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

Kit chẩn đoán viêm gan siêu vi B (Cần đặt hàng trước)

Hộ Kinh Doanh Thiết Bị Y Tế Kim Nguyên 499/6/96/34 Quang Trung, Phường 10, Quận Gò Vấp, TP.HCM 0908.497.999
Kit chẩn đoán phát hiện viêm gan siêu vi C SD Bioline HCV

Kit chẩn đoán phát hiện viêm gan siêu vi C SD Bioline HCV

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

Kit chẩn đoán phát hiện viêm gan siêu vi C (Cần đặt hàng trước)

Hộ Kinh Doanh Thiết Bị Y Tế Kim Nguyên 499/6/96/34 Quang Trung, Phường 10, Quận Gò Vấp, TP.HCM 0908.497.999
Test thử chất gây nghiện Amphetamine (AMP) FaStep

Test thử chất gây nghiện Amphetamine (AMP) FaStep

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

Test thử chất gây nghiện Amphetamine (Amphetamine rapid test strip) (Cần đặt hàng trước)

Hộ Kinh Doanh Thiết Bị Y Tế Kim Nguyên 499/6/96/34 Quang Trung, Phường 10, Quận Gò Vấp, TP.HCM 0908.497.999