Thiết bị phòng chống sét | 125 sản phẩm

-46% Thiết bị chống sét: Chống sét nguồn điện - Chống sét lan truyền mạng

Thiết bị chống sét: Chống sét nguồn điện - Chống sét lan truyền mạng

(1 đánh giá)

1,000,000 VND

Thiết bị chống sét: Chống sét nguồn điện - Chống sét lan truyền mạng

-2% Thiết bị chống sét APC Pnet1G PnetR6

Thiết bị chống sét APC Pnet1G PnetR6

(1 đánh giá)

390,000 VND400,000 VND

Thiết bị chống sét APC Pnet1G PnetR6

VF60-AC/DC

VF60-AC/DC

(11 đánh giá)

1,415,000 VND

VF60-AC/DC

Công ty TNHH Thiết Bị Điện Xanh 379/35 Quang Trung, phường 10, quận Gò Vấp, tp. HCM 0825771090 Thêm vào giỏ hàng
VF24-AC DC

VF24-AC DC

(9 đánh giá)

1,415,000 VND

VF24-AC DC

Công ty TNHH Thiết Bị Điện Xanh 379/35 Quang Trung, phường 10, quận Gò Vấp, tp. HCM 0825771090 Thêm vào giỏ hàng
VF230-AC DC

VF230-AC DC

(10 đánh giá)

1,275,000 VND

VF230-AC DC

Công ty TNHH Thiết Bị Điện Xanh 379/35 Quang Trung, phường 10, quận Gò Vấp, tp. HCM 0825771090 Thêm vào giỏ hàng
Tăng đơ cáp

Tăng đơ cáp

(11 đánh giá)

25,000 VND

Tăng đơ cáp

Công ty TNHH Thiết Bị Điện Xanh 379/35 Quang Trung, phường 10, quận Gò Vấp, tp. HCM 0825771090 Thêm vào giỏ hàng
Cáp thép neo trụ đỡ kim 6 mm2

Cáp thép neo trụ đỡ kim 6 mm2

(10 đánh giá)

10,000 VND

Cáp thép neo trụ đỡ kim 6 mm2

Công ty TNHH Thiết Bị Điện Xanh 379/35 Quang Trung, phường 10, quận Gò Vấp, tp. HCM 0825771090 Thêm vào giỏ hàng
Ốc xiếc cáp

Ốc xiếc cáp

(10 đánh giá)

20,000 VND

Ốc xiếc cáp

Công ty TNHH Thiết Bị Điện Xanh 379/35 Quang Trung, phường 10, quận Gò Vấp, tp. HCM 0825771090 Thêm vào giỏ hàng
Hộp kiểm tra điện trở đất

Hộp kiểm tra điện trở đất

(11 đánh giá)

250,000 VND

Hộp kiểm tra điện trở đất

Công ty TNHH Thiết Bị Điện Xanh 379/35 Quang Trung, phường 10, quận Gò Vấp, tp. HCM 0825771090 Thêm vào giỏ hàng
Tăng đơ cáp

Tăng đơ cáp

(11 đánh giá)

20,000 VND

Tăng đơ cáp

Công ty TNHH Thiết Bị Điện Xanh 379/35 Quang Trung, phường 10, quận Gò Vấp, tp. HCM 0825771090 Thêm vào giỏ hàng
Thuốc hàn hoá nhiệt Static weld

Thuốc hàn hoá nhiệt Static weld

(10 đánh giá)

95,000 VND

Thuốc hàn hoá nhiệt Static weld

Công ty TNHH Thiết Bị Điện Xanh 379/35 Quang Trung, phường 10, quận Gò Vấp, tp. HCM 0825771090 Thêm vào giỏ hàng
Hóa chất giảm điện trở Ấn Độ

Hóa chất giảm điện trở Ấn Độ

(10 đánh giá)

295,000 VND

Hóa chất giảm điện trở Ấn Độ

Công ty TNHH Thiết Bị Điện Xanh 379/35 Quang Trung, phường 10, quận Gò Vấp, tp. HCM 0825771090 Thêm vào giỏ hàng
Hộp kiểm tra điện trở đất

Hộp kiểm tra điện trở đất

(11 đánh giá)

250,000 VND

Hộp kiểm tra điện trở đất

Công ty TNHH Thiết Bị Điện Xanh 379/35 Quang Trung, phường 10, quận Gò Vấp, tp. HCM 0825771090 Thêm vào giỏ hàng
Đầu cos đồng

Đầu cos đồng

(9 đánh giá)

15,000 VND

Đầu cos đồng

Công ty TNHH Thiết Bị Điện Xanh 379/35 Quang Trung, phường 10, quận Gò Vấp, tp. HCM 0825771090 Thêm vào giỏ hàng
Ốc xiếc cáp

Ốc xiếc cáp

(9 đánh giá)

20,000 VND

Ốc xiếc cáp

Công ty TNHH Thiết Bị Điện Xanh 379/35 Quang Trung, phường 10, quận Gò Vấp, tp. HCM 0825771090 Thêm vào giỏ hàng
Ốc xiếc cáp thép, cáp lụa

Ốc xiếc cáp thép, cáp lụa

(10 đánh giá)

15,000 VND

Ốc xiếc cáp thép, cáp lụa

Công ty TNHH Thiết Bị Điện Xanh 379/35 Quang Trung, phường 10, quận Gò Vấp, tp. HCM 0825771090 Thêm vào giỏ hàng
Trụ đỡ kim thu sét trọn bộ

Trụ đỡ kim thu sét trọn bộ

(11 đánh giá)

1,850,000 VND

Trụ đỡ kim thu sét trọn bộ

Công ty TNHH Thiết Bị Điện Xanh 379/35 Quang Trung, phường 10, quận Gò Vấp, tp. HCM 0825771090 Thêm vào giỏ hàng
Cáp đồng trần 150mm2

Cáp đồng trần 150mm2

(11 đánh giá)

230,000 VND

Cáp đồng trần 150mm2

Công ty TNHH Thiết Bị Điện Xanh 379/35 Quang Trung, phường 10, quận Gò Vấp, tp. HCM 0825771090 Thêm vào giỏ hàng
Cáp đồng trần 120mm2

Cáp đồng trần 120mm2

(10 đánh giá)

155,000 VND

Cáp đồng trần 120mm2

Công ty TNHH Thiết Bị Điện Xanh 379/35 Quang Trung, phường 10, quận Gò Vấp, tp. HCM 0825771090 Thêm vào giỏ hàng
Cáp đồng trần 95mm2

Cáp đồng trần 95mm2

(9 đánh giá)

125,000 VND

Cáp đồng trần 95mm2

Công ty TNHH Thiết Bị Điện Xanh 379/35 Quang Trung, phường 10, quận Gò Vấp, tp. HCM 0825771090 Thêm vào giỏ hàng