Thiết bị kiểm tra nước - môi trường | 378 sản phẩm

MÁY ĐO ĐỘ ỒN KỸ THUẬT SỐ CẦM TAY DH.SOU3,HÃNG: DAIHAN SCIENTIFIC/HÀN QUỐC

MÁY ĐO ĐỘ ỒN KỸ THUẬT SỐ CẦM TAY DH.SOU3,HÃNG: DAIHAN SCIENTIFIC/HÀN QUỐC

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

MÁY ĐO ĐỘ ỒN KỸ THUẬT SỐ CẦM TAY DH.SOU3,HÃNG: DAIHAN SCIENTIFIC/HÀN QUỐC

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI AN HÒA Số 14 - Liền kề 2 - Tiểu khu Đô thị mới Vạn Phúc, Vạn Phúc, Hà Đông, Hà Nội 0386.534.848
NHIỆT KẾ ĐO ĐẤT KỸ THUẬT SỐ A1.T9233C,HÃNG: DAIHAN SCIENTIFIC/HÀN QUỐC

NHIỆT KẾ ĐO ĐẤT KỸ THUẬT SỐ A1.T9233C,HÃNG: DAIHAN SCIENTIFIC/HÀN QUỐC

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

NHIỆT KẾ ĐO ĐẤT KỸ THUẬT SỐ A1.T9233C,HÃNG: DAIHAN SCIENTIFIC/HÀN QUỐC

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI AN HÒA Số 14 - Liền kề 2 - Tiểu khu Đô thị mới Vạn Phúc, Vạn Phúc, Hà Đông, Hà Nội 0386.534.848
MÁY ĐO NHIỆT ĐỘ VÀ ĐỘ MẶN DẠNG BÚT DH.SAL3,HÃNG: DAIHAN SCIENTIFIC/HÀN QUỐC

MÁY ĐO NHIỆT ĐỘ VÀ ĐỘ MẶN DẠNG BÚT DH.SAL3,HÃNG: DAIHAN SCIENTIFIC/HÀN QUỐC

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

MÁY ĐO NHIỆT ĐỘ VÀ ĐỘ MẶN DẠNG BÚT DH.SAL3,HÃNG: DAIHAN SCIENTIFIC/HÀN QUỐC

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI AN HÒA Số 14 - Liền kề 2 - Tiểu khu Đô thị mới Vạn Phúc, Vạn Phúc, Hà Đông, Hà Nội 0386.534.848
MÁY ĐO ÁP SUẤT/CHÂN KHÔNG KỸ THUẬT SỐ DH.MAN3003,HÃNG: DAIHAN SCIENTIFIC/HÀN QUỐC

MÁY ĐO ÁP SUẤT/CHÂN KHÔNG KỸ THUẬT SỐ DH.MAN3003,HÃNG: DAIHAN SCIENTIFIC/HÀN QUỐC

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

MÁY ĐO ÁP SUẤT/CHÂN KHÔNG KỸ THUẬT SỐ DH.MAN3003,HÃNG: DAIHAN SCIENTIFIC/HÀN QUỐC

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI AN HÒA Số 14 - Liền kề 2 - Tiểu khu Đô thị mới Vạn Phúc, Vạn Phúc, Hà Đông, Hà Nội 0386.534.848
MÁY GIÁM SÁT CHẤT LƯỢNG KHÔNG KHÍ TREO TƯỜNG DH.GAS15,HÃNG: DAIHAN SCIENTIFIC/HÀN QUỐC

MÁY GIÁM SÁT CHẤT LƯỢNG KHÔNG KHÍ TREO TƯỜNG DH.GAS15,HÃNG: DAIHAN SCIENTIFIC/HÀN QUỐC

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

MÁY GIÁM SÁT CHẤT LƯỢNG KHÔNG KHÍ TREO TƯỜNG DH.GAS15,HÃNG: DAIHAN SCIENTIFIC/HÀN QUỐC

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI AN HÒA Số 14 - Liền kề 2 - Tiểu khu Đô thị mới Vạn Phúc, Vạn Phúc, Hà Đông, Hà Nội 0386.534.848
MÁY ĐO CHẤT LƯỢNG KHÔNG KHÍ DH.GAS13,HÃNG: DAIHAN SCIENTIFIC/HÀN QUỐC

MÁY ĐO CHẤT LƯỢNG KHÔNG KHÍ DH.GAS13,HÃNG: DAIHAN SCIENTIFIC/HÀN QUỐC

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

MÁY ĐO CHẤT LƯỢNG KHÔNG KHÍ DH.GAS13,HÃNG: DAIHAN SCIENTIFIC/HÀN QUỐC

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI AN HÒA Số 14 - Liền kề 2 - Tiểu khu Đô thị mới Vạn Phúc, Vạn Phúc, Hà Đông, Hà Nội 0386.534.848
MÁY GIÁM SÁT CO2 / NHIỆT ĐỘ / ĐỘ ẨM RH% DH.GAS9,HÃNG: DAIHAN SCIENTIFIC/HÀN QUỐC

MÁY GIÁM SÁT CO2 / NHIỆT ĐỘ / ĐỘ ẨM RH% DH.GAS9,HÃNG: DAIHAN SCIENTIFIC/HÀN QUỐC

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

MÁY GIÁM SÁT CO2 / NHIỆT ĐỘ / ĐỘ ẨM RH% DH.GAS9,HÃNG: DAIHAN SCIENTIFIC/HÀN QUỐC

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI AN HÒA Số 14 - Liền kề 2 - Tiểu khu Đô thị mới Vạn Phúc, Vạn Phúc, Hà Đông, Hà Nội 0386.534.848
MÁY ĐO CHẤT LƯỢNG KHÔNG KHÍ CO / CO2 / NHIỆT ĐỘ / ĐỘ ẨM RH% / ĐIỂM SƯƠNG / BẦU ƯỚT DH.GAS7,HÃNG: DAI

MÁY ĐO CHẤT LƯỢNG KHÔNG KHÍ CO / CO2 / NHIỆT ĐỘ / ĐỘ ẨM RH% / ĐIỂM SƯƠNG / BẦU ƯỚT DH.GAS7,HÃNG: DAI

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

MÁY ĐO CHẤT LƯỢNG KHÔNG KHÍ CO / CO2 / NHIỆT ĐỘ / ĐỘ ẨM RH% / ĐIỂM SƯƠNG / BẦU ƯỚT DH.GAS7,HÃNG: DAIHAN SCIENTIFIC/HÀN QUỐC

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI AN HÒA Số 14 - Liền kề 2 - Tiểu khu Đô thị mới Vạn Phúc, Vạn Phúc, Hà Đông, Hà Nội 0386.534.848
MÁY DÒ CO LOẠI BỎ TÚI DH.GAS5,HÃNG: DAIHAN SCIENTIFIC/HÀN QUỐC

MÁY DÒ CO LOẠI BỎ TÚI DH.GAS5,HÃNG: DAIHAN SCIENTIFIC/HÀN QUỐC

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

MÁY DÒ CO LOẠI BỎ TÚI DH.GAS5,HÃNG: DAIHAN SCIENTIFIC/HÀN QUỐC

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI AN HÒA Số 14 - Liền kề 2 - Tiểu khu Đô thị mới Vạn Phúc, Vạn Phúc, Hà Đông, Hà Nội 0386.534.848
MÁY PHÁT HIỆN RÒ RỈ KHÍ METAN VÀ PROPAN DH.GAS3,HÃNG: DAIHAN SCIENTIFIC/HÀN QUỐC

MÁY PHÁT HIỆN RÒ RỈ KHÍ METAN VÀ PROPAN DH.GAS3,HÃNG: DAIHAN SCIENTIFIC/HÀN QUỐC

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

MÁY PHÁT HIỆN RÒ RỈ KHÍ METAN VÀ PROPAN DH.GAS3,HÃNG: DAIHAN SCIENTIFIC/HÀN QUỐC

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI AN HÒA Số 14 - Liền kề 2 - Tiểu khu Đô thị mới Vạn Phúc, Vạn Phúc, Hà Đông, Hà Nội 0386.534.848
MÁY ĐO MÔI TRƯỜNG ĐA CHỈ TIÊU KỸ THUẬT SỐ A1.A9202,HÃNG: DAIHAN SCIENTIFIC/HÀN QUỐC

MÁY ĐO MÔI TRƯỜNG ĐA CHỈ TIÊU KỸ THUẬT SỐ A1.A9202,HÃNG: DAIHAN SCIENTIFIC/HÀN QUỐC

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

MÁY ĐO MÔI TRƯỜNG ĐA CHỈ TIÊU KỸ THUẬT SỐ A1.A9202,HÃNG: DAIHAN SCIENTIFIC/HÀN QUỐC

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI AN HÒA Số 14 - Liền kề 2 - Tiểu khu Đô thị mới Vạn Phúc, Vạn Phúc, Hà Đông, Hà Nội 0386.534.848
MÁY ĐO TỐC ĐỘ GIÓ BẰNG CÁNH QUẠT DH.ANE7,HÃNG: DAIHAN SCIENTIFIC/HÀN QUỐC

MÁY ĐO TỐC ĐỘ GIÓ BẰNG CÁNH QUẠT DH.ANE7,HÃNG: DAIHAN SCIENTIFIC/HÀN QUỐC

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

MÁY ĐO TỐC ĐỘ GIÓ BẰNG CÁNH QUẠT DH.ANE7,HÃNG: DAIHAN SCIENTIFIC/HÀN QUỐC

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI AN HÒA Số 14 - Liền kề 2 - Tiểu khu Đô thị mới Vạn Phúc, Vạn Phúc, Hà Đông, Hà Nội 0386.534.848
BỘ ĐO TỐC ĐỘ GIÓ KỸ THUẬT SỐ CHO VẬN TỐC & NHIỆT ĐỘ KHÔNG KHÍ A1.A9201,HÃNG: DAIHAN SCIENTIFIC/HÀN Q

BỘ ĐO TỐC ĐỘ GIÓ KỸ THUẬT SỐ CHO VẬN TỐC & NHIỆT ĐỘ KHÔNG KHÍ A1.A9201,HÃNG: DAIHAN SCIENTIFIC/HÀN Q

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

BỘ ĐO TỐC ĐỘ GIÓ KỸ THUẬT SỐ CHO VẬN TỐC & NHIỆT ĐỘ KHÔNG KHÍ A1.A9201,HÃNG: DAIHAN SCIENTIFIC/HÀN QUỐC

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI AN HÒA Số 14 - Liền kề 2 - Tiểu khu Đô thị mới Vạn Phúc, Vạn Phúc, Hà Đông, Hà Nội 0386.534.848
MÁY ĐO TỐC ĐỘ DÒNG CHẢY / NHIỆT ĐỘ. / RH% / ĐIỂM SƯƠNG DH.ANE3 ,HÃNG: DAIHAN SCIENTIFIC/HÀN QUỐC

MÁY ĐO TỐC ĐỘ DÒNG CHẢY / NHIỆT ĐỘ. / RH% / ĐIỂM SƯƠNG DH.ANE3 ,HÃNG: DAIHAN SCIENTIFIC/HÀN QUỐC

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

MÁY ĐO TỐC ĐỘ DÒNG CHẢY / NHIỆT ĐỘ. / RH% / ĐIỂM SƯƠNG DH.ANE3 ,HÃNG: DAIHAN SCIENTIFIC/HÀN QUỐC

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI AN HÒA Số 14 - Liền kề 2 - Tiểu khu Đô thị mới Vạn Phúc, Vạn Phúc, Hà Đông, Hà Nội 0386.534.848
Sửa chữa  lò nung phòng thí nghiệm

Sửa chữa lò nung phòng thí nghiệm

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

Sửa chữa lò nung thí nghiệm Sửa chữa lò nung Lenton Sửa chữa lò nung Nabertherm

CÔNG TY TNHH KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 3B Phòng 1607, Tòa nhà N04BT1, Khu Ngoại Giao Đoàn, Phường Xuân Tảo, Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội 0948 27 99 88
Sửa chữa bộ phá mẫu COD

Sửa chữa bộ phá mẫu COD

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

Sửa chữa bộ phá mẫu COD Sửa chữa bộ phản ứng COD

CÔNG TY TNHH KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 3B Phòng 1607, Tòa nhà N04BT1, Khu Ngoại Giao Đoàn, Phường Xuân Tảo, Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội 0948 27 99 88
MÁY ĐO KHÍ THẢI CẦM TAY

MÁY ĐO KHÍ THẢI CẦM TAY

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

MÁY ĐO KHÍ THẢI CẦM TAY (Đã có sesor Oxigen) Model : Optima 7 code: 410020 Hãng sản xuất : MRU/Đức Mô tả Optima 7 là thiết bị đo khí phát thải cầm tay dùng đo nhanh cácchỉsốkhíthải: O2, NO, NO2, CO2, CO, SO2, H2S. Tíchhợplênđến 5 cảmbiếnkhí, sửdụngcôngnghệcảmbiếnđiệnhóa Model đượcthiếtkếvỏngoàibằngnamchâmtiệndụng. Mànhình 3,5''chiếusángbằngđèn LED, hiểnthịrõràng. Buồngngưngtụlớnvớibộlọc PTFE Cổnggiaodiện USB mini tiệnlợichokếtnốivàxạc pin. Hỗtrợkhecắmthẻnhớ SD lênđến 2GB, co bl

THIẾT BỊ THÍ NGHIỆM JSC TP.Hà Nội - TP.Đà Nẵng - TP.HCM 0912933845
THIẾT BỊ ĐO KHÍ THẢI CẦM TAYOPTIMA 7 - MRU

THIẾT BỊ ĐO KHÍ THẢI CẦM TAYOPTIMA 7 - MRU

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

THIẾT BỊ ĐO KHÍ THẢI CẦM TAYOPTIMA 7 - MRU (Đã có sesor Oxigen) Model : Optima 7 code: 410020 Hãng sản xuất : MRU/Đức Mô tả Optima 7 là thiết bị đo khí phát thải cầm tay dùng đo nhanh cácchỉsốkhíthải: O2, NO, NO2, CO2, CO, SO2, H2S. Tíchhợplênđến 5 cảmbiếnkhí, sửdụngcôngnghệcảmbiếnđiệnhóa Model đượcthiếtkếvỏngoàibằngnamchâmtiệndụng. Mànhình 3,5''chiếusángbằngđèn LED, hiểnthịrõràng. Buồngngưngtụlớnvớibộlọc PTFE Cổnggiaodiện USB mini tiệnlợichokếtnốivàxạc pin. Hỗtrợkhecắmthẻnhớ

THIẾT BỊ THÍ NGHIỆM JSC TP.Hà Nội - TP.Đà Nẵng - TP.HCM 0912933845
THIẾT BỊ ĐO KHÍ THẢI CẦM TAY MODEL: OPTIMA 7 (MRU – ĐỨC)

THIẾT BỊ ĐO KHÍ THẢI CẦM TAY MODEL: OPTIMA 7 (MRU – ĐỨC)

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

THIẾT BỊ ĐO KHÍ THẢI CẦM TAY MODEL: OPTIMA 7 (MRU – ĐỨC) (Đã có sesor Oxigen) Model : Optima 7 code: 410020 Hãng sản xuất : MRU/Đức Mô tả Optima 7 làthiếtbịđokhíphátthảicầmtaydùngđonhanh cácchỉsốkhíthải: O2, NO, NO2, CO2, CO, SO2, H2S. Tíchhợplênđến 5 cảmbiếnkhí, sửdụngcôngnghệcảmbiếnđiệnhóa Model đượcthiếtkếvỏngoàibằngnamchâmtiệndụng. Mànhình 3,5''chiếusángbằngđèn LED, hiểnthịrõràng. Buồngngưngtụlớnvớibộlọc PTFE Cổnggiaodiện USB mini tiệnlợichokếtnốivàxạc pin. Hỗtrợkhecắmthẻn

THIẾT BỊ THÍ NGHIỆM JSC TP.Hà Nội - TP.Đà Nẵng - TP.HCM 0912933845
MÁY ĐO KHÍ THẢI

MÁY ĐO KHÍ THẢI

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

MÁY ĐO KHÍ THẢI Xuất xứ : MRU/Đức Model: NOVA Plus Base Unit Code: 947010 Đặc Điểm Kỹ Thuật - NOVA Plus với bộ điều khiển không giây từ xa giúp tiện lợi cho người sử dụng trong lúc đo có thể đọc kết quả từ xa thông qua nó. - Bộ Điều khiển không dây RCU có thể đo được nhiệt độ không khí độ chênh lệch áp suất một cách độc lập và có thể kết nối chia sẽ dữ liệu - Bộ Ngưng tụ tự động khi bơm khí qua buồng lọc với bộ lọc hính sao giúp tăng tuổi thọ cho máy -Được trang bị máy in hồng ngo

THIẾT BỊ THÍ NGHIỆM JSC TP.Hà Nội - TP.Đà Nẵng - TP.HCM 0912933845