Thiết bị phần tích nguồn điện | 4 sản phẩm

Máy phân tích Nito Protein theo phương pháp Dumas

Máy phân tích Nito Protein theo phương pháp Dumas

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Máy phân tích đạm nhanh 6086 của hãng NC - Y sử dụng phân tích Nitơ- đạm theo phương pháp Dumas.

Máy phân tích đạm Dumas

Máy phân tích đạm Dumas

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Máy phân tích đạm nhanh 6086 của hãng NC - Y sử dụng phân tích Nitơ- đạm theo phương pháp Dumas. 8060 là một thiết bị hiện đại cho phân tích nguyên tố dựa trên sự đốt cháy mẫu và tách khí. Sản phẩm đốt N2 được định lượng bằng đầu dò TCD có độ phân giải cao. CO2 bị bẫy trong hệ thống Zeoquantum sáng tạo trong khi H2O được ngưng tụ bằng bẫy Permapure riêng biệt. Hoạt động hoàn toàn tự động: từ các mẫu có sẵn đến liều lượng oxy, từ việc giám sát tình trạng tiêu hao đến hệ thống tái sinh zeolit.

Máy phân tích đạm nhanh phương pháp Dumas

Máy phân tích đạm nhanh phương pháp Dumas

(2 đánh giá)

Vui lòng gọi

Máy phân tích đạm nhanh 6086 của hãng NC - Ý sử dụng phân tích Nitơ- đạm theo phương pháp Dumas.

Máy phân tích đạm Dumas

Máy phân tích đạm Dumas

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Máy phân tích đạm nhanh Dumas 8086 của hãng sản xuất Ý sử dụng phân tích Nitơ- đạm theo phương pháp Dumas.