Rờ le an toàn trong công nghiệp, nhà phân phối Pilz Việt Nam

(1 đánh giá)

Mã SP: 455516
Vui lòng gọi

Xuất xứ :

Nơi rao bán :Toàn quốc

Tình trạng :Mới 100%

Ngày cập nhật :25-03-2015 10:12:33

Rờ le an toàn trong công nghiệp, nhà phân phối Pilz Việt Nam

LIÊN HỆ VỚI NGƯỜI BÁN

STC VIỆT NAM

TP HCM

0975291433

stcvietnam789@gmail.com

https://stcvietnam789.gianhangvn.com

Ghi chú: GianHangVN không trực tiếp bán sản phẩm, vui lòng liên hệ trực tiếp với người bán bên trên.
Công ty TNHH TM DV SONG THÀNH CÔNG
Địa chỉ10 Lô O KDC Miếu Nổi, Đinh Tiên Hoàng P.3, Q.Bình Thạnh
Liên hệ mua hàngLại Lê Anh Kiệt
SĐT: 097 529 1433
 
 
Nhà phân phối chính thức tại Việt Nam chuyên cung cấp thiết bị trong các lĩnh vực tự động hóa:
 
    Hin chúng tôi cung cp các sn phm vCảm biến, đầu dò, encoder, relays, PLC, HMI, inverter, thiết bị đo nhiệt độ, áp suất, lưu lương, đo mức, motor, pump… 
 
Chúng tôi cung cấp tất cả sản phẩm của hãng này, nếu không tìm được mã của thiết bị Vui lòng gọi 097 529 1433gặp Mr Kiệt để biết thêm thông tin của thiết bị và được hỗ trợ kỹ thuật tốt nhất.
 
 Hình ảnh thực tế và mã của sản phẩm:
 
PNOZ X3 230VAC 24VDC 50/60 Hz ; 3n/o 1n/c 1so
774318
PNOZ 10 24VDC 6n/o 4n/c
774009
PNOZ X5 24VACDC 2n/o
774325
PNOZ e1vp 10/24VDC 1so 1so t
774131
PNOZ s30 24-240VACDC 2 n/o 2 n/c
750330
PNOZ m1p base unit
773100
PNOZ X2.1 24VAC/DC 2n/o
774306
PNOZ s3 C 24VDC 2 n/o
751103
PSEN sl-0.5p 1.1 1switch
570510
PSEN cs3.1p   1switch
541060
PNOZ e1vp 10/24VDC 1so 1so t
774131
PNOZ s7 C 24VDC 4 n/o 1 n/c
751107
PNOZ s5 C 24VDC 2 n/o 2 n/o t
751105
PNOZ X2.8P 24-240VAC/DC 3n/o 1n/c
777302
PNOZ s4 24VDC 3 n/o 1 n/c
750104
S1EN  50KOhm 24-240VAC/DC
884100
PSEN sl-1.0p 1.1 VA 1switch
570640
PNOZ X3P 24VDC 24VAC 3n/o 1n/c 1so
777310
PNOZ e1vp 10/24VDC 1so 1so t
774131
PNOZ V 30s 24VDC  3n/o 1n/c 1n/o t
774790
PNOZ mc9p Profinet IO
773731
PNOZ mo1p 4 so
773500
PNOZ mi1p 8 input
773400
PNOZ m1p base unit
773100
Basic License for PNOZmulti Config
773010B
PNOZmulti Chipcard 1 piece 32kB
779211
PSEN sl-1.0p 1.1 VA 1switch
570640
PNOZ ms2p standstill / speed monitor
773810
PNOZmulti Chipcard 1 piece 32kB
779211
Chipcard Holder (Sparepart)
779240
PNOZ 11 110-120VAC 24VDC 7n/o 1n/c
774085
PNOZ m0p base unit not expandable
773110
PNOZmulti Chipcard 1 piece 8kB
779201
PNOZ s1 24VDC 2 n/o
750101
PNOZ s5 24VDC 2 n/o 2 n/o t
750105
PSENme1M / 1AR
570005
PSEN 2.1p-20/8mm/1switch
522120
S1MN 110VAC 2c/o
840410
PSSu H SB
312010
PSSu E F PS1
312191
PSSu E F 4DI
312200
PSSu E F 4DO 0.5
312210
PSSu E F 2DOR 8
312225
PSSu BP 1/8 S
312600
PSSu BP 2/16 S
312628
PSSu BS 2/8 S
312656
PSSu BS-R 2/8 S
312654
PSS SB 3006-3 ETH-2
301780
PSS ZKL 3006-3
300914
PZA 600/24VDC 1n/o 2n/c
774028
S1MN 110VAC 2c/o
840410
PSS SB SUB-D4
311040
PSS SB SUB-D4-DIAG
311041
PSS SB BUSCABLE0
311070
Connector bus Pilz PSS SB SUB-D0
311050
PSEN sl-1.0p 1.1 VA 1switch
570640
PZE X4 24VDC 4n/o
774585
PNOZ X3 230VAC 24VDC 3n/o 1n/c 1so
774318
PNOZ s30 24-240VACDC 2 n/o 2 n/c
750330
Connector bus Pilz PSS SB SUB-D0
311050
PNOZ s4 48-240VACDC 3 n/o 1 n/c
750134
PSEN op2H-s-30-045/1
630722
PNOZ X3P 24VDC 24VAC 3n/o 1n/c 1so
777310
PNOZ X2.1 24VAC/DC 2n/o
774306
PNOZ m1p base unit
773100
PSS SB SUB-D0
311050
PNOZ X2.1 24VAC/DC 2n/o
774306
PNOZ X2 24VAC/DC 2n/o
774303
PNOZ X2.8P 24-240VAC/DC 3n/o 1n/c
777302
 
PNOZ s5 24VDC 2 n/o 2 n/o t
ID no.: 750105
I/O
Model: 773400
PNOZ mi1p 8 input
Commodity code: 85389091
Model: PSS SB 3006-3 ETH-2 DP-S
Code: 301790
Code: 750104
PNOZ s4 24VDC 3 n/o 1 n/c
PNOZ X3 110VAC 24VDC 3n/o 1n/c 1so
Code: 774314
PNOZ X3 110VAC 24VDC 3n/o 1n/c 1so
Code: 774314
PNOZ s7 24VDC 4 n/o 1 n/c
Order Code: 750107
PSWZ X1P 0,0075-0,5V/24-240VACDC
Order Code: 777951
PNOZ X2.8P 24-240VAC/DC 3n/o 1n/c
Order Code: 777302
PNOZ mc3p Profibus
Order Code: 773721
PNOZ m1p base unit
Order Code: 773100
PNOZ mi1p 8 input
Order Code: 773400
PNOZ mo1p 4 so
Order Code: 773500
PNOZ ms2p
Order Code: 773810
PNOZ X3 110VAC 24VDC 3n/o 1n/c 1so
Order Code: 774314
Relays, functional safety
PSEN cs3.1 1 actuator
541080
PNOZ X4 24VDC 3n/o 1n/c
774730
PNOZ 11 24VAC 24VDC 7n/o 1n/c
774080
PNOZ e1vp 10/24VDC 1so 1so t
774131
PZE X4 24VDC 4n/o
774585
PNOZ m0p base unit not expandable
773110
PNOZ s3 24VDC 2 n/o
750103
Relays, functional safety
PNOZ s5 24VDC 2 n/o 2 n/o t
750105
PNOZ mi1p 8 input
773400
PNOZ mo1p 4 so
773500
PNOZ s11 24VDC 8 n/o 1 n/c
750111
PNOZ s11 C 24VDC 8 n/o 1 n/c
751111
PNOZ s7 24VDC 4 n/o 1 n/c
750107
PNOZ s7.1 C 24VDC 3 n/o 1 n/c cascade
751167
PNOZ s7.2 C 24VDC 4 n/o 1 n/c expand
751177
PNOZms2p HTL
773815
PNOZ s4 24VDC 3 n/o 1 n/c
750104
PNOZ X9 200-230VAC 24VDC 7n/o 2n/c 2so
774606
PZE X4 24VDC 4n/o
774585
PNOZ s4 24VDC 3 n/o 1 n/c
750104
PNOZ V 30s 24VDC 3n/o 1n/c 1n/o t
774790
PNOZ X2 24VAC/DC 2n/o
774303
PSEN 1.1-20 / 1 actuator
514120
PSEN 1.1p-20/PSEN 1.1-20/8mm/ 1unit
504220
PSEN 2.1-10 / 1 actuator
512110
PSEN 2.1p-11 / LED/ 3mm/1 switch
522111
PNOZ XV3 30/24VDC 3n/o 2n/o t
774540
PNOZ m1p base unit
773100
PNOZ ms2p
773810
PNOZ X2.8P 24VACDC 3n/o 1n/c
777301
PNOZ 10 24VDC 6n/o 4n/c
774009
PNOZ X4 24VDC 3n/o 1n/c
774730
P2HZ X1 120VAC 3n/o 1n/c
774436
PNOZ 11 24VAC 24VDC 7n/o 1n/c 774080
PNOZ s4 24VDC 3 n/o 1 n/c
750104
PNOZ s11 24VDC 8 n/o 1 n/c
750111
PNOZ s6 24VDC 3 n/o 1 n/c
750106
PNOZ s3 24VDC 2 n/o
750103
PNOZ m1p base unit
773100
PNOZ mi1p 8 input
773400
PNOZ ms2p standstill / speed monitor
773810
PNOZ mc1p
773700
Code: 773110
PNOZ m0p base unit not expandable
PNOZ X1 24VAC/DC 3n/o 1n/c
Code: 774300
PNOZ 10 24 VAC 6n/o 4n/c
Code: 774000
PZE 9 24VAC 8n/o 1n/c
Code: 774140
PNOZ X9 200-230VAC 24VDC 7n/o 2n/c 2so
Code: 774606
PNOZ XV1P 3/24VDC 2n/o 1n/o t
Code: 777601
Model: 750104
PNOZ s4 24VDC 3 n/o 1 n/c
PNOZ XV3.1 300/24-240VACDC 3no 1nc 2no t
774618
PNOZ s5 24VDC 2 n/o 2 n/o t
750105
 
 
 Vui lòng gọi 097 529 1433gặp Mr Kiệt để biết thêm thông tin của thiết bị và được hỗ trợ kỹ thuật tốt nhất
Bình chọn sản phẩm:

LIÊN HỆ NGƯỜI BÁN

STC VIỆT NAM

TP HCM

stcvietnam789@gmail.com

https://stcvietnam789.gianhangvn.com

0975291433

Sản phẩm xem thêm