Que thử y tế | 170 sản phẩm

Que thử đường huyết On-Call Advanced 25

Que thử đường huyết On-Call Advanced 25

(0 đánh giá)

200,000 VND

Dùng cho máy đo đường On-Call Advanced (Cần đặt hàng trước)

Hộ Kinh Doanh Thiết Bị Y Tế Kim Nguyên 499/6/96/34 Quang Trung, Phường 10, Quận Gò Vấp, TP.HCM 0908.497.999 Thêm vào giỏ hàng
Que thử đường huyết Benecheck Plus 50

Que thử đường huyết Benecheck Plus 50

(0 đánh giá)

380,000 VND

Dùng cho máy 3 in 1 BeneCheck Plus (Cần đặt hàng trước)

Hộ Kinh Doanh Thiết Bị Y Tế Kim Nguyên 499/6/96/34 Quang Trung, Phường 10, Quận Gò Vấp, TP.HCM 0908.497.999 Thêm vào giỏ hàng
Que thử cholesterol BeneCheck Plus 10

Que thử cholesterol BeneCheck Plus 10

(0 đánh giá)

320,000 VND

Dùng cho máy 3 in 1 BeneCheck Plus (Cần đặt hàng trước)

Hộ Kinh Doanh Thiết Bị Y Tế Kim Nguyên 499/6/96/34 Quang Trung, Phường 10, Quận Gò Vấp, TP.HCM 0908.497.999 Thêm vào giỏ hàng
Que thử Acid Uric BeneCheck Plus 25

Que thử Acid Uric BeneCheck Plus 25

(0 đánh giá)

360,000 VND

Dùng cho máy 3 in 1 BeneCheck Plus (Cần đặt hàng trước)

Hộ Kinh Doanh Thiết Bị Y Tế Kim Nguyên 499/6/96/34 Quang Trung, Phường 10, Quận Gò Vấp, TP.HCM 0908.497.999 Thêm vào giỏ hàng
Que thử đường huyết OneTouch Ultra 25

Que thử đường huyết OneTouch Ultra 25

(0 đánh giá)

290,000 VND

Dùng cho máy đo đường huyết OneTouch Ultra (Cần đặt hàng trước)

Hộ Kinh Doanh Thiết Bị Y Tế Kim Nguyên 499/6/96/34 Quang Trung, Phường 10, Quận Gò Vấp, TP.HCM 0908.497.999 Thêm vào giỏ hàng
Que thử đường huyết OneTouch Ultra Plus 25

Que thử đường huyết OneTouch Ultra Plus 25

(0 đánh giá)

250,000 VND

Dùng cho máy đo đường huyết OneTouch Ultra Plus Flex (Cần đặt hàng trước)

Hộ Kinh Doanh Thiết Bị Y Tế Kim Nguyên 499/6/96/34 Quang Trung, Phường 10, Quận Gò Vấp, TP.HCM 0908.497.999 Thêm vào giỏ hàng
Que thử đường huyết OneTouch SelectSimple 25

Que thử đường huyết OneTouch SelectSimple 25

(0 đánh giá)

230,000 VND

Dùng cho máy đo đường huyết OneTouch SelectSimple (Cần đặt hàng trước)

Hộ Kinh Doanh Thiết Bị Y Tế Kim Nguyên 499/6/96/34 Quang Trung, Phường 10, Quận Gò Vấp, TP.HCM 0908.497.999 Thêm vào giỏ hàng
Que thử đường huyết OneTouch SelectSimple 10

Que thử đường huyết OneTouch SelectSimple 10

(0 đánh giá)

115,000 VND

Dùng cho máy đo đường huyết OneTouch SelectSimple (Cần đặt hàng trước)

Hộ Kinh Doanh Thiết Bị Y Tế Kim Nguyên 499/6/96/34 Quang Trung, Phường 10, Quận Gò Vấp, TP.HCM 0908.497.999 Thêm vào giỏ hàng
Que thử đường huyết Accu-Chek Instant 50

Que thử đường huyết Accu-Chek Instant 50

(0 đánh giá)

480,000 VND

Dùng cho máy đo đường huyết Accu-Chek Instant (Cần đặt hàng trước)

Hộ Kinh Doanh Thiết Bị Y Tế Kim Nguyên 499/6/96/34 Quang Trung, Phường 10, Quận Gò Vấp, TP.HCM 0908.497.999 Thêm vào giỏ hàng
Que thử đường huyết Accu-Chek Instant 25

Que thử đường huyết Accu-Chek Instant 25

(0 đánh giá)

275,000 VND

Dùng cho máy đo đường huyết Accu-Chek Instant (Cần đặt hàng trước)

Hộ Kinh Doanh Thiết Bị Y Tế Kim Nguyên 499/6/96/34 Quang Trung, Phường 10, Quận Gò Vấp, TP.HCM 0908.497.999 Thêm vào giỏ hàng
Que thử đường huyết Accu-Chek Performa 50

Que thử đường huyết Accu-Chek Performa 50

(0 đánh giá)

450,000 VND

Dùng cho máy đo đường huyết Accu-Chek Performa

Hộ Kinh Doanh Thiết Bị Y Tế Kim Nguyên 499/6/96/34 Quang Trung, Phường 10, Quận Gò Vấp, TP.HCM 0908.497.999 Thêm vào giỏ hàng
Que thử đường huyết Accu-Chek Performa 25

Que thử đường huyết Accu-Chek Performa 25

(0 đánh giá)

310,000 VND

Dùng cho máy đo đường huyết Accu-Chek Performa

Hộ Kinh Doanh Thiết Bị Y Tế Kim Nguyên 499/6/96/34 Quang Trung, Phường 10, Quận Gò Vấp, TP.HCM 0908.497.999 Thêm vào giỏ hàng
Que thử đường huyết Accu-Chek Active 50

Que thử đường huyết Accu-Chek Active 50

(0 đánh giá)

300,000 VND

Dùng cho máy đo đường huyết Accu-Chek Active (Cần đặt hàng trước)

Hộ Kinh Doanh Thiết Bị Y Tế Kim Nguyên 499/6/96/34 Quang Trung, Phường 10, Quận Gò Vấp, TP.HCM 0908.497.999 Thêm vào giỏ hàng
Que thử đường huyết Accu-Chek Active 25

Que thử đường huyết Accu-Chek Active 25

(0 đánh giá)

240,000 VND

Dùng cho máy đo đường huyết Accu-Chek Active (Cần đặt hàng trước)

Hộ Kinh Doanh Thiết Bị Y Tế Kim Nguyên 499/6/96/34 Quang Trung, Phường 10, Quận Gò Vấp, TP.HCM 0908.497.999 Thêm vào giỏ hàng
Săng mổ Bảo Thạch

Săng mổ Bảo Thạch

(0 đánh giá)

75,000 VND

Săng mổ có/không lỗ (Cần đặt hàng trước)

Cửa Hàng Thiết Bị Y Tế Ngọc Tường Lam Tổ 12, Ấp Thị Cầu, Xã Phú Đông, Huyện Nhơn Trạch, Tỉnh Đồng Nai 0854987654 Thêm vào giỏ hàng
Gel siêu âm Wavelength trắng

Gel siêu âm Wavelength trắng

(0 đánh giá)

210,000 VND

Gel siêu âm trắng (Cần đặt hàng trước)

Cửa Hàng Thiết Bị Y Tế Ngọc Tường Lam Tổ 12, Ấp Thị Cầu, Xã Phú Đông, Huyện Nhơn Trạch, Tỉnh Đồng Nai 0854987654 Thêm vào giỏ hàng
Gel siêu âm Wavelength xanh

Gel siêu âm Wavelength xanh

(0 đánh giá)

210,000 VND

Gel siêu âm xanh (Cần đặt hàng trước)

Cửa Hàng Thiết Bị Y Tế Ngọc Tường Lam Tổ 12, Ấp Thị Cầu, Xã Phú Đông, Huyện Nhơn Trạch, Tỉnh Đồng Nai 0854987654 Thêm vào giỏ hàng
Điện cực dán người lớn ϕ 50mm Skintact F-TB1

Điện cực dán người lớn ϕ 50mm Skintact F-TB1

(0 đánh giá)

85,000 VND

Điện cực dán người lớn (Cần đặt hàng trước)

Cửa Hàng Thiết Bị Y Tế Ngọc Tường Lam Tổ 12, Ấp Thị Cầu, Xã Phú Đông, Huyện Nhơn Trạch, Tỉnh Đồng Nai 0854987654 Thêm vào giỏ hàng
Giấy lót y tế Linh Xuân

Giấy lót y tế Linh Xuân

(0 đánh giá)

33,000 VND

Giấy lót y tế Linh Xuân (Cần đặt hàng trước)

Cửa Hàng Thiết Bị Y Tế Ngọc Tường Lam Tổ 12, Ấp Thị Cầu, Xã Phú Đông, Huyện Nhơn Trạch, Tỉnh Đồng Nai 0854987654 Thêm vào giỏ hàng
Que thử đường huyết On-Call Advanced 50

Que thử đường huyết On-Call Advanced 50

(0 đánh giá)

380,000 VND

Dùng cho máy đo đường On-Call Advanced (Cần đặt hàng trước)

Cửa Hàng Thiết Bị Y Tế Ngọc Tường Lam Tổ 12, Ấp Thị Cầu, Xã Phú Đông, Huyện Nhơn Trạch, Tỉnh Đồng Nai 0854987654 Thêm vào giỏ hàng