Công dụng: Dùng lót thấm cho sơ sinh, người già, dùng trong phụ sản, phẫu thuật...
Kích thước: 40 cm x 60 cm
Đóng gói: Bịch 10 cái 
Bán 5 bịch trở lên