Tháp giải nhiệt | 145 sản phẩm

Đầu phun ABS 4inch ( 4hole )

Đầu phun ABS 4inch ( 4hole )

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Đầu phun ABS 4inch ( 4hole )

Đầu phun ABS 3inch ( 6holes )

Đầu phun ABS 3inch ( 6holes )

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Đầu phun ABS 3inch ( 6holes )

Đầu phun ABS 3inch ( 4holes )

Đầu phun ABS 3inch ( 4holes )

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Đầu phun ABS 3inch ( 4holes )

Đầu phun ABS 2,5inch ( 4holes )

Đầu phun ABS 2,5inch ( 4holes )

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Đầu phun ABS 2,5inch ( 4holes )

Đầu phun ABS 2inch ( 6hole )

Đầu phun ABS 2inch ( 6hole )

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Đầu phun ABS 2inch ( 6hole )

Đầu phun ABS 2inch ( 4hole )

Đầu phun ABS 2inch ( 4hole )

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Đầu phun ABS 2inch ( 4hole )

Đầu phun ABS 1,5inch ( 4hole )

Đầu phun ABS 1,5inch ( 4hole )

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Đầu phun ABS 1,5inch ( 4hole )

Đầu phun Hợp kim nhôm 8inch (6 hole )

Đầu phun Hợp kim nhôm 8inch (6 hole )

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Đầu phun Hợp kim nhôm 8inch (6 hole )

Đầu phun Hợp kim nhôm 6inch (4hole )

Đầu phun Hợp kim nhôm 6inch (4hole )

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Đầu phun Hợp kim nhôm 6inch (4hole )

Đầu phun Hợp kim nhôm 5inch ( 6 hole )

Đầu phun Hợp kim nhôm 5inch ( 6 hole )

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Đầu phun Hợp kim nhôm 5inch ( 6 hole )

Đầu phun Hợp kim nhôm 5inch (4 hole )

Đầu phun Hợp kim nhôm 5inch (4 hole )

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Đầu phun Hợp kim nhôm 5inch (4 hole )

Đầu phun Hợp kim nhôm 4inch (6hole )

Đầu phun Hợp kim nhôm 4inch (6hole )

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Đầu phun Hợp kim nhôm 4inch (6hole )

Đầu phun Hợp kim nhôm 3inch ( 4 hole )

Đầu phun Hợp kim nhôm 3inch ( 4 hole )

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Đầu phun Hợp kim nhôm 3inch ( 4 hole )

Đầu phun Hợp kim nhôm 4inch (4hole )

Đầu phun Hợp kim nhôm 4inch (4hole )

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Đầu phun Hợp kim nhôm 4inch (4hole )

Đầu phun Hợp kim nhôm 4inch (6 hole )

Đầu phun Hợp kim nhôm 4inch (6 hole )

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Đầu phun Hợp kim nhôm 4inch (6 hole )

Đầu phun Hợp kim nhôm 8inch ( 6 hole )

Đầu phun Hợp kim nhôm 8inch ( 6 hole )

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Đầu phun Hợp kim nhôm 8inch ( 6 hole )

Đầu phun Hợp kim nhôm 10inch (hole )

Đầu phun Hợp kim nhôm 10inch (hole )

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Đầu phun Hợp kim nhôm 10inch (hole )

Cánh quạt hợp kim nhôm  1200mm

Cánh quạt hợp kim nhôm 1200mm

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Cánh quạt chuyên dùng cho tháp giải nhiệt

Cánh quạt hợp kim nhôm  1450mm

Cánh quạt hợp kim nhôm 1450mm

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Cánh quạt hợp kim nhôm 1450mm

Cách quạt hợp kim nhôm 1750mm

Cách quạt hợp kim nhôm 1750mm

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Cách quạt hợp kim nhôm 1750mm