Sơn mài | 16 sản phẩm

Hộp sơn mài đỏ

Hộp sơn mài đỏ

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Hộp sơn mài đỏ - Kích thước: dài 30cm x rộng 20cm x cao 10cm

Công ty TNHH SX & TM MỸ NGHỆ ĐẠI VIỆT CRAFTS Số nhà 75 Ngách 119 Ngõ Thổ Quan, Khâm Thiên, Hà Nội 0462970208
Khay thuyền sơn mài DV-HTB005

Khay thuyền sơn mài DV-HTB005

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Khay thuyền sơn mài DV-HTB005

Công ty TNHH SX & TM MỸ NGHỆ ĐẠI VIỆT CRAFTS Số nhà 75 Ngách 119 Ngõ Thổ Quan, Khâm Thiên, Hà Nội 0462970208
Bộ ba bát lỗ DV-HTB004

Bộ ba bát lỗ DV-HTB004

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Bộ ba bát lỗ DV-HTB004

Công ty TNHH SX & TM MỸ NGHỆ ĐẠI VIỆT CRAFTS Số nhà 75 Ngách 119 Ngõ Thổ Quan, Khâm Thiên, Hà Nội 0462970208
Cẩn trứng DV-HTL002

Cẩn trứng DV-HTL002

(1 đánh giá)

160,000 VND

Lót cốc sơn mài cẩn trứng DV-HTL002

Công ty TNHH SX & TM MỸ NGHỆ ĐẠI VIỆT CRAFTS Số nhà 75 Ngách 119 Ngõ Thổ Quan, Khâm Thiên, Hà Nội 0462970208 Thêm vào giỏ hàng
Bộ lót cốc sơn mài tròn vẽ lá

Bộ lót cốc sơn mài tròn vẽ lá

(1 đánh giá)

160,000 VND

Bộ lót cốc sơn mài tròn vẽ lá

Công ty TNHH SX & TM MỸ NGHỆ ĐẠI VIỆT CRAFTS Số nhà 75 Ngách 119 Ngõ Thổ Quan, Khâm Thiên, Hà Nội 0462970208 Thêm vào giỏ hàng
Bạc vẽ lá DV-HTL005

Bạc vẽ lá DV-HTL005

(1 đánh giá)

160,000 VND

Lót cốc sơn mài lót bạc vẽ lá DV-HTL005

Công ty TNHH SX & TM MỸ NGHỆ ĐẠI VIỆT CRAFTS Số nhà 75 Ngách 119 Ngõ Thổ Quan, Khâm Thiên, Hà Nội 0462970208 Thêm vào giỏ hàng
Cẩn trứng DV-HTL001

Cẩn trứng DV-HTL001

(1 đánh giá)

160,000 VND

Lót cốc sơn mài cẩn trứng DV-HTL001

Công ty TNHH SX & TM MỸ NGHỆ ĐẠI VIỆT CRAFTS Số nhà 75 Ngách 119 Ngõ Thổ Quan, Khâm Thiên, Hà Nội 0462970208 Thêm vào giỏ hàng
Cẩn trứng DV-HTL003

Cẩn trứng DV-HTL003

(1 đánh giá)

160,000 VND

Lót cốc sơn mài cẩn trứng DV-HTL003

Công ty TNHH SX & TM MỸ NGHỆ ĐẠI VIỆT CRAFTS Số nhà 75 Ngách 119 Ngõ Thổ Quan, Khâm Thiên, Hà Nội 0462970208 Thêm vào giỏ hàng
Vẽ lá DV-HTL004

Vẽ lá DV-HTL004

(1 đánh giá)

160,000 VND

Lót cốc sơn mài lót bạc vẽ lá DV-HTL004

Công ty TNHH SX & TM MỸ NGHỆ ĐẠI VIỆT CRAFTS Số nhà 75 Ngách 119 Ngõ Thổ Quan, Khâm Thiên, Hà Nội 0462970208 Thêm vào giỏ hàng
Vẽ lá DV-HTL006

Vẽ lá DV-HTL006

(1 đánh giá)

160,000 VND

Lót cốc sơn mài vẽ lá DV-HTL006

Công ty TNHH SX & TM MỸ NGHỆ ĐẠI VIỆT CRAFTS Số nhà 75 Ngách 119 Ngõ Thổ Quan, Khâm Thiên, Hà Nội 0462970208 Thêm vào giỏ hàng
Cẩn trai DV-HTL007

Cẩn trai DV-HTL007

(1 đánh giá)

160,000 VND

Lót cốc sơn mài cẩn trai DV-HTL007

Công ty TNHH SX & TM MỸ NGHỆ ĐẠI VIỆT CRAFTS Số nhà 75 Ngách 119 Ngõ Thổ Quan, Khâm Thiên, Hà Nội 0462970208 Thêm vào giỏ hàng
Cẩn trai DV-HTL008

Cẩn trai DV-HTL008

(1 đánh giá)

160,000 VND

Lót cốc sơn mài cẩn trai DV-HTL008

Công ty TNHH SX & TM MỸ NGHỆ ĐẠI VIỆT CRAFTS Số nhà 75 Ngách 119 Ngõ Thổ Quan, Khâm Thiên, Hà Nội 0462970208 Thêm vào giỏ hàng
Cẩn trai cô gái DV-HTL009

Cẩn trai cô gái DV-HTL009

(1 đánh giá)

160,000 VND

Lót cốc sơn mài cẩn trai cô gái DV-HTL009

Công ty TNHH SX & TM MỸ NGHỆ ĐẠI VIỆT CRAFTS Số nhà 75 Ngách 119 Ngõ Thổ Quan, Khâm Thiên, Hà Nội 0462970208 Thêm vào giỏ hàng
Cẩn chuồn chuồn DV-HTL010

Cẩn chuồn chuồn DV-HTL010

(1 đánh giá)

160,000 VND

Lót cốc sơn mài cẩn chuồn chuồn DV-HTL010

Công ty TNHH SX & TM MỸ NGHỆ ĐẠI VIỆT CRAFTS Số nhà 75 Ngách 119 Ngõ Thổ Quan, Khâm Thiên, Hà Nội 0462970208 Thêm vào giỏ hàng
Cẩn trai thọ DV-HTL011

Cẩn trai thọ DV-HTL011

(1 đánh giá)

160,000 VND

Lót cốc sơn mài cẩn trai thọ DV-HTL011

Công ty TNHH SX & TM MỸ NGHỆ ĐẠI VIỆT CRAFTS Số nhà 75 Ngách 119 Ngõ Thổ Quan, Khâm Thiên, Hà Nội 0462970208 Thêm vào giỏ hàng
Cẩn trai cô gái DV-HTL012

Cẩn trai cô gái DV-HTL012

(1 đánh giá)

160,000 VND

Lót cốc sơn mài cẩn trai cô gái DV-HTL012

Công ty TNHH SX & TM MỸ NGHỆ ĐẠI VIỆT CRAFTS Số nhà 75 Ngách 119 Ngõ Thổ Quan, Khâm Thiên, Hà Nội 0462970208 Thêm vào giỏ hàng