SDH/MSAP | 5 sản phẩm

S200

S200

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Thiết bị truyền dẫn quang S200

Thiết bị viễn thông Mai Dịch - Cầu Giấy 0964187333
Moderm LOOP CTC

Moderm LOOP CTC

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Truyền dẫn 1 Luồng E1

Thiết bị viễn thông Mai Dịch - Cầu Giấy 0964187333
OSN 500

OSN 500

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Thiết bị truyền dẫn quang

Thiết bị viễn thông Mai Dịch - Cầu Giấy 0964187333
METRO 500

METRO 500

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Thiết bị truyền dẫn quang

Thiết bị viễn thông Mai Dịch - Cầu Giấy 0964187333
Thiết bị truyền dẫn quang BG20

Thiết bị truyền dẫn quang BG20

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

21 luồng E1 6 luồng FE

Thiết bị viễn thông Mai Dịch - Cầu Giấy 0964187333