Sổ điện thoại, sổ card visit | 9 sản phẩm

Hộp đưng 800 name card

Hộp đưng 800 name card

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

Hộp đưng 800 name card

Công ty TNHH dịch vụ thương mại D&K Việt Nam Số nhà 29 ngách 22 ngõ 120 Kim Giang -Hoàng Mai-Hà Nội 02423211511-0936055788
Hộp đựng 600 name card

Hộp đựng 600 name card

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

Hộp đựng 600 name card

Công ty TNHH dịch vụ thương mại D&K Việt Nam Số nhà 29 ngách 22 ngõ 120 Kim Giang -Hoàng Mai-Hà Nội 02423211511-0936055788
Hộp đựng card Trio 4800

Hộp đựng card Trio 4800

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

Hộp đựng card Trio 4800 -đựng được 800 thẻ

Công ty TNHH dịch vụ thương mại D&K Việt Nam Số nhà 29 ngách 22 ngõ 120 Kim Giang -Hoàng Mai-Hà Nội 02423211511-0936055788
Hộp đựng namecard trio 4400

Hộp đựng namecard trio 4400

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

Hộp đựng namecard trio 4400 - đựng được 400 card

Công ty TNHH dịch vụ thương mại D&K Việt Nam Số nhà 29 ngách 22 ngõ 120 Kim Giang -Hoàng Mai-Hà Nội 02423211511-0936055788
Sổ đựng card to

Sổ đựng card to

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

Sổ đựng card to -180 namecard

Công ty TNHH dịch vụ thương mại D&K Việt Nam Số nhà 29 ngách 22 ngõ 120 Kim Giang -Hoàng Mai-Hà Nội 02423211511-0936055788
Số đựng card Deli 5788

Số đựng card Deli 5788

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

Số đựng card Deli 5788 -Đựng đươc 288 namecard

Công ty TNHH dịch vụ thương mại D&K Việt Nam Số nhà 29 ngách 22 ngõ 120 Kim Giang -Hoàng Mai-Hà Nội 02423211511-0936055788
Hộp đựng card bỏ túi

Hộp đựng card bỏ túi

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

Hộp đựng card bỏ túi

Công ty TNHH dịch vụ thương mại D&K Việt Nam Số nhà 29 ngách 22 ngõ 120 Kim Giang -Hoàng Mai-Hà Nội 02423211511-0936055788
Card case A3

Card case A3

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

Card case A3

Công ty TNHH dịch vụ thương mại D&K Việt Nam Số nhà 29 ngách 22 ngõ 120 Kim Giang -Hoàng Mai-Hà Nội 02423211511-0936055788
Card case A4

Card case A4

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

Card case A4

Công ty TNHH dịch vụ thương mại D&K Việt Nam Số nhà 29 ngách 22 ngõ 120 Kim Giang -Hoàng Mai-Hà Nội 02423211511-0936055788