Sơn nội thất | 55 sản phẩm

-30% Sơn Kuras Lót Chống Kiềm Nội Thất Cao Cấp 5,8kg

Sơn Kuras Lót Chống Kiềm Nội Thất Cao Cấp 5,8kg

(0 đánh giá)

320,600 VND458,000 VND

Chiết khấu công trình liên hệ: 0985 297 539 Sơn Kuras Nội Thất Lót Chống Kiềm Cao Cấp - Bề mặt hoàn thiện: Chống kiềm, chống nấm mốc - Độ bao phủ: ≈ 11 -13.0 m²/Kg - Thời gian khô: 1-2 giờ - Số lớp: 2-3 - Đóng thùng: 5,8kg Sơn lót chống kiềm nội thất cao cấp, chống nấm mốc.

Mua Sắm Thông Minh Cùng Sonkuras.com VĂN PHÒNG SHOWROOM TẠI SỐ NHÀ 10-C08 KHU ĐÔ THỊ GELEXIMCO PHƯỜNG DƯƠNG NỘI HÀ ĐÔNG 0985297539 Thêm vào giỏ hàng
-30% Sơn Kuras Lót Chống Kiềm Nội Thất Cao Cấp 22,5kg

Sơn Kuras Lót Chống Kiềm Nội Thất Cao Cấp 22,5kg

(0 đánh giá)

967,400 VND1,382,000 VND

Chiết khấu công trình liên hệ: 0985 297 539 Sơn Kuras Nội Thất Lót Chống Kiềm Cao Cấp - Bề mặt hoàn thiện: Chống kiềm, chống nấm mốc - Độ bao phủ: ≈ 11 -13.0 m²/Kg - Thời gian khô: 1-2 giờ - Số lớp: 2-3 - Đóng thùng: 22.5kg Sơn lót chống kiềm nội thất cao cấp, chống nấm mốc.

Mua Sắm Thông Minh Cùng Sonkuras.com VĂN PHÒNG SHOWROOM TẠI SỐ NHÀ 10-C08 KHU ĐÔ THỊ GELEXIMCO PHƯỜNG DƯƠNG NỘI HÀ ĐÔNG 0985297539 Thêm vào giỏ hàng
-30% Sơn Kuras Lót Kháng Kiềm Nội Thất Hoạt Tính Nano Cao Cấp 5,8 kg

Sơn Kuras Lót Kháng Kiềm Nội Thất Hoạt Tính Nano Cao Cấp 5,8 kg

(0 đánh giá)

411,600 VND588,000 VND

Chiết khấu công trình liên hệ: 0985 297 539 Sơn Kuras Nội Thất Lót Kháng Kiềm Hoạt Tính Nano Cao Cấp - Bề mặt hoàn thiện: Chống kiềm, hoạt tính Nano, chống thấm, chống nấm mốc, chống muối - Độ bao phủ: ≈ 11 -13.0 m²/Kg - Thời gian khô: 1-2 giờ - Số lớp: 2-3 - Đóng thùng: 5,8 kg Sơn lót chống kiềm nội thất cao cấp, hoạt tính Nano, chống thấm tốt, chống nấm mốc, kháng muối.

Mua Sắm Thông Minh Cùng Sonkuras.com VĂN PHÒNG SHOWROOM TẠI SỐ NHÀ 10-C08 KHU ĐÔ THỊ GELEXIMCO PHƯỜNG DƯƠNG NỘI HÀ ĐÔNG 0985297539 Thêm vào giỏ hàng
-30% Sơn Kuras Lót Kháng Kiềm Nội Thất Hoạt Tính Nano Cao Cấp 21,5kg

Sơn Kuras Lót Kháng Kiềm Nội Thất Hoạt Tính Nano Cao Cấp 21,5kg

(0 đánh giá)

1,289,400 VND1,842,000 VND

Chiết khấu công trình liên hệ: 0985 297 539 Sơn Kuras Nội Thất Lót Kháng Kiềm Hoạt Tính Nano Cao Cấp - Bề mặt hoàn thiện: Chống kiềm, hoạt tính Nano, chống thấm, chống nấm mốc, chống muối - Độ bao phủ: ≈ 11 -13.0 m²/Kg - Thời gian khô: 1-2 giờ - Số lớp: 2-3 - Đóng thùng: 21.5kg Sơn lót chống kiềm nội thất cao cấp, hoạt tính Nano, chống thấm tốt, chống nấm mốc, kháng muối.

Mua Sắm Thông Minh Cùng Sonkuras.com VĂN PHÒNG SHOWROOM TẠI SỐ NHÀ 10-C08 KHU ĐÔ THỊ GELEXIMCO PHƯỜNG DƯƠNG NỘI HÀ ĐÔNG 0985297539 Thêm vào giỏ hàng
-30% Sơn Kuras Siêu Bóng Nội Thất Cao Cấp Hoạt Tính Nano 5,3 kg

Sơn Kuras Siêu Bóng Nội Thất Cao Cấp Hoạt Tính Nano 5,3 kg

(0 đánh giá)

800,800 VND1,144,000 VND

Chiết khấu công trình lớn liên hệ: 0985 297 539 Sơn Kuras Nội Thất Siêu Bóng Cao Cấp Hoạt Tính Nano - Bề mặt hoàn thiện: Sơn siêu bóng nội thất cao cấp hoạt tính Nano, che phủ hiệu quả, chịu chùi rửa tối đa - Độ bao phủ: ≈ 13 -16.0 m²/Kg - Thời gian khô: 1-2 giờ - Số lớp: 2-3 - Đóng thùng: 5,3 kg Sơn siêu bóng nội thất cao cấp, hoạt tính Nano che phủ hiệu quả, chịu chùi rửa tối đa.

Mua Sắm Thông Minh Cùng Sonkuras.com VĂN PHÒNG SHOWROOM TẠI SỐ NHÀ 10-C08 KHU ĐÔ THỊ GELEXIMCO PHƯỜNG DƯƠNG NỘI HÀ ĐÔNG 0985297539 Thêm vào giỏ hàng
-30% Sơn Kuras Siêu Bóng Nội Thất Cao Cấp Hoạt Tính Nano 19,2kg

Sơn Kuras Siêu Bóng Nội Thất Cao Cấp Hoạt Tính Nano 19,2kg

(1 đánh giá)

2,629,200 VND3,756,000 VND

Chiết khấu công trình liên hệ: 0985 297 539 Sơn Kuras Nội Thất Siêu Bóng Cao Cấp Hoạt Tính Nano - Bề mặt hoàn thiện: Sơn siêu bóng nội thất cao cấp hoạt tính Nano, che phủ hiệu quả, chịu chùi rửa tối đa - Độ bao phủ: ≈ 13 -16.0 m²/Kg - Thời gian khô: 1-2 giờ - Số lớp: 2-3 - Đóng thùng: 19.2 kg Sơn siêu bóng nội thất cao cấp, hoạt tính Nano che phủ hiệu quả, chịu chùi rửa tối đa.

Mua Sắm Thông Minh Cùng Sonkuras.com VĂN PHÒNG SHOWROOM TẠI SỐ NHÀ 10-C08 KHU ĐÔ THỊ GELEXIMCO PHƯỜNG DƯƠNG NỘI HÀ ĐÔNG 0985297539 Thêm vào giỏ hàng
-30% Sơn Kuras Siêu Bóng Nội Thất Cao Cấp Hoạt Tính Nano 1 kg

Sơn Kuras Siêu Bóng Nội Thất Cao Cấp Hoạt Tính Nano 1 kg

(0 đánh giá)

200,900 VND287,000 VND

Chiết khấu công trình liên hệ: 0985 297 539 Sơn Kuras Nội Thất Siêu Bóng Cao Cấp Hoạt Tính Nano - Bề mặt hoàn thiện: Sơn siêu bóng nội thất cao cấp hoạt tính Nano, che phủ hiệu quả, chịu chùi rửa tối đa - Độ bao phủ: ≈ 13 -16.0 m²/Kg - Thời gian khô: 1-2 giờ - Số lớp: 2-3 - Đóng thùng: 1 kg Sơn siêu bóng nội thất cao cấp, hoạt tính Nano che phủ hiệu quả, chịu chùi rửa tối đa.

Mua Sắm Thông Minh Cùng Sonkuras.com VĂN PHÒNG SHOWROOM TẠI SỐ NHÀ 10-C08 KHU ĐÔ THỊ GELEXIMCO PHƯỜNG DƯƠNG NỘI HÀ ĐÔNG 0985297539 Thêm vào giỏ hàng
-30% Sơn Kuras Bóng Nội Thất Cao Cấp Hoạt Tính Nano 5,3 kg

Sơn Kuras Bóng Nội Thất Cao Cấp Hoạt Tính Nano 5,3 kg

(1 đánh giá)

678,300 VND969,000 VND

Chiết khấu công trình liên hệ: 0985 297 539 Sơn Kuras Nội Thất Bóng Cao Cấp Hoạt Tính Nano - Bề mặt hoàn thiện: Sơn bóng nội thất cao cấp hoạt tính Nano, che phủ hiệu quả, chịu chùi rửa cao - Độ bao phủ: ≈ 13 -15.0 m²/Kg - Thời gian khô: 1-2 giờ - Số lớp: 2-3 - Đóng thùng: 5,3 kg Sơn bóng nội thất cao cấp hoạt tính Nano che phủ hiệu quả, chịu chùi rửa cao.

Mua Sắm Thông Minh Cùng Sonkuras.com VĂN PHÒNG SHOWROOM TẠI SỐ NHÀ 10-C08 KHU ĐÔ THỊ GELEXIMCO PHƯỜNG DƯƠNG NỘI HÀ ĐÔNG 0985297539 Thêm vào giỏ hàng
-30% Sơn Kuras Bóng Nội Thất Cao Cấp Hoạt Tính Nano 19,2kg

Sơn Kuras Bóng Nội Thất Cao Cấp Hoạt Tính Nano 19,2kg

(0 đánh giá)

2,382,800 VND3,404,000 VND

Chiết khấu công trình liên hệ: 0985 297 539 Sơn Kuras Nội Thất Bóng Cao Cấp Hoạt Tính Nano - Bề mặt hoàn thiện: Sơn bóng nội thất cao cấp hoạt tính Nano, che phủ hiệu quả, chịu chùi rửa cao - Độ bao phủ: ≈ 13 -15.0 m²/Kg - Thời gian khô: 1-2 giờ - Số lớp: 2-3 - Đóng thùng: 19.2 kg Sơn bóng nội thất cao cấp hoạt tính Nano che phủ hiệu quả, chịu chùi rửa cao.

Mua Sắm Thông Minh Cùng Sonkuras.com VĂN PHÒNG SHOWROOM TẠI SỐ NHÀ 10-C08 KHU ĐÔ THỊ GELEXIMCO PHƯỜNG DƯƠNG NỘI HÀ ĐÔNG 0985297539 Thêm vào giỏ hàng
-30% Sơn Kuras Siêu Trắng Trần Hoạt Tính Nano 5,8kg

Sơn Kuras Siêu Trắng Trần Hoạt Tính Nano 5,8kg

(0 đánh giá)

324,100 VND463,000 VND

Chiết khấu công trình liên hệ: 0985 297 539 Sơn Kuras Nội Thất Siêu Trắng Trần Hoạt Tính Nano - Bề mặt hoàn thiện: Trắng, hoạt tính Nano chống nấm mốc - Độ bao phủ: ≈ 12 -14.0 m²/Kg - Thời gian khô: 1-2 giờ - Số lớp: 2-3 - Đóng thùng: 5,8 kg Sơn nội thất siêu trắng trần chuyên dụng, chống nấm mốc, che phủ hiệu quả.

Mua Sắm Thông Minh Cùng Sonkuras.com VĂN PHÒNG SHOWROOM TẠI SỐ NHÀ 10-C08 KHU ĐÔ THỊ GELEXIMCO PHƯỜNG DƯƠNG NỘI HÀ ĐÔNG 0985297539 Thêm vào giỏ hàng
-30% Sơn Kuras Siêu Trắng Trần Hoạt Tính Nano 23kg

Sơn Kuras Siêu Trắng Trần Hoạt Tính Nano 23kg

(0 đánh giá)

1,089,900 VND1,557,000 VND

Chiết khấu công trình liên hệ: 0985 297 539 Sơn Kuras Nội Thất Siêu Trắng Trần Hoạt Tính Nano - Bề mặt hoàn thiện: Trắng, hoạt tính Nano chống nấm mốc - Độ bao phủ: ≈ 12 -14.0 m²/Kg - Thời gian khô: 1-2 giờ - Số lớp: 2-3 - Đóng thùng: 23 kg Sơn nội thất siêu trắng trần chuyên dụng, chống nấm mốc, che phủ hiệu quả.

Mua Sắm Thông Minh Cùng Sonkuras.com VĂN PHÒNG SHOWROOM TẠI SỐ NHÀ 10-C08 KHU ĐÔ THỊ GELEXIMCO PHƯỜNG DƯƠNG NỘI HÀ ĐÔNG 0985297539 Thêm vào giỏ hàng
-14% Sơn Kuras Mịn Nội Thất Cao Cấp 5,8kg

Sơn Kuras Mịn Nội Thất Cao Cấp 5,8kg

(0 đánh giá)

218,000 VND

Chiết khấu công trình liên hệ: 0985 297 539 - Bề mặt hoàn thiện: Trắng nhẵn mịn cao cấp - Độ bao phủ: ≈ 10 -12.0 m²/Kg - Thời gian khô: 1-2 giờ - Số lớp: 2-3 - Đóng thùng: 5,8kg Sơn mịn nội thất cao cấp màu và trắng

Mua Sắm Thông Minh Cùng Sonkuras.com VĂN PHÒNG SHOWROOM TẠI SỐ NHÀ 10-C08 KHU ĐÔ THỊ GELEXIMCO PHƯỜNG DƯƠNG NỘI HÀ ĐÔNG 0985297539 Thêm vào giỏ hàng
-14% Sơn Kuras Mịn Nội Thất Cao Cấp 23,5kg

Sơn Kuras Mịn Nội Thất Cao Cấp 23,5kg

(1 đánh giá)

650,000 VND753,000 VND

Chiết khấu công trình liên hệ: 0985 297 539 - Bề mặt hoàn thiện: Trắng nhẵn mịn cao cấp - Độ bao phủ: ≈ 10 -12.0 m²/Kg - Thời gian khô: 1-2 giờ - Số lớp: 2-3 - Đóng thùng: 23.5kg Sơn mịn nội thất cao cấp màu và trắng

Mua Sắm Thông Minh Cùng Sonkuras.com VĂN PHÒNG SHOWROOM TẠI SỐ NHÀ 10-C08 KHU ĐÔ THỊ GELEXIMCO PHƯỜNG DƯƠNG NỘI HÀ ĐÔNG 0985297539 Thêm vào giỏ hàng
Sơn Nội Thất Jotun Majestic Đẹp Hoàn Hảo Mờ

Sơn Nội Thất Jotun Majestic Đẹp Hoàn Hảo Mờ

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

Màu sắc rực rỡ Bề mặt nhẵn mịn Lau chùi dễ dàng Kháng khuẩn và chống nấm mốc

Công TNHH Sản Xuất TM DV Thiên Hồng Ân 196 Kinh Duong Vuong - Phuong An Lac A - Q. Binh Tan 0938197594
Sơn lót epoxy Samhwa

Sơn lót epoxy Samhwa

(3 đánh giá)

Vui lòng gọi

Sơn lót Epoxy Samhwa là sản phẩm phủ trong suốt cho công việc thi công đầu tiên của sơn epoxy. Nhằm tằng cường độ bám dính và cải thiện một phần kết cấu bê tông yếu. Gia tăng bám dính giữa bê tông và lớp phủ màu tiếp theo

Công ty TNHH XD và TM Hoàng Bách So 19 Lac trung, Quan hai ba trung 0906440579
Sơn lót nội thất Maxilite

Sơn lót nội thất Maxilite

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

SƠN LÓT TRONG NHÀ MAXILITE là loại sơn lót dễ thi công dành cho tường nội thất. Với thành phần từ nhựa gốc Polymer, Maxilite Sơn Lót Trong Nhà giúp tạo độ bám dính tốt, tăng độ bền cho lớp sơn phủ, giúp bề mặt tường nhẵn mịn. Sử dụng kết hợp Maxilite Sơn Lót Trong Nhà cùng các dòng sản phẩm Maxilite Sơn Nước Trong Nhà cho chất lượng tốt hơn. Không thêm chì và thủy ngân, thân thiện với môi trường.

Công ty TNHH XD và TM Hoàng Bách So 19 Lac trung, Quan hai ba trung 0906440579
Những điều bạn cần biết khi mua sơn sàn Epoxy

Những điều bạn cần biết khi mua sơn sàn Epoxy

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Bài viết sau đây chúng tôi sẽ nói đến những điều bạn nên biết khi mua sơn sàn Epoxy. Hãy cùng tìm hiểu qua bài viết sau đây nhé.

Công ty TNHH XD và TM Hoàng Bách So 19 Lac trung, Quan hai ba trung 0906440579
Những lý do nên mua sơn Epoxy Hà Nội

Những lý do nên mua sơn Epoxy Hà Nội

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Được mệnh danh sản phẩm được ưa chuộng tại nhiều quốc gia khác nhau, các lý do sau đây sẽ giải lý việc mua sơn Epoxy Hà Nội có ưu điểm gì.

Công ty TNHH XD và TM Hoàng Bách So 19 Lac trung, Quan hai ba trung 0906440579
TÌM HIỂU MUA SƠN EPOXY TẠI HÀ NỘI

TÌM HIỂU MUA SƠN EPOXY TẠI HÀ NỘI

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Mua sơn epoxy tại Hà Nội đã được nhiều nơi ứng dụng rộng rãi trong nhiều những lĩnh vực như công nghiệp và dân dụng. Cùng tìm hiểu qua bài viết nhé.

Công ty TNHH XD và TM Hoàng Bách So 19 Lac trung, Quan hai ba trung 0906440579
GIÁ BÁN SƠN EPOXY NHƯ THẾ NÀO?

GIÁ BÁN SƠN EPOXY NHƯ THẾ NÀO?

(2 đánh giá)

Vui lòng gọi

Giá bán sơn Epoxy hiện nay trên thị trường là bao nhiêu? Có những loại sơn nào có thể lựa chọn? Hãy cùng tìm hiểu qua bài viết nhé.

Công ty TNHH XD và TM Hoàng Bách So 19 Lac trung, Quan hai ba trung 0906440579