SSR KG1005D, KG1010D, KG1025D, KG1040D, KG1050D, KG1075D

(1 đánh giá)

Mã SP: KYOTTO
Vui lòng gọi

Xuất xứ :KYOTTO

Nơi rao bán :Toàn quốc

Tình trạng :Mới 100%

Ngày cập nhật :19-05-2020 08:46:54

Nhà phân phối tại Việt Nam

LIÊN HỆ VỚI NGƯỜI BÁN

ĐIỆN HIỆP LỰC

32/1 Lê Văn Huân, Phường 13, Quận Tân Bình

0946733151

[email protected]

https://profacevnn.gianhangvn.com

Ghi chú: GianHangVN không trực tiếp bán sản phẩm, vui lòng liên hệ trực tiếp với người bán bên trên.
SPECIFICATIONS
 
KG1005D
3 TO 32 VDC
MAX 1.0 VDC
1.5 Kohm
5 A
5-120VDC
120VDC
LESS 3 mA
47~70Hz
25A
KG1010D
3 TO 32 VDC
MAX 1.0 VDC
1.5 Kohm
10 A
5-120VDC
120VDC
LESS 5 mA
47~70Hz
50A
KG1025D
3 TO 32 VDC
MAX 1.0 VDC
1.5 Kohm
25 A
5-120VDC
120VDC
LESS 7 mA
47-70Hz
100A
KG1040D
3 TO 32 VDC
MAX 1.0 VDC
1.5 Kohm
40 A
5-120VDC
120VDC
LESS 7 mA
47-70Hz
200A
KG1050D
3 TO 32 VDC
MAX 1.0 VDC
1.5 Kohm
50 A
5-120VDC
120VDC
LESS 7 mA
47-70Hz

250A

KG1075D
3 TO 32 VDC
MAX 1.0 VDC
1.5 Kohm
75 A
5-120VDC
120VDC
LESS 7 mA
47-70Hz
375A
KG10150D
3 TO 32 VDC
MAX 1.0 VDC
1.5 Kohm
150
5-120VDC
120VDC
少於 7 mA
47-70Hz
340A
 
KG1005D
200
SEC
2.0Vrms
ohm
4000 VACrms
2500 VACrms
LESS 2 mSec
LESS 1/2 AC CYCLE
LESS 15 PF
95 g
KG1010D
200
SEC
2.0Vrms
ohm
4000 VACrms
2500 VACrms
LESS 2 mSec
LESS 1/2 AC CYCLE
LESS 15 PF

95 g

KG1025D
200 SEC
2.0Vrms
ohm
4000 VACrms
2500 VACrms
LESS 2 mSec
LESS 1/2 AC CYCLE
LESS 15 PF
95 g
KG1040D
200
SEC
2.0Vrms
ohm
4000 VACrms
2500 VACrms
LESS 2 mSec
LESS 1/2 AC CYCLE
LESS 15 PF
95 g
KG1050D
200 SEC
2.0Vrms
ohm
4000 VACrms
2500 VACrms
LESS 2 mSec
LESS 1/2 AC CYCLE
LESS 15 PF
95 g
KG1075D
200 SEC
2.0Vrms
ohm
4000 VACrms
2500 VACrms
LESS 2 mSec
LESS 1/2 AC CYCLE
LESS 15 PF
95 g
Bình chọn sản phẩm:

LIÊN HỆ NGƯỜI BÁN

ĐIỆN HIỆP LỰC

32/1 Lê Văn Huân, Phường 13, Quận Tân Bình

[email protected]

https://profacevnn.gianhangvn.com

0946733151

Sản phẩm xem thêm