Samsung | 2 sản phẩm

Tablet & Touch Monitor PK-22TAM ( Model mới )

Tablet & Touch Monitor PK-22TAM ( Model mới )

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

- Kích cỡ màn hình: 54.7cm (Màn hình 22-Inch) - Kích cỡ đường chéo màn hình: 54.686 cm - Kiểu màn hình: TFT Active Matrix - Khoảng cách một điểm màu với một điểm màu khác: 248.25 x 248.25um

Tablet & Touch Monitor PK-19TAM ( Model mới )

Tablet & Touch Monitor PK-19TAM ( Model mới )

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

- Kích cỡ màn hình: 48.1cm (Màn hình 19-Inch) - Kích cỡ đường chéo màn hình: 47 cm - Kiểu màn hình: TFT Active Matrix - Khoảng cách một điểm màu với một điểm màu khác: 283.5 x 283.5um - Độ tương phản: 1000:1