Thiết bị vệ sinh, làm sạch | 85 sản phẩm

Vòi chậu kính cao E 401-L

Vòi chậu kính cao E 401-L

(1 đánh giá)

3,090,000 VND

E- 401L 원홀 세면기 (롱수전) Single Lever One Hole Lavatory (Long)

Vòi 3 lỗ liền sen E 401-S2

Vòi 3 lỗ liền sen E 401-S2

(1 đánh giá)

2,890,000 VND

E- 401-S2 원홀 세면기 겸용 샤워 Single Lever One Hole Lavatory + Shower

Vòi 1 lỗ  liền sen E 401-S

Vòi 1 lỗ liền sen E 401-S

(1 đánh giá)

2,790,000 VND

E- 401S 원홀 세면기 겸용 샤워 Single Lever One Hole Lavatory + Shower

Vòi cắm chậu rút sen E-205

Vòi cắm chậu rút sen E-205

(1 đánh giá)

3,290,000 VND

E- 1205 대붙이 원홀 싱크(황동) Single Lever One Hole Kitchen (Spray)

Vòi 1 lỗ nóng lạnh, xoay  E 401-A

Vòi 1 lỗ nóng lạnh, xoay E 401-A

(1 đánh giá)

2,890,000 VND

E- 401A 원홀 세면기 (음수용) Single Lever One Hole Lavatory

Vòi bếp đơn cắm chậu chun E-207

Vòi bếp đơn cắm chậu chun E-207

(1 đánh giá)

2,490,000 VND

E- 207 대붙이 원홀싱크(황동,코브라) Single Lever One Hole Kitchen (cobra)

Vòi bếp NL cắm chậu ống cứng E-206

Vòi bếp NL cắm chậu ống cứng E-206

(1 đánh giá)

2,490,000 VND

E- 206 대붙이 원홀 싱크(황동) Single Lever One Hole Kitchen (Swivel Spout)

Vòi bếp NL cắm chậu ống cứng E203

Vòi bếp NL cắm chậu ống cứng E203

(1 đánh giá)

2,090,000 VND

E- 203 대붙이 원홀 싱크(황동) Single Lever One Hole Kitchen (Swivel Spout)

Vòi bếp NL cắm chậu chun E202

Vòi bếp NL cắm chậu chun E202

(1 đánh giá)

2,290,000 VND

E- 202 대붙이 원홀싱크(Zn코브라) Single Lever One Hole Kitchen (cobra)

Sen cấp bồn tắm nóng lạnh :E 301

Sen cấp bồn tắm nóng lạnh :E 301

(1 đánh giá)

3,390,000 VND

E- 301 벽붙이 샤워 Single Lever Wall Mount Bath Shower

Sen cây UD CEBIEN

Sen cây UD CEBIEN

(1 đánh giá)

10,580,000 VND

Sen cây UD CEBIEN

Sen cây nhiệt độ,không vòi ra

Sen cây nhiệt độ,không vòi ra

(1 đánh giá)

7,380,000 VND

E- 1303 싱글레버 해바라기 샤워 Single Lever Rain Shower

Sen cây nhiệt độ,có vòi ra E 362

Sen cây nhiệt độ,có vòi ra E 362

(1 đánh giá)

8,580,000 VND

E- 362 섬머스탓트식 해바라기샤워 (토수구) Thermo Rain Shower

Sen cây có vòi ra E 313{option 2}

Sen cây có vòi ra E 313{option 2}

(1 đánh giá)

6,580,000 VND

Sen cây có vòi ra E 313{option 2}

Sen cây có vòi ra E-313

Sen cây có vòi ra E-313

(1 đánh giá)

6,580,000 VND

E- 313 S/L 해바라기 샤워 (토수구) Single Lever Rain Shower

Vòi bếp NL cắm chậu rút sen E 3308

Vòi bếp NL cắm chậu rút sen E 3308

(1 đánh giá)

2,990,000 VND

E- 3308 대붙이 원홀 싱크 (황동) Single Lever One Hole Kitchen (Spray)

Vòi bếp NL tường chun E 3305

Vòi bếp NL tường chun E 3305

(1 đánh giá)

2,590,000 VND

E- 3305 대붙이 싱크 (코브라) Single Lever Wall Mount Kitchen (cobra)

Sen cây thường E- 303

Sen cây thường E- 303

(1 đánh giá)

5,780,000 VND

E- 303 싱글레버 해바라기 샤워 Single Lever Rain Shower

Đế phớt 5in loại 1 M14

Đế phớt 5in loại 1 M14

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Đế phớt 5 in dùng cho máy đánh bóng cầm tay. Là sản phẩm tuyệt vời dùng đề gắn đĩa mài hoặc gắn nỉ đánh bóng kính

Nỉ đánh bóng kính 3in loại A

Nỉ đánh bóng kính 3in loại A

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Sản phẩm dùng kết hợp với Glass Polishing Powder và máy đánh bóng cầm tay