Thiết bị đo, kiểm tra khí | 250 sản phẩm

Bộ chỉ thị dòng lưu Bộ chiết dung môi Bộ đo điện đa năng Bút dò điện trong tường Bút thử điện Camera chụp ảnh nhiệt Cân bàn Cân cẩu Cân nhà bếp Cân phân tích Cân sàn Cân đĩa Cân điện tử Phụ kiện cân điện tử Cầu đo LCR Công tắc lưu lượng Công tơ Gas Dụng cụ đo ren Hệ thống phân tích môi trường Kính hiển vị đo lường Máy ép cắt mẫu Máy khuấy kiểm tra độ phèn Máy thử ma sát bôi trơn Máy thử sức bền vật liệu Máy đo nhiệt độ Máy đo sâu hồi âm Máy đo tốc độ xe cơ giới Máy đo vận tốc gió Máy đo độ cứng Máy đo độ dày lớp phủ Máy đo độ dày vật liệu Máy đo độ nhám bề mặt Máy đo đô pH Máy đo độ phóng xạ Máy đo độ rung Phụ kiện thiết bị đo Súng bắn bê tông Thiết bị bơm lấy mẫu khí Thiết bị dò pha Thiết bị kiểm tra nước Thiết bị đo ánh sáng Thiết bị đo bụi Thiết bị đo khí độc Thiết bị đo lực căng Thiết bị đo nhiệt độ Thiết bị đo phân loại ống thủy tinh Thiết bị đo tốc độ vòng quay Thiết bị đo độ ẩm Thiết bị đo độ ồn Thiết bị đo, kiểm tra cao áp Thiết bị đo độ cứng Thiết bị đo, kiểm tra khí Thước dây Thước êke Thước kẹp Thước lá Thước nhíp Thước Pan-me Thước quang học Thước thẳng Thước thủy Thước xếp Thước đo khe hở Thước đo lỗ Thước đo độ cao Thước đo độ dày Thước đo độ sâu Điện cực đo Đồng hồ đo áp suất Đồng hồ đo lưu lượng Đồng hồ đo điện bỏ túi Dụng cụ, kiểm tra khác
THIẾT BỊ ĐO ION AIGX-D-NW25

THIẾT BỊ ĐO ION AIGX-D-NW25

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

THIẾT BỊ ĐO ION EDWARDS AIGX-D-NW25

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT VÀ DỊCH VỤ MINH PHÚ 244/44 Dương Đình Hội, Tăng Nhơn Phú B,Quận 9, TP. Hồ Chí Minh 0985459559
THIẾT BỊ ĐO ION AIGX-S-DN40CF

THIẾT BỊ ĐO ION AIGX-S-DN40CF

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

THIẾT BỊ ĐO ION EDWARDS AIGX-S-DN40CF

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT VÀ DỊCH VỤ MINH PHÚ 244/44 Dương Đình Hội, Tăng Nhơn Phú B,Quận 9, TP. Hồ Chí Minh 0985459559
THIẾT BỊ ĐO ION AIGX-S-DN40CF

THIẾT BỊ ĐO ION AIGX-S-DN40CF

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

THIẾT BỊ ĐO ION EDWARDS AIGX-S-DN40CF

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT VÀ DỊCH VỤ MINH PHÚ 244/44 Dương Đình Hội, Tăng Nhơn Phú B,Quận 9, TP. Hồ Chí Minh 0985459559
THIẾT BỊ ĐO ION AIGX-S-DN16CF

THIẾT BỊ ĐO ION AIGX-S-DN16CF

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

THIẾT BỊ ĐO ION EDWARDS AIGX-S-DN16CF

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT VÀ DỊCH VỤ MINH PHÚ 244/44 Dương Đình Hội, Tăng Nhơn Phú B,Quận 9, TP. Hồ Chí Minh 0985459559
THIẾT BỊ ĐO ION AIGX-S-DN16CF

THIẾT BỊ ĐO ION AIGX-S-DN16CF

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

THIẾT BỊ ĐO ION EDWARDS AIGX-S-DN16CF

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT VÀ DỊCH VỤ MINH PHÚ 244/44 Dương Đình Hội, Tăng Nhơn Phú B,Quận 9, TP. Hồ Chí Minh 0985459559
THIẾT BỊ ĐO ION AIGX-S-NW25

THIẾT BỊ ĐO ION AIGX-S-NW25

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

THIẾT BỊ ĐO ION EDWARDS AIGX-S-NW25

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT VÀ DỊCH VỤ MINH PHÚ 244/44 Dương Đình Hội, Tăng Nhơn Phú B,Quận 9, TP. Hồ Chí Minh 0985459559
THIẾT BỊ ĐO ION AIGX-S-NW25

THIẾT BỊ ĐO ION AIGX-S-NW25

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

THIẾT BỊ ĐO ION EDWARDS AIGX-S-NW25

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT VÀ DỊCH VỤ MINH PHÚ 244/44 Dương Đình Hội, Tăng Nhơn Phú B,Quận 9, TP. Hồ Chí Minh 0985459559
ĐỒNG HỒ ĐO CG16K, 0-40 Torr

ĐỒNG HỒ ĐO CG16K, 0-40 Torr

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

ĐỒNG HỒ ĐO EDWARDS CG16K, 0-40 Torr

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT VÀ DỊCH VỤ MINH PHÚ 244/44 Dương Đình Hội, Tăng Nhơn Phú B,Quận 9, TP. Hồ Chí Minh 0985459559
ĐỒNG HỒ ĐO CG16K, 0-25 mbar

ĐỒNG HỒ ĐO CG16K, 0-25 mbar

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

ĐỒNG HỒ ĐO EDWARDS CG16K, 0-25 mbar

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT VÀ DỊCH VỤ MINH PHÚ 244/44 Dương Đình Hội, Tăng Nhơn Phú B,Quận 9, TP. Hồ Chí Minh 0985459559
ĐỒNG HỒ ĐO CG16K, 0-1040 mbar

ĐỒNG HỒ ĐO CG16K, 0-1040 mbar

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

ĐỒNG HỒ ĐO EDWARDS CG16K, 0-1040 mbar

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT VÀ DỊCH VỤ MINH PHÚ 244/44 Dương Đình Hội, Tăng Nhơn Phú B,Quận 9, TP. Hồ Chí Minh 0985459559
ĐỒNG HỒ ĐO CG16K, 0-100 Torr

ĐỒNG HỒ ĐO CG16K, 0-100 Torr

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

ĐỒNG HỒ ĐO EDWARDS CG16K, 0-100 Torr

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT VÀ DỊCH VỤ MINH PHÚ 244/44 Dương Đình Hội, Tăng Nhơn Phú B,Quận 9, TP. Hồ Chí Minh 0985459559
ĐỒNG HỒ ĐO CG16K, 0-50 mbar

ĐỒNG HỒ ĐO CG16K, 0-50 mbar

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

ĐỒNG HỒ ĐO EDWARDS CG16K, 0-50 mbar

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT VÀ DỊCH VỤ MINH PHÚ 244/44 Dương Đình Hội, Tăng Nhơn Phú B,Quận 9, TP. Hồ Chí Minh 0985459559
ĐỒNG HỒ ĐO CG16K, 0-100 Torr

ĐỒNG HỒ ĐO CG16K, 0-100 Torr

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

ĐỒNG HỒ ĐO EDWARDS CG16K, 0-100 Torr

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT VÀ DỊCH VỤ MINH PHÚ 244/44 Dương Đình Hội, Tăng Nhơn Phú B,Quận 9, TP. Hồ Chí Minh 0985459559
ĐỒNG HỒ ĐO CG16K, 0-50 mbar

ĐỒNG HỒ ĐO CG16K, 0-50 mbar

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

ĐỒNG HỒ ĐO EDWARDS CG16K, 0-50 mbar

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT VÀ DỊCH VỤ MINH PHÚ 244/44 Dương Đình Hội, Tăng Nhơn Phú B,Quận 9, TP. Hồ Chí Minh 0985459559
ĐỒNG HỒ ĐO CG16K, 0-20 Torr

ĐỒNG HỒ ĐO CG16K, 0-20 Torr

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

ĐỒNG HỒ ĐO EDWARDS CG16K, 0-20 Torr

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT VÀ DỊCH VỤ MINH PHÚ 244/44 Dương Đình Hội, Tăng Nhơn Phú B,Quận 9, TP. Hồ Chí Minh 0985459559
ĐỒNG HỒ ĐO CG16K, 0-760 Torr

ĐỒNG HỒ ĐO CG16K, 0-760 Torr

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

ĐỒNG HỒ ĐO EDWARDS CG16K, 0-760 Torr

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT VÀ DỊCH VỤ MINH PHÚ 244/44 Dương Đình Hội, Tăng Nhơn Phú B,Quận 9, TP. Hồ Chí Minh 0985459559
ĐỒNG HỒ ĐO CG16K, 0-125 mbar

ĐỒNG HỒ ĐO CG16K, 0-125 mbar

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

ĐỒNG HỒ ĐO EDWARDS CG16K, 0-125 mbar

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT VÀ DỊCH VỤ MINH PHÚ 244/44 Dương Đình Hội, Tăng Nhơn Phú B,Quận 9, TP. Hồ Chí Minh 0985459559
ĐỒNG HỒ ĐO CG16K, 0-20 Torr

ĐỒNG HỒ ĐO CG16K, 0-20 Torr

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

ĐỒNG HỒ ĐO EDWARDS CG16K, 0-20 Torr

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT VÀ DỊCH VỤ MINH PHÚ 244/44 Dương Đình Hội, Tăng Nhơn Phú B,Quận 9, TP. Hồ Chí Minh 0985459559
ĐỒNG HỒ ĐO CG16K, 0-760 Torr

ĐỒNG HỒ ĐO CG16K, 0-760 Torr

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

ĐỒNG HỒ ĐO EDWARDS CG16K, 0-760 Torr

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT VÀ DỊCH VỤ MINH PHÚ 244/44 Dương Đình Hội, Tăng Nhơn Phú B,Quận 9, TP. Hồ Chí Minh 0985459559
ĐỒNG HỒ ĐO CG16K, 0-125 mbar

ĐỒNG HỒ ĐO CG16K, 0-125 mbar

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

ĐỒNG HỒ ĐO EDWARDS CG16K, 0-125 mbar

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT VÀ DỊCH VỤ MINH PHÚ 244/44 Dương Đình Hội, Tăng Nhơn Phú B,Quận 9, TP. Hồ Chí Minh 0985459559