Thiết bị nâng hạ | 7156 sản phẩm

XE NÂNG ĐIỆN THẤP CBD20/25 Noveltek - Taiwan

XE NÂNG ĐIỆN THẤP CBD20/25 Noveltek - Taiwan

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

XE NÂNG ĐIỆN THẤP CBD20/25 Noveltek - Taiwan

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP SÀI GÒN số 20/28/66 Hồ Đắc Di, P. Tây Thạnh, Q. Tân Phú, TP.HCM 0975 792 837
XE NÂNG ĐIỆN ĐỨNG LÁI Noveltek - Taiwan

XE NÂNG ĐIỆN ĐỨNG LÁI Noveltek - Taiwan

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

XE NÂNG ĐIỆN ĐỨNG LÁI Noveltek - Taiwan

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP SÀI GÒN số 20/28/66 Hồ Đắc Di, P. Tây Thạnh, Q. Tân Phú, TP.HCM 0975 792 837
Xe nâng điện thấp - đi bộ lái (CBD15)

Xe nâng điện thấp - đi bộ lái (CBD15)

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Xe nâng điện thấp - đi bộ lái CBD15 (1.5 tấn)

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP SÀI GÒN số 20/28/66 Hồ Đắc Di, P. Tây Thạnh, Q. Tân Phú, TP.HCM 0975 792 837
Bàn nâng điện SJG2-1.7 (2 tấn)

Bàn nâng điện SJG2-1.7 (2 tấn)

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Bàn nâng điện SJG2-1.7 (2 tấn) (Hàng có sẵn)

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP SÀI GÒN số 20/28/66 Hồ Đắc Di, P. Tây Thạnh, Q. Tân Phú, TP.HCM 0975 792 837
Thang nâng zich zac 300kg - 16m (SJY0.3-16)

Thang nâng zich zac 300kg - 16m (SJY0.3-16)

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Thang nâng người ( zich zac) 300kg - 16m (SJY0.3-16), giá rẻ

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP SÀI GÒN số 20/28/66 Hồ Đắc Di, P. Tây Thạnh, Q. Tân Phú, TP.HCM 0975 792 837
Xe nâng điện đứng lái (CTQ) 1t - 2 tấn - 3m

Xe nâng điện đứng lái (CTQ) 1t - 2 tấn - 3m

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Xe nâng điện đứng lái (CTQ) 1t - 2 tấn - 3m

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP SÀI GÒN số 20/28/66 Hồ Đắc Di, P. Tây Thạnh, Q. Tân Phú, TP.HCM 0975 792 837
Xe nâng điện đứng trong buồng lái CQD10/15L

Xe nâng điện đứng trong buồng lái CQD10/15L

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Xe nâng điện đứng trong buồng lái CQD10/15L

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP SÀI GÒN số 20/28/66 Hồ Đắc Di, P. Tây Thạnh, Q. Tân Phú, TP.HCM 0975 792 837
Xe nâng điện D12/D16(1.2t-1.6 tấn cao 3.3m-4.5m)

Xe nâng điện D12/D16(1.2t-1.6 tấn cao 3.3m-4.5m)

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

(1.2t-1.6 tấn cao 3.3m-4.5m)

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP SÀI GÒN số 20/28/66 Hồ Đắc Di, P. Tây Thạnh, Q. Tân Phú, TP.HCM 0975 792 837
Xe nâng điện thấp 2t/ 2.5tấn BPT-2000, OPK - Japan

Xe nâng điện thấp 2t/ 2.5tấn BPT-2000, OPK - Japan

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Xe nâng điện thấp (đi bộ lái) BPT-2000, OPK - Japan

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP SÀI GÒN số 20/28/66 Hồ Đắc Di, P. Tây Thạnh, Q. Tân Phú, TP.HCM 0975 792 837
Xe nâng điện thấp 2 tấn (BPT-HD2000) OPK-Japan

Xe nâng điện thấp 2 tấn (BPT-HD2000) OPK-Japan

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Xe nâng điện thấp 2 tấn - (BPT-HD2000) (ráp Malaysia)

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP SÀI GÒN số 20/28/66 Hồ Đắc Di, P. Tây Thạnh, Q. Tân Phú, TP.HCM 0975 792 837
Xe nâng điện 1.5 tấn - 3m (SCB1500-30)  OPK - Japan

Xe nâng điện 1.5 tấn - 3m (SCB1500-30) OPK - Japan

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Nk&PP Xe nâng điện đứng lái 1500kg - 3m OPK - Japan

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP SÀI GÒN số 20/28/66 Hồ Đắc Di, P. Tây Thạnh, Q. Tân Phú, TP.HCM 0975 792 837
Ram dốc DCQ (8 tấn, 10 tấn, 12 tấn)

Ram dốc DCQ (8 tấn, 10 tấn, 12 tấn)

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Ram dốc DCQ (8 tấn, 10 tấn, 12 tấn) -Cầu nâng ram dốc

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP SÀI GÒN số 20/28/66 Hồ Đắc Di, P. Tây Thạnh, Q. Tân Phú, TP.HCM 0975 792 837
Cầu nâng lên container - DCQH (6 tấn, 8 tấn, 10 tấn)

Cầu nâng lên container - DCQH (6 tấn, 8 tấn, 10 tấn)

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Cung cấp Cầu nâng lên container - DCQH (6 tấn, 8 tấn, 10 tấn)

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP SÀI GÒN số 20/28/66 Hồ Đắc Di, P. Tây Thạnh, Q. Tân Phú, TP.HCM 0975 792 837
Cầu nâng lên container -DCQY (6 tấn, 8 tấn, 10 tấn)

Cầu nâng lên container -DCQY (6 tấn, 8 tấn, 10 tấn)

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Cầu nâng lên container DCQY (6 tấn, 8 tấn, 10 tấn)

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP SÀI GÒN số 20/28/66 Hồ Đắc Di, P. Tây Thạnh, Q. Tân Phú, TP.HCM 0975 792 837
Thang nâng đơn tự hành GTWZ601

Thang nâng đơn tự hành GTWZ601

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Thang nâng đơn tự hành 6m,(GTWZ601)

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP SÀI GÒN số 20/28/66 Hồ Đắc Di, P. Tây Thạnh, Q. Tân Phú, TP.HCM 0975 792 837
Xe nâng điện cũ 2.5t - 4m NICHIYU-Japan dùng cho kho lạnh, giá rẻ

Xe nâng điện cũ 2.5t - 4m NICHIYU-Japan dùng cho kho lạnh, giá rẻ

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Xe nâng điện cũ 2.5t - 4m, dùng cho kho lạnh, giá rẻ, mới 85%

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP SÀI GÒN số 20/28/66 Hồ Đắc Di, P. Tây Thạnh, Q. Tân Phú, TP.HCM 0975 792 837
Xe nâng dầu cũ MITSUBISHI - Japan

Xe nâng dầu cũ MITSUBISHI - Japan

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Bán Xe nâng dầu cũ 2.5 tấn - 3m MITSUBISHI - Japan, mới 85%

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP SÀI GÒN số 20/28/66 Hồ Đắc Di, P. Tây Thạnh, Q. Tân Phú, TP.HCM 0975 792 837
Bán xe nâng điện cũ TCM 1.5t - 3m ngồi lái

Bán xe nâng điện cũ TCM 1.5t - 3m ngồi lái

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Xe nâng điện cũ TCM 1.5t - 3m ngồi lái, giá rẻ

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP SÀI GÒN số 20/28/66 Hồ Đắc Di, P. Tây Thạnh, Q. Tân Phú, TP.HCM 0975 792 837
Xe nâng điện cũ 1.5t - 3m ngồi lái TCM-Japan

Xe nâng điện cũ 1.5t - 3m ngồi lái TCM-Japan

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Giá rẻ: Xe nâng điện cũ 1.5t - 3m ngồi lái TCM-Japan

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP SÀI GÒN số 20/28/66 Hồ Đắc Di, P. Tây Thạnh, Q. Tân Phú, TP.HCM 0975 792 837
Xe nâng điện cũ ngồi lái Komatsu (1.5t - 4m)

Xe nâng điện cũ ngồi lái Komatsu (1.5t - 4m)

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Xe nâng điện cũ Komatsu (1.5t - 4m), mới 85%, giá rẻ

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP SÀI GÒN số 20/28/66 Hồ Đắc Di, P. Tây Thạnh, Q. Tân Phú, TP.HCM 0975 792 837