Sản phẩm chăm sóc vật nuôi | 12 sản phẩm

Thi công chuồng lưới thép trại huấn luyện chó

Thi công chuồng lưới thép trại huấn luyện chó

(1 đánh giá)

999,999,998 VND999,999,999 VND

Chuồng chó 1m2x1m2x0m9 có dạng lưới D4@50x100 hàn vô khung thép 25x25x1.2; 4 mặt lưới được lắp từ 4 khung lưới ghép lại bằng bộ phụ kiện chuẩn rất đơn giản nhưng vô cùng chắc chắn theo thiết kế của Toàn Tâm.

Thi công chuồng lưới thép lắp ghép

Thi công chuồng lưới thép lắp ghép

(1 đánh giá)

999,999,998 VND999,999,999 VND

Chuồng chó 1m2x1m2x0m9 có dạng lưới D4@50x100 hàn vô khung thép 25x25x1.2; 4 mặt lưới được lắp từ 4 khung lưới ghép lại bằng bộ phụ kiện chuẩn rất đơn giản nhưng vô cùng chắc chắn theo thiết kế của Toàn Tâm.

-20% Chuồng gà lưới thép hàn chất lượng cao

Chuồng gà lưới thép hàn chất lượng cao

(1 đánh giá)

1,200,000 VND1,500,000 VND

Chuồng gà lưới thép hàn được thiết kế theo dạng lắp ghép các tấm lưới thép hàn mạ kẽm nóng có độ bền cao. Thiết kế, mẫu mã và kích thước đa dạng.

Hàng rào chuồng lưới thép dự án

Hàng rào chuồng lưới thép dự án

(1 đánh giá)

999,999,998 VND999,999,999 VND

Hàng rào chuồng lưới thép dự án

-8% Chuồng lưới thép lắp ghép mẫu 3

Chuồng lưới thép lắp ghép mẫu 3

(1 đánh giá)

2,650,000 VND2,865,000 VND

Chuồng chó 1m8x0m9x1m2 có dạng lưới D4@50x100 hàn vô khung thép 25x25x1.2; 4 mặt lưới được lắp ghép từ 6 khung lưới bằng bộ phụ kiện chuẩn rất đơn giản nhưng vô cùng chắc chắn theo thiết kế của Toàn Tâm.

-10% Chuồng lưới thép lắp ghép mẫu 1

Chuồng lưới thép lắp ghép mẫu 1

(1 đánh giá)

1,800,000 VND2,000,000 VND

Chuồng chó 1m2x1m2x0m9 có dạng lưới D4@50x100 hàn vô khung thép 25x25x1.2; 4 mặt lưới được lắp từ 4 khung lưới ghép lại bằng bộ phụ kiện chuẩn rất đơn giản nhưng vô cùng chắc chắn theo thiết kế của Toàn Tâm.

-5% Chuồng chó lưới thép 1.8x1.8x1.2m (DxRxC) có bạt che

Chuồng chó lưới thép 1.8x1.8x1.2m (DxRxC) có bạt che

(1 đánh giá)

4,000,000 VND4,200,000 VND

Chuồng chó 2m4x2m4x0m9 có dạng lưới D4@50x100 hàn vô khung thép 25x25x1.2; 4 mặt lưới được lắp từ 8 khung lưới ghép lại bằng bộ phụ kiện chuẩn rất đơn giản nhưng vô cùng chắc chắn theo thiết kế của Toàn Tâm.

-5% Chuồng chó lưới thép 1.8x1.8x1.2m (DxRxC) không bạt che

Chuồng chó lưới thép 1.8x1.8x1.2m (DxRxC) không bạt che

(1 đánh giá)

3,500,000 VND3,700,000 VND

Chuồng chó 2m4x2m4x0m9 có dạng lưới D4@50x100 hàn vô khung thép 25x25x1.2; 4 mặt lưới được lắp từ 8 khung lưới ghép lại bằng bộ phụ kiện chuẩn rất đơn giản nhưng vô cùng chắc chắn theo thiết kế của Toàn Tâm.

-8% Chuồng chó lưới thép 1.8x0.9x1.2m (DxRxC)

Chuồng chó lưới thép 1.8x0.9x1.2m (DxRxC)

(1 đánh giá)

2,650,000 VND2,865,000 VND

Chuồng chó 1m8x0m9x1m2 có dạng lưới D4@50x100 hàn vô khung thép 25x25x1.2; 4 mặt lưới được lắp ghép từ 6 khung lưới bằng bộ phụ kiện chuẩn rất đơn giản nhưng vô cùng chắc chắn theo thiết kế của Toàn Tâm.

-5% Chuồng chó lưới thép 2.4x2.4x0.9m (DxRxC) có bạt che

Chuồng chó lưới thép 2.4x2.4x0.9m (DxRxC) có bạt che

(0 đánh giá)

4,000,000 VND4,200,000 VND

Chuồng chó 2m4x2m4x0m9 có dạng lưới D4@50x100 hàn vô khung thép 25x25x1.2; 4 mặt lưới được lắp từ 8 khung lưới ghép lại bằng bộ phụ kiện chuẩn rất đơn giản nhưng vô cùng chắc chắn theo thiết kế của Toàn Tâm.

-5% Chuồng chó lưới thép 2.4x2.4x0.9m (DxRxC) không bạt che

Chuồng chó lưới thép 2.4x2.4x0.9m (DxRxC) không bạt che

(1 đánh giá)

3,500,000 VND3,700,000 VND

Chuồng chó 2m4x2m4x0m9 có dạng lưới D4@50x100 hàn vô khung thép 25x25x1.2; 4 mặt lưới được lắp từ 8 khung lưới ghép lại bằng bộ phụ kiện chuẩn rất đơn giản nhưng vô cùng chắc chắn theo thiết kế của Toàn Tâm.

-10% Chuồng chó lưới thép 1.2x1.2x0.9m (DxRxC)

Chuồng chó lưới thép 1.2x1.2x0.9m (DxRxC)

(1 đánh giá)

1,800,000 VND2,000,000 VND

Chuồng chó 1m2x1m2x0m9 có dạng lưới D4@50x100 hàn vô khung thép 25x25x1.2; 4 mặt lưới được lắp từ 4 khung lưới ghép lại bằng bộ phụ kiện chuẩn rất đơn giản nhưng vô cùng chắc chắn theo thiết kế của Toàn Tâm.