Thiết bị đo huyết áp | 86 sản phẩm

-7% Máy đo huyết áp cổ tay Boso Medilife S

Máy đo huyết áp cổ tay Boso Medilife S

(1 đánh giá)

920,000 VND990,000 VND

Máy đo huyết áp cổ tay

Cửa Hàng Dụng Cụ Y Khoa Hoàng Tiên 106 B Phạm Viết Chánh, Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1 028 3925 5471 Thêm vào giỏ hàng
Máy đo huyết áp bắp tay Terumo ES-P311

Máy đo huyết áp bắp tay Terumo ES-P311

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Máy đo huyết áp bắp tay

Cửa Hàng Dụng Cụ Y Khoa Hoàng Tiên 106 B Phạm Viết Chánh, Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1 028 3925 5471
-18% Máy đo huyết áp bắp tay Omron HEM-7121

Máy đo huyết áp bắp tay Omron HEM-7121

(1 đánh giá)

920,000 VND1,120,000 VND

Máy đo huyết áp bắp tay

Cửa Hàng Dụng Cụ Y Khoa Hoàng Tiên 106 B Phạm Viết Chánh, Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1 028 3925 5471 Thêm vào giỏ hàng
-6% Máy đo huyết áp cổ tay Boso Medistar+

Máy đo huyết áp cổ tay Boso Medistar+

(1 đánh giá)

850,000 VND900,000 VND

Máy đo huyết áp cổ tay

Cửa Hàng Dụng Cụ Y Khoa Hoàng Tiên 106 B Phạm Viết Chánh, Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1 028 3925 5471 Thêm vào giỏ hàng
-16% Máy đo huyết áp cổ tay Omron HEM-6131

Máy đo huyết áp cổ tay Omron HEM-6131

(1 đánh giá)

920,000 VND1,100,000 VND

Máy đo huyết áp cổ tay

Cửa Hàng Dụng Cụ Y Khoa Hoàng Tiên 106 B Phạm Viết Chánh, Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1 028 3925 5471 Thêm vào giỏ hàng
-7% Máy đo huyết áp bắp tay Citizen CH-453

Máy đo huyết áp bắp tay Citizen CH-453

(1 đánh giá)

800,000 VND860,000 VND

Máy đo huyết áp bắp tay

Cửa Hàng Dụng Cụ Y Khoa Hoàng Tiên 106 B Phạm Viết Chánh, Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1 028 3925 5471 Thêm vào giỏ hàng
-18% Máy đo huyết áp bắp tay Microlife BP A1 Basic

Máy đo huyết áp bắp tay Microlife BP A1 Basic

(1 đánh giá)

800,000 VND970,000 VND

Máy đo huyết áp bắp tay

Cửa Hàng Dụng Cụ Y Khoa Hoàng Tiên 106 B Phạm Viết Chánh, Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1 028 3925 5471 Thêm vào giỏ hàng
Máy đo huyết áp bắp tay Microlife BP A1 Easy

Máy đo huyết áp bắp tay Microlife BP A1 Easy

(1 đánh giá)

700,000 VND

Máy đo huyết áp bắp tay

Cửa Hàng Dụng Cụ Y Khoa Hoàng Tiên 106 B Phạm Viết Chánh, Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1 028 3925 5471 Thêm vào giỏ hàng
-16% Máy đo huyết áp bắp tay Omron HEM-7120

Máy đo huyết áp bắp tay Omron HEM-7120

(1 đánh giá)

760,000 VND910,000 VND

Máy đo huyết áp bắp tay

Cửa Hàng Dụng Cụ Y Khoa Hoàng Tiên 106 B Phạm Viết Chánh, Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1 028 3925 5471 Thêm vào giỏ hàng
-13% Máy đo huyết áp cổ tay Citizen CH-650

Máy đo huyết áp cổ tay Citizen CH-650

(1 đánh giá)

650,000 VND750,000 VND

Máy đo huyết áp cổ tay

Cửa Hàng Dụng Cụ Y Khoa Hoàng Tiên 106 B Phạm Viết Chánh, Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1 028 3925 5471 Thêm vào giỏ hàng
-16% Máy đo huyết áp bắp tay Omron HEM-8712

Máy đo huyết áp bắp tay Omron HEM-8712

(1 đánh giá)

750,000 VND890,000 VND

Máy đo huyết áp bắp tay

Cửa Hàng Dụng Cụ Y Khoa Hoàng Tiên 106 B Phạm Viết Chánh, Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1 028 3925 5471 Thêm vào giỏ hàng
-12% Máy đo huyết áp bắp tay Microlife BP 3NZ1-1P

Máy đo huyết áp bắp tay Microlife BP 3NZ1-1P

(1 đánh giá)

650,000 VND740,000 VND

Máy đo huyết áp bắp tay

Cửa Hàng Dụng Cụ Y Khoa Hoàng Tiên 106 B Phạm Viết Chánh, Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1 028 3925 5471 Thêm vào giỏ hàng
Máy đo huyết áp cổ tay ALPK2 WS-910

Máy đo huyết áp cổ tay ALPK2 WS-910

(1 đánh giá)

650,000 VND

Máy đo huyết áp cổ tay

Cửa Hàng Dụng Cụ Y Khoa Hoàng Tiên 106 B Phạm Viết Chánh, Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1 028 3925 5471 Thêm vào giỏ hàng
-7% Máy đo huyết áp bắp tay Citizen CH-452

Máy đo huyết áp bắp tay Citizen CH-452

(1 đánh giá)

650,000 VND700,000 VND

Máy đo huyết áp bắp tay

Cửa Hàng Dụng Cụ Y Khoa Hoàng Tiên 106 B Phạm Viết Chánh, Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1 028 3925 5471 Thêm vào giỏ hàng
-15% Máy đo huyết áp cổ tay Omron HEM-6121

Máy đo huyết áp cổ tay Omron HEM-6121

(1 đánh giá)

670,000 VND790,000 VND

Máy đo huyết áp cổ tay

Cửa Hàng Dụng Cụ Y Khoa Hoàng Tiên 106 B Phạm Viết Chánh, Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1 028 3925 5471 Thêm vào giỏ hàng
-9% Máy đo huyết áp cổ tay Citizen CH-617

Máy đo huyết áp cổ tay Citizen CH-617

(1 đánh giá)

500,000 VND550,000 VND

Máy đo huyết áp cổ tay

Cửa Hàng Dụng Cụ Y Khoa Hoàng Tiên 106 B Phạm Viết Chánh, Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1 028 3925 5471 Thêm vào giỏ hàng
Máy đo huyết áp cơ Spirit CK-111 & ống nghe A603T

Máy đo huyết áp cơ Spirit CK-111 & ống nghe A603T

(1 đánh giá)

620,000 VND

Máy đo huyết áp cơ

Cửa Hàng Dụng Cụ Y Khoa Hoàng Tiên 106 B Phạm Viết Chánh, Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1 028 3925 5471 Thêm vào giỏ hàng
Máy đo huyết áp cơ ALPK2 500V & ống nghe Stethoscope FT-801

Máy đo huyết áp cơ ALPK2 500V & ống nghe Stethoscope FT-801

(1 đánh giá)

500,000 VND

Máy đo huyết áp cơ

Cửa Hàng Dụng Cụ Y Khoa Hoàng Tiên 106 B Phạm Viết Chánh, Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1 028 3925 5471 Thêm vào giỏ hàng
Máy đo huyết áp cơ Yamasu 500 & ống nghe Stethoscope 120

Máy đo huyết áp cơ Yamasu 500 & ống nghe Stethoscope 120

(1 đánh giá)

460,000 VND

Máy đo huyết áp cơ

Cửa Hàng Dụng Cụ Y Khoa Hoàng Tiên 106 B Phạm Viết Chánh, Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1 028 3925 5471 Thêm vào giỏ hàng
-6% Máy đo huyết áp cơ Microlife AG1-20

Máy đo huyết áp cơ Microlife AG1-20

(1 đánh giá)

300,000 VND320,000 VND

Máy đo huyết áp cơ

Cửa Hàng Dụng Cụ Y Khoa Hoàng Tiên 106 B Phạm Viết Chánh, Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1 028 3925 5471 Thêm vào giỏ hàng