Thìa, dĩa, đũa | 364 sản phẩm

Dao-muỗng-nĩa Fortessa-USA Mã SP: Lucca faceted

Dao-muỗng-nĩa Fortessa-USA Mã SP: Lucca faceted

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Dao-muỗng-nĩa Fortessa-USA Mã SP: Lucca faceted

CTY TNHH SX-TM HORECA 168/4 Hàn Hải Nguyên, P.8, Q11, TP.HCM 0903333818
MUỖNG MÚC TRÁI CÂY 184823

MUỖNG MÚC TRÁI CÂY 184823

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Kích thước: 18/22mm

CÔNG TY TNHH SX TM HORECA 295 Vườn Lài, Phường Phú Thọ Hòa, Quận Tân Phú, TP.HCM 0903333818
MUỖNG NĨA XỌC BẦU

MUỖNG NĨA XỌC BẦU

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

- Chất liệu: Inox - Kích thước: 18.5 x 4 (cm)

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ TUẤN NGUYỄN 136 Lê Sao, Phường Phú Thạnh, Quận Tân Phú, Tp.Hồ Chí Minh 0902990539
MUỖNG BAR XOẮN 1 ĐẦU -629204

MUỖNG BAR XOẮN 1 ĐẦU -629204

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Kích thước: 12" Chất liệu: Inox

CÔNG TY TNHH SX TM HORECA 295 Vườn Lài, Phường Phú Thọ Hòa, Quận Tân Phú, TP.HCM 0903333818
MUỖNG BAR XOẮN 2 ĐẦU -629102

MUỖNG BAR XOẮN 2 ĐẦU -629102

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Kích thước: 12" Chất liễu: inox

CÔNG TY TNHH SX TM HORECA 295 Vườn Lài, Phường Phú Thọ Hòa, Quận Tân Phú, TP.HCM 0903333818
MUỖNG NĨA VIỀN

MUỖNG NĨA VIỀN

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

- Chất liệu: Inox - Kích thước: 18.5 x 4 (cm)

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ TUẤN NGUYỄN 136 Lê Sao, Phường Phú Thạnh, Quận Tân Phú, Tp.Hồ Chí Minh 0902990539
MUỖNG NĨA TRÒN

MUỖNG NĨA TRÒN

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

- Chất liệu: Inox - Kích thước: 18.5 x 4 (cm)

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ TUẤN NGUYỄN 136 Lê Sao, Phường Phú Thạnh, Quận Tân Phú, Tp.Hồ Chí Minh 0902990539
MUỖNG NĨA DỌC

MUỖNG NĨA DỌC

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

- Chất liệu: Inox - Kích thước: 18.5 x 4 (cm)

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ TUẤN NGUYỄN 136 Lê Sao, Phường Phú Thạnh, Quận Tân Phú, Tp.Hồ Chí Minh 0902990539
MUỖNG NĨA

MUỖNG NĨA

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

- Chất liệu: Inox - Kích thước: 18.5 x 4 (cm)

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ TUẤN NGUYỄN 136 Lê Sao, Phường Phú Thạnh, Quận Tân Phú, Tp.Hồ Chí Minh 0902990539
MUỖNG BẦU

MUỖNG BẦU

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

- Chất liệu: Inox - Kích thước: 18.5 x 4 (cm)

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ TUẤN NGUYỄN 136 Lê Sao, Phường Phú Thạnh, Quận Tân Phú, Tp.Hồ Chí Minh 0902990539
MUỖNG CHẤM BI

MUỖNG CHẤM BI

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

- Chất liệu: Inox - Kích thước: 18.5 x 4 (cm)

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ TUẤN NGUYỄN 136 Lê Sao, Phường Phú Thạnh, Quận Tân Phú, Tp.Hồ Chí Minh 0902990539
MUỖNG TRƠN

MUỖNG TRƠN

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

- Chất liệu: Inox - Kích thước: 18.5 x 4 (cm)

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ TUẤN NGUYỄN 136 Lê Sao, Phường Phú Thạnh, Quận Tân Phú, Tp.Hồ Chí Minh 0902990539
MUỖNG SÚP

MUỖNG SÚP

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

- Chất liệu: Inox - Kích thước: 18.5 x 4 (cm)

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ TUẤN NGUYỄN 136 Lê Sao, Phường Phú Thạnh, Quận Tân Phú, Tp.Hồ Chí Minh 0902990539
MUỖNG HOA MAI

MUỖNG HOA MAI

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

- Chất liệu: Inox - Kích thước: 18.4 x 4 (cm)

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ TUẤN NGUYỄN 136 Lê Sao, Phường Phú Thạnh, Quận Tân Phú, Tp.Hồ Chí Minh 0902990539
MUỖNG - ĐŨA  INOX

MUỖNG - ĐŨA INOX

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

- Chất liệu: Inox - Kích thước: 23 x 4 (cm)

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ TUẤN NGUYỄN 136 Lê Sao, Phường Phú Thạnh, Quận Tân Phú, Tp.Hồ Chí Minh 0902990539
MUỖNG - ĐŨA HOA HỒNG

MUỖNG - ĐŨA HOA HỒNG

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

- Chất liệu: Inox - Kích thước: 4 x 23 (cm)

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ TUẤN NGUYỄN 136 Lê Sao, Phường Phú Thạnh, Quận Tân Phú, Tp.Hồ Chí Minh 0902990539
ĐŨA INOX

ĐŨA INOX

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

- Chất liệu: Inox - Kích thước: 23 x 0.3 (cm)

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ TUẤN NGUYỄN 136 Lê Sao, Phường Phú Thạnh, Quận Tân Phú, Tp.Hồ Chí Minh 0902990539
BỘ THÌA ĐŨA TRIA TIM

BỘ THÌA ĐŨA TRIA TIM

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

- Chất liệu: Inox 430 - Kích thước: 23 cm

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ TUẤN NGUYỄN 136 Lê Sao, Phường Phú Thạnh, Quận Tân Phú, Tp.Hồ Chí Minh 0902990539
BỘ THÌA ĐŨA CON RÙA

BỘ THÌA ĐŨA CON RÙA

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

- Chất liệu: Inox 430 - Kích thước: 23 cm

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ TUẤN NGUYỄN 136 Lê Sao, Phường Phú Thạnh, Quận Tân Phú, Tp.Hồ Chí Minh 0902990539
BỘ DAO MUỖNG NĨA

BỘ DAO MUỖNG NĨA

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

- Chất liệu: Inox 430. - Kiểu dáng đặc biệt sang trọng theo phong cách Italia, phù hợp với phòng ăn sang trọng.

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ TUẤN NGUYỄN 136 Lê Sao, Phường Phú Thạnh, Quận Tân Phú, Tp.Hồ Chí Minh 0902990539