THIẾT BỊ MANG TRUYỀN THÔNG NPort 5230 Series, MOXA VIỆT NAM, STC VIỆT NAM

(0 đánh giá)

Mã SP: 963982
Vui lòng gọi

Xuất xứ :MOXA VIỆT NAM

Nơi rao bán :Toàn quốc

Tình trạng :Mới 100%

Ngày cập nhật :09-11-2018 10:34:02

MOXA - GIẢI PHÁP KHẮC PHỤC VỀ GIỚI HẠN TRUYỀN THÔNG

LIÊN HỆ VỚI NGƯỜI BÁN

SONG THÀNH CÔNG VIỆT NAM

Số 10, lô 0, KDC Miếu Nổi, Phường 3, Quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh

0905713944

phuongqn001@gmail.com

https://moxa.gianhangvn.com

Ghi chú: GianHangVN không trực tiếp bán sản phẩm, vui lòng liên hệ trực tiếp với người bán bên trên.

Thông số kĩ thuật của NPort 232 Series:

+ Kích thước nhỏ, dễ dàng cài đặt và sử dụng.

+ Có thể hoạt động trong nhiều chế độ: TCP Server, TCP Client, hoặc UDP 

+ Hỗ trợ 10/100M Ethernet.

+ ADDC ( Điều khiển hướng dữ liệu tự động ) cho 2 dây hay 4 dây RS - 485.

+ Xây dựng trong 15KV ESD cho tất cả các tín hiệu nối tiếp

MOXA Vietnam - STC VietNam Autho NPort 5230-T
MOXA Vietnam - STC VietNam Autho NPort 5232
MOXA Vietnam - STC VietNam Autho NPort 5232-T
MOXA Vietnam - STC VietNam Autho NPort 5232I
MOXA Vietnam - STC VietNam Autho NPort 5232I-T
MOXA Vietnam - STC VietNam Autho NPort 5410
MOXA Vietnam - STC VietNam Autho NPort 5430
MOXA Vietnam - STC VietNam Autho NPort 5430I
MOXA Vietnam - STC VietNam Autho NPort 5450
MOXA Vietnam - STC VietNam Autho NPort 5450-T
MOXA Vietnam - STC VietNam Autho NPort 5450I
MOXA Vietnam - STC VietNam Autho NPort 5450I-T
MOXA Vietnam - STC VietNam Autho NPort 5610-8
MOXA Vietnam - STC VietNam Autho NPort 5610-8-48V
MOXA Vietnam - STC VietNam Autho NPort 5630-8
MOXA Vietnam - STC VietNam Autho NPort 5610-16
MOXA Vietnam - STC VietNam Autho NPort 5610-16-48V
MOXA Vietnam - STC VietNam Autho NPort 5630-16
MOXA Vietnam - STC VietNam Autho NPort 5650-8
MOXA Vietnam - STC VietNam Autho NPort 5650-8-M-SC
MOXA Vietnam - STC VietNam Autho NPort 5650-8-S-SC
MOXA Vietnam - STC VietNam Autho NPort 5650-8-T
MOXA Vietnam - STC VietNam Autho NPort 5650-8-HV-T
MOXA Vietnam - STC VietNam Autho NPort 5650-16
MOXA Vietnam - STC VietNam Autho NPort 5650-16-M-SC
MOXA Vietnam - STC VietNam Autho NPort 5650-16-S-SC
MOXA Vietnam - STC VietNam Autho NPort 5650-16-T
MOXA Vietnam - STC VietNam Autho NPort 5650-16-HV-T
MOXA Vietnam - STC VietNam Autho NPort 5610-8-DT
MOXA Vietnam - STC VietNam Autho NPort 5610-8-DT-J
MOXA Vietnam - STC VietNam Autho NPort 5650-8-DT
MOXA Vietnam - STC VietNam Autho NPort 5650-8-DT-J
MOXA Vietnam - STC VietNam Autho NPort 5650I-8-DT
MOXA Vietnam - STC VietNam Autho NPort 5610-8-DTL
MOXA Vietnam - STC VietNam Autho NPort 5650-8-DTL
MOXA Vietnam - STC VietNam Autho NPort 5650I-8-DTL
MOXA Vietnam - STC VietNam Autho NPort 5610-8-DTL-T
MOXA Vietnam - STC VietNam Autho NPort 5650-8-DTL-T
MOXA Vietnam - STC VietNam Autho NPort 5650I-8-DTL-T
MOXA Vietnam - STC VietNam Autho NPort S9450I-WV-T
MOXA Vietnam - STC VietNam Autho NPort S9450I-HV-T
MOXA Vietnam - STC VietNam Autho NPort S9450I-2M-SC-WV-T
MOXA Vietnam - STC VietNam Autho NPort S9450I-2M-SC-HV-T
MOXA Vietnam - STC VietNam Autho NPort S9450I-2M-ST-WV-T
MOXA Vietnam - STC VietNam Autho NPort S9450I-2M-ST-HV-T
MOXA Vietnam - STC VietNam Autho NPort S9450I-2S-SC-WV-T
MOXA Vietnam - STC VietNam Autho NPort S9450I-2S-SC-HV-T
MOXA Vietnam - STC VietNam Autho NPort S9450I-2S-ST-WV-T
MOXA Vietnam - STC VietNam Autho NPort S9450I-2S-ST-HV-T
MOXA Vietnam - STC VietNam Autho NPort W2150A
MOXA Vietnam - STC VietNam Autho NPort W2250A
MOXA Vietnam - STC VietNam Autho NPort W2150A-T
MOXA Vietnam - STC VietNam Autho NPort W2250A-T
MOXA Vietnam - STC VietNam Autho NPort Z2150
MOXA Vietnam - STC VietNam Autho NPort Z2150-T
MOXA Vietnam - STC VietNam Autho NPort Z3150 
MOXA Vietnam - STC VietNam Autho NPort IA5150A
MOXA Vietnam - STC VietNam Autho NPort IA5150AI
MOXA Vietnam - STC VietNam Autho NPort IA5150AI-T
MOXA Vietnam - STC VietNam Autho NPort IA5150A-T
MOXA Vietnam - STC VietNam Autho NPort IA5250A
MOXA Vietnam - STC VietNam Autho NPort IA5250AI
MOXA Vietnam - STC VietNam Autho NPort IA5250AI-T
MOXA Vietnam - STC VietNam Autho NPort IA5250A-T
MOXA Vietnam - STC VietNam Autho NPort IA5450A
MOXA Vietnam - STC VietNam Autho NPort IA5450AI
MOXA Vietnam - STC VietNam Autho NPort IA5450AI-T
MOXA Vietnam - STC VietNam Autho NPort IA5450A-T
MOXA Vietnam - STC VietNam Autho NPort IA5150A-IEX
MOXA Vietnam - STC VietNam Autho NPort IA5150AI-IEX
MOXA Vietnam - STC VietNam Autho NPort IA5250A-IEX
MOXA Vietnam - STC VietNam Autho NPort IA5250AI-IEX
MOXA Vietnam - STC VietNam Autho NPort IA5450A-IEX
MOXA Vietnam - STC VietNam Autho NPort IA5450AI-IEX
MOXA Vietnam - STC VietNam Autho NPort IA5150A-T-IEX
MOXA Vietnam - STC VietNam Autho NPort IA5150AI-T-IEX
MOXA Vietnam - STC VietNam Autho NPort IA5250A-T-IEX
MOXA Vietnam - STC VietNam Autho NPort IA5250AI-T-IEX
MOXA Vietnam - STC VietNam Autho NPort IA5450A-T-IEX
MOXA Vietnam - STC VietNam Autho NPort IA5450AI-T-IEX
MOXA Vietnam - STC VietNam Autho NPort IA5150
MOXA Vietnam - STC VietNam Autho NPort IA5150I
MOXA Vietnam - STC VietNam Autho NPort IA5150-M-SC
MOXA Vietnam - STC VietNam Autho NPort IA5150I-M-SC
MOXA Vietnam - STC VietNam Autho NPort IA5150-S-SC
MOXA Vietnam - STC VietNam Autho NPort IA5150I-S-SC
MOXA Vietnam - STC VietNam Autho NPort IA5150-T
MOXA Vietnam - STC VietNam Autho NPort IA5150I-T
MOXA Vietnam - STC VietNam Autho NPort IA5150-M-SC-T
MOXA Vietnam - STC VietNam Autho NPort IA5150I-M-SC-T
MOXA Vietnam - STC VietNam Autho NPort IA5150-S-SC-T
MOXA Vietnam - STC VietNam Autho NPort IA5150I-S-SC-T
MOXA Vietnam - STC VietNam Autho NPort IA5150-IEX
MOXA Vietnam - STC VietNam Autho NPort IA5150I-IEX
MOXA Vietnam - STC VietNam Autho NPort IA5150-T-IEX
MOXA Vietnam - STC VietNam Autho NPort IA5150I-T-IEX
MOXA Vietnam - STC VietNam Autho NPort IA5150-M-SC-IEX
MOXA Vietnam - STC VietNam Autho NPort IA5150I-M-SC-IEX
MOXA Vietnam - STC VietNam Autho NPort IA5150-S-SC-IEX
MOXA Vietnam - STC VietNam Autho NPort IA5150I-S-SC-IEX
MOXA Vietnam - STC VietNam Autho NPort IA5150-M-SC-T-IEX
MOXA Vietnam - STC VietNam Autho NPort IA5150I-M-SC-T-IEX
MOXA Vietnam - STC VietNam Autho NPort IA5150-S-SC-T-IEX
MOXA Vietnam - STC VietNam Autho NPort IA5150I-S-SC-T-IEX
MOXA Vietnam - STC VietNam Autho NPort IA5250
MOXA Vietnam - STC VietNam Autho NPort IA5250-T
MOXA Vietnam - STC VietNam Autho NPort IA5250-IEX
MOXA Vietnam - STC VietNam Autho NPort IA5250-T-IEX
MOXA Vietnam - STC VietNam Autho NPort 6150
MOXA Vietnam - STC VietNam Autho NPort 6150-T
MOXA Vietnam - STC VietNam Autho NPort 6250
MOXA Vietnam - STC VietNam Autho NPort 6250-M-SC
MOXA Vietnam - STC VietNam Autho NPort 6250-S-SC
MOXA Vietnam - STC VietNam Autho NPort 6250-T
MOXA Vietnam - STC VietNam Autho NPort 6250-M-SC-T
MOXA Vietnam - STC VietNam Autho NPort 6250-S-SC-T
MOXA Vietnam - STC VietNam Autho NPort 6450
MOXA Vietnam - STC VietNam Autho NPort 6450-T
MOXA Vietnam - STC VietNam Autho NPort 6610-8
MOXA Vietnam - STC VietNam Autho NPort 6610-8-48V
MOXA Vietnam - STC VietNam Autho NPort 6610-16
MOXA Vietnam - STC VietNam Autho NPort 6610-16-48V
MOXA Vietnam - STC VietNam Autho NPort 6610-32
MOXA Vietnam - STC VietNam Autho NPort 6610-32-48V
MOXA Vietnam - STC VietNam Autho NPort 6650-8
MOXA Vietnam - STC VietNam Autho NPort 6650-8-T
MOXA Vietnam - STC VietNam Autho NPort 6650-8-HV-T
MOXA Vietnam - STC VietNam Autho NPort 6650-8-48V
MOXA Vietnam - STC VietNam Autho NPort 6650-16
MOXA Vietnam - STC VietNam Autho NPort 6650-16-48V
MOXA Vietnam - STC VietNam Autho NPort 6650-16-T
MOXA Vietnam - STC VietNam Autho NPort 6650-16-HV-T
MOXA Vietnam - STC VietNam Autho NPort 6650-32
MOXA Vietnam - STC VietNam Autho NPort 6650-32-48V
MOXA Vietnam - STC VietNam Autho NPort 6650-32-HV-T

 

 

Bình chọn sản phẩm:

LIÊN HỆ NGƯỜI BÁN

SONG THÀNH CÔNG VIỆT NAM

Số 10, lô 0, KDC Miếu Nổi, Phường 3, Quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh

phuongqn001@gmail.com

https://moxa.gianhangvn.com

0905713944

Sản phẩm xem thêm