Que thử y tế | 116 sản phẩm

Test chẩn đoán HIV 1/2 Human Immunodeficiency Virus Rapid Test Strip Abon (dạng que)

Test chẩn đoán HIV 1/2 Human Immunodeficiency Virus Rapid Test Strip Abon (dạng que)

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

Test chẩn đoán HIV (dạng que)

Hộ Kinh Doanh Thiết Bị Y Tế Kim Nguyên 499/6/96/34 Quang Trung, Phường 10, Quận Gò Vấp, TP.HCM 0908.497.999
Kit chẩn đoán viêm gan C HCV Hepatitis C Virus Rapid Test Device Abon (dạng khay)

Kit chẩn đoán viêm gan C HCV Hepatitis C Virus Rapid Test Device Abon (dạng khay)

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

Kit chẩn đoán viêm gan C (dạng khay)

Hộ Kinh Doanh Thiết Bị Y Tế Kim Nguyên 499/6/96/34 Quang Trung, Phường 10, Quận Gò Vấp, TP.HCM 0908.497.999
Test chẩn đoán viêm gan C HCV Hepatitis C Virus Rapid Test Strip Abon (dạng que)

Test chẩn đoán viêm gan C HCV Hepatitis C Virus Rapid Test Strip Abon (dạng que)

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

Test chẩn đoán viêm gan C (dạng que)

Hộ Kinh Doanh Thiết Bị Y Tế Kim Nguyên 499/6/96/34 Quang Trung, Phường 10, Quận Gò Vấp, TP.HCM 0908.497.999
Kit chẩn đoán HBsAb One Step Hepatitis B Surface Antibody Test (Device) Abon (dạng khay)

Kit chẩn đoán HBsAb One Step Hepatitis B Surface Antibody Test (Device) Abon (dạng khay)

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

Kit chẩn đoán viêm gan B HBsAb (dạng khay)

Hộ Kinh Doanh Thiết Bị Y Tế Kim Nguyên 499/6/96/34 Quang Trung, Phường 10, Quận Gò Vấp, TP.HCM 0908.497.999
Kit chẩn đoán viêm gan B HBsAg Hepatitis B Surface Antigen Rapid Test (Device) Abon (dạng khay)

Kit chẩn đoán viêm gan B HBsAg Hepatitis B Surface Antigen Rapid Test (Device) Abon (dạng khay)

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

Kit chẩn đoán viêm gan B (dạng khay)

Hộ Kinh Doanh Thiết Bị Y Tế Kim Nguyên 499/6/96/34 Quang Trung, Phường 10, Quận Gò Vấp, TP.HCM 0908.497.999
Test chẩn đoán viêm gan B HBsAg Hepatitis B Surface Antigen Rapid Test Strip Abon 5mm

Test chẩn đoán viêm gan B HBsAg Hepatitis B Surface Antigen Rapid Test Strip Abon 5mm

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

Test chẩn đoán viêm gan B (5mm)

Hộ Kinh Doanh Thiết Bị Y Tế Kim Nguyên 499/6/96/34 Quang Trung, Phường 10, Quận Gò Vấp, TP.HCM 0908.497.999
Test chẩn đoán viêm gan B HBsAg Hepatitis B Surface Antigen Rapid Test Strip Abon 3mm

Test chẩn đoán viêm gan B HBsAg Hepatitis B Surface Antigen Rapid Test Strip Abon 3mm

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

Test chẩn đoán viêm gan B (3mm)

Hộ Kinh Doanh Thiết Bị Y Tế Kim Nguyên 499/6/96/34 Quang Trung, Phường 10, Quận Gò Vấp, TP.HCM 0908.497.999
Que thử đường huyết On-Call Advanced 50

Que thử đường huyết On-Call Advanced 50

(0 đánh giá)

380,000 VND

Dùng cho máy đo đường On-Call Advanced (Cần đặt hàng trước)

Hộ Kinh Doanh Thiết Bị Y Tế Kim Nguyên 499/6/96/34 Quang Trung, Phường 10, Quận Gò Vấp, TP.HCM 0908.497.999 Thêm vào giỏ hàng
Que thử đường huyết On-Call Advanced 25

Que thử đường huyết On-Call Advanced 25

(0 đánh giá)

200,000 VND

Dùng cho máy đo đường On-Call Advanced (Cần đặt hàng trước)

Hộ Kinh Doanh Thiết Bị Y Tế Kim Nguyên 499/6/96/34 Quang Trung, Phường 10, Quận Gò Vấp, TP.HCM 0908.497.999 Thêm vào giỏ hàng
Que thử đường huyết Benecheck Plus 50

Que thử đường huyết Benecheck Plus 50

(0 đánh giá)

380,000 VND

Dùng cho máy 3 in 1 BeneCheck Plus (Cần đặt hàng trước)

Hộ Kinh Doanh Thiết Bị Y Tế Kim Nguyên 499/6/96/34 Quang Trung, Phường 10, Quận Gò Vấp, TP.HCM 0908.497.999 Thêm vào giỏ hàng
Que thử cholesterol BeneCheck Plus 10

Que thử cholesterol BeneCheck Plus 10

(0 đánh giá)

320,000 VND

Dùng cho máy 3 in 1 BeneCheck Plus (Cần đặt hàng trước)

Hộ Kinh Doanh Thiết Bị Y Tế Kim Nguyên 499/6/96/34 Quang Trung, Phường 10, Quận Gò Vấp, TP.HCM 0908.497.999 Thêm vào giỏ hàng
Que thử Acid Uric BeneCheck Plus 25

Que thử Acid Uric BeneCheck Plus 25

(0 đánh giá)

360,000 VND

Dùng cho máy 3 in 1 BeneCheck Plus (Cần đặt hàng trước)

Hộ Kinh Doanh Thiết Bị Y Tế Kim Nguyên 499/6/96/34 Quang Trung, Phường 10, Quận Gò Vấp, TP.HCM 0908.497.999 Thêm vào giỏ hàng
Que thử đường huyết OneTouch Ultra 25

Que thử đường huyết OneTouch Ultra 25

(0 đánh giá)

290,000 VND

Dùng cho máy đo đường huyết OneTouch Ultra (Cần đặt hàng trước)

Hộ Kinh Doanh Thiết Bị Y Tế Kim Nguyên 499/6/96/34 Quang Trung, Phường 10, Quận Gò Vấp, TP.HCM 0908.497.999 Thêm vào giỏ hàng
Que thử đường huyết OneTouch Ultra Plus 25

Que thử đường huyết OneTouch Ultra Plus 25

(0 đánh giá)

250,000 VND

Dùng cho máy đo đường huyết OneTouch Ultra Plus Flex (Cần đặt hàng trước)

Hộ Kinh Doanh Thiết Bị Y Tế Kim Nguyên 499/6/96/34 Quang Trung, Phường 10, Quận Gò Vấp, TP.HCM 0908.497.999 Thêm vào giỏ hàng
Que thử đường huyết OneTouch SelectSimple 25

Que thử đường huyết OneTouch SelectSimple 25

(0 đánh giá)

230,000 VND

Dùng cho máy đo đường huyết OneTouch SelectSimple (Cần đặt hàng trước)

Hộ Kinh Doanh Thiết Bị Y Tế Kim Nguyên 499/6/96/34 Quang Trung, Phường 10, Quận Gò Vấp, TP.HCM 0908.497.999 Thêm vào giỏ hàng
Que thử đường huyết OneTouch SelectSimple 10

Que thử đường huyết OneTouch SelectSimple 10

(0 đánh giá)

115,000 VND

Dùng cho máy đo đường huyết OneTouch SelectSimple (Cần đặt hàng trước)

Hộ Kinh Doanh Thiết Bị Y Tế Kim Nguyên 499/6/96/34 Quang Trung, Phường 10, Quận Gò Vấp, TP.HCM 0908.497.999 Thêm vào giỏ hàng
Que thử đường huyết Accu-Chek Instant 50

Que thử đường huyết Accu-Chek Instant 50

(0 đánh giá)

480,000 VND

Dùng cho máy đo đường huyết Accu-Chek Instant (Cần đặt hàng trước)

Hộ Kinh Doanh Thiết Bị Y Tế Kim Nguyên 499/6/96/34 Quang Trung, Phường 10, Quận Gò Vấp, TP.HCM 0908.497.999 Thêm vào giỏ hàng
Que thử đường huyết Accu-Chek Instant 25

Que thử đường huyết Accu-Chek Instant 25

(0 đánh giá)

275,000 VND

Dùng cho máy đo đường huyết Accu-Chek Instant (Cần đặt hàng trước)

Hộ Kinh Doanh Thiết Bị Y Tế Kim Nguyên 499/6/96/34 Quang Trung, Phường 10, Quận Gò Vấp, TP.HCM 0908.497.999 Thêm vào giỏ hàng
Que thử đường huyết Accu-Chek Performa 50

Que thử đường huyết Accu-Chek Performa 50

(0 đánh giá)

480,000 VND

Dùng cho máy đo đường huyết Accu-Chek Performa

Hộ Kinh Doanh Thiết Bị Y Tế Kim Nguyên 499/6/96/34 Quang Trung, Phường 10, Quận Gò Vấp, TP.HCM 0908.497.999 Thêm vào giỏ hàng
Que thử đường huyết Accu-Chek Performa 25

Que thử đường huyết Accu-Chek Performa 25

(0 đánh giá)

310,000 VND

Dùng cho máy đo đường huyết Accu-Chek Performa

Hộ Kinh Doanh Thiết Bị Y Tế Kim Nguyên 499/6/96/34 Quang Trung, Phường 10, Quận Gò Vấp, TP.HCM 0908.497.999 Thêm vào giỏ hàng