Thiết bị thính học | 10 sản phẩm

Máy trợ thính Itsumo Aid HI-01S

Máy trợ thính Itsumo Aid HI-01S

(1 đánh giá)

1,400,000 VND

Máy trợ thính có dây

Cửa Hàng Dụng Cụ Y Khoa Hoàng Tiên 106 B Phạm Viết Chánh, Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1 028 3925 5471 Thêm vào giỏ hàng
-14% Máy trợ thính siêu nhỏ lỗ tai Mimitakara DP-6SY5

Máy trợ thính siêu nhỏ lỗ tai Mimitakara DP-6SY5

(0 đánh giá)

2,150,000 VND2,500,000 VND

Máy trợ thính siêu nhỏ lỗ tai (Cần đặt hàng trước)

Cửa Hàng Dụng Cụ Y Khoa Hoàng Tiên 106 B Phạm Viết Chánh, Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1 028 3925 5471 Thêm vào giỏ hàng
-10% Máy trợ thính Beurer HA50

Máy trợ thính Beurer HA50

(0 đánh giá)

1,400,000 VND1,550,000 VND

Máy trợ thính không dây (Có lọc tạp âm)

Cửa Hàng Dụng Cụ Y Khoa Hoàng Tiên 106 B Phạm Viết Chánh, Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1 028 3925 5471 Thêm vào giỏ hàng
-12% Máy trợ thính Beurer HA20

Máy trợ thính Beurer HA20

(0 đánh giá)

750,000 VND850,000 VND

Máy trợ thính không dây

Cửa Hàng Dụng Cụ Y Khoa Hoàng Tiên 106 B Phạm Viết Chánh, Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1 028 3925 5471 Thêm vào giỏ hàng
Máy trợ thính Xingma XM-900A

Máy trợ thính Xingma XM-900A

(0 đánh giá)

270,000 VND

Máy trợ thính nhét tai

Cửa Hàng Dụng Cụ Y Khoa Hoàng Tiên 106 B Phạm Viết Chánh, Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1 028 3925 5471 Thêm vào giỏ hàng
Máy trợ thính BTE B/O UP-6B11

Máy trợ thính BTE B/O UP-6B11

(1 đánh giá)

780,000 VND

Máy trợ thính không dây (Cần đặt hàng trước)

Cửa Hàng Dụng Cụ Y Khoa Hoàng Tiên 106 B Phạm Viết Chánh, Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1 028 3925 5471 Thêm vào giỏ hàng
Máy trợ thính Rionet HM-04

Máy trợ thính Rionet HM-04

(1 đánh giá)

3,300,000 VND

Máy trợ thính nhét tai (Cần đặt hàng trước)

Cửa Hàng Dụng Cụ Y Khoa Hoàng Tiên 106 B Phạm Viết Chánh, Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1 028 3925 5471 Thêm vào giỏ hàng
Máy trợ thính Rionet HB-23P

Máy trợ thính Rionet HB-23P

(1 đánh giá)

2,150,000 VND

Máy trợ thính không dây

Cửa Hàng Dụng Cụ Y Khoa Hoàng Tiên 106 B Phạm Viết Chánh, Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1 028 3925 5471 Thêm vào giỏ hàng
Máy trợ thính Xingma XM-909E

Máy trợ thính Xingma XM-909E

(1 đánh giá)

200,000 VND

Máy trợ thính không dây

Cửa Hàng Dụng Cụ Y Khoa Hoàng Tiên 106 B Phạm Viết Chánh, Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1 028 3925 5471 Thêm vào giỏ hàng
Máy trợ thính Tianle HA-93

Máy trợ thính Tianle HA-93

(1 đánh giá)

180,000 VND

Máy trợ thính có dây

Cửa Hàng Dụng Cụ Y Khoa Hoàng Tiên 106 B Phạm Viết Chánh, Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1 028 3925 5471 Thêm vào giỏ hàng