Tổng đài điện thoại | 433 sản phẩm

Tổng đài điện thoại FTECH PABX 432 CD (4 vào 32 ra)

Tổng đài điện thoại FTECH PABX 432 CD (4 vào 32 ra)

(1 đánh giá)

450,000 VND

Tổng đài điện thoại FTECH PABX 432 CD (4 vào 32 ra)

CÔNG TY VIỄN THÔNG G-LINK Số 31 ngõ 178 phố Nguyễn Lương Bằng, phường Quang Trung, quận Đống Đa, TP Hà Nội 0936695555 Thêm vào giỏ hàng
-46% Tổng đài điện thoại nội bộ cao cấp Alcatel Lucent

Tổng đài điện thoại nội bộ cao cấp Alcatel Lucent

(1 đánh giá)

1,000,000 VND

Tổng đài điện thoại nội bộ cao cấp Alcatel Lucent

Tổng đài điện thoại Panasonic

Tổng đài điện thoại Panasonic

(1 đánh giá)

750,000 VND

Tổng đài điện thoại Panasonic

CÔNG TY VIỄN THÔNG G-LINK Số 31 ngõ 178 phố Nguyễn Lương Bằng, phường Quang Trung, quận Đống Đa, TP Hà Nội 0936695555 Thêm vào giỏ hàng
Tổng đài điện thoại SHOHO

Tổng đài điện thoại SHOHO

(1 đánh giá)

750,000 VND

Tổng đài điện thoại SHOHO

CÔNG TY VIỄN THÔNG G-LINK Số 31 ngõ 178 phố Nguyễn Lương Bằng, phường Quang Trung, quận Đống Đa, TP Hà Nội 0936695555 Thêm vào giỏ hàng
Tổng đài điện thoại các loại

Tổng đài điện thoại các loại

(1 đánh giá)

750,000 VND

Tổng đài điện thoại các loại

CÔNG TY VIỄN THÔNG G-LINK Số 31 ngõ 178 phố Nguyễn Lương Bằng, phường Quang Trung, quận Đống Đa, TP Hà Nội 0936695555 Thêm vào giỏ hàng
MÀN HÌNH MÀU CHUÔNG CỬA COMMAX CDV-43N

MÀN HÌNH MÀU CHUÔNG CỬA COMMAX CDV-43N

(2 đánh giá)

9,500,000 VND

- Nhà nhập khẩu và phân phối độc quyền Màn hình COMMAX tại Việt Nam Hotline – 0918 976 522

MÀN HÌNH MÀU CHUÔNG CỬA COMMAX CDV-35U

MÀN HÌNH MÀU CHUÔNG CỬA COMMAX CDV-35U

(2 đánh giá)

4,600,000 VND

- Nhà nhập khẩu và phân phối độc quyền Màn hình COMMAX tại Việt Nam Hotline – 0918 976 522

MÀN HÌNH MÀU CHUÔNG CỬA COMMAX CDV-35H

MÀN HÌNH MÀU CHUÔNG CỬA COMMAX CDV-35H

(2 đánh giá)

2,900,000 VND

- Nhà nhập khẩu và phân phối độc quyền Màn hình COMMAX tại Việt Nam Hotline – 0918 976 522

MÀN HÌNH MÀU CHUÔNG CỬA COMMAX CDV-35A

MÀN HÌNH MÀU CHUÔNG CỬA COMMAX CDV-35A

(2 đánh giá)

4,600,000 VND

- Nhà nhập khẩu và phân phối độc quyền Màn hình COMMAX tại Việt Nam Hotline – 0918 976 522

Màn hình phụ AIPHONE JP-4HD

Màn hình phụ AIPHONE JP-4HD

(2 đánh giá)

11,400,000 VND

- Nhà nhập khẩu và phân phối độc quyền Màn hình AIPHONE tại Việt Nam Hotline – 0918 976 522

Màn hình phụ AIPHONE JK-1HD

Màn hình phụ AIPHONE JK-1HD

(2 đánh giá)

2,500,000 VND

- Nhà nhập khẩu và phân phối độc quyền Màn hình AIPHONE tại Việt Nam Hotline – 0918 976 522

Màn hình phụ AIPHONE JO-1FD

Màn hình phụ AIPHONE JO-1FD

(2 đánh giá)

3,100,000 VND

- Nhà nhập khẩu và phân phối độc quyền Màn hình AIPHONE tại Việt Nam Hotline – 0918 976 522

Bộ chuông cửa màn hình màu AIPHONE JP-4MED/JP-DV

Bộ chuông cửa màn hình màu AIPHONE JP-4MED/JP-DV

(2 đánh giá)

2,200,000 VND

- Nhà nhập khẩu và phân phối độc quyền Màn hình AIPHONE tại Việt Nam Hotline – 0918 976 522

Bộ chuông cửa màn hình màu AIPHONE JP-4MED/JP-DA

Bộ chuông cửa màn hình màu AIPHONE JP-4MED/JP-DA

(2 đánh giá)

2,600,000 VND

- Nhà nhập khẩu và phân phối độc quyền Màn hình AIPHONE tại Việt Nam Hotline – 0918 976 522

Bộ chuông cửa màn hình màu AIPHONE JK-1MED/JK-DVF

Bộ chuông cửa màn hình màu AIPHONE JK-1MED/JK-DVF

(2 đánh giá)

4,600,000 VND

- Nhà nhập khẩu và phân phối độc quyền Màn hình AIPHONE tại Việt Nam Hotline – 0918 976 522

Bộ chuông cửa màn hình màu AIPHONE JK-1MED/JK-DA

Bộ chuông cửa màn hình màu AIPHONE JK-1MED/JK-DA

(2 đánh giá)

4,500,000 VND

- Nhà nhập khẩu và phân phối độc quyền Màn hình AIPHONE tại Việt Nam Hotline – 0918 976 522

Bộ chuông cửa màn hình màu AIPHONE JK-1MD/JK-DVF

Bộ chuông cửa màn hình màu AIPHONE JK-1MD/JK-DVF

(2 đánh giá)

6,500,000 VND

- Nhà nhập khẩu và phân phối độc quyền Màn hình AIPHONE tại Việt Nam Hotline – 0918 976 522

Bộ chuông cửa màn hình màu AIPHONE JOS-1F

Bộ chuông cửa màn hình màu AIPHONE JOS-1F

(2 đánh giá)

3,200,000 VND

- Nhà nhập khẩu và phân phối độc quyền Màn hình AIPHONE tại Việt Nam Hotline – 0918 976 522

Bộ chuông cửa màn hình màu AIPHONE JOS-1A

Bộ chuông cửa màn hình màu AIPHONE JOS-1A

(2 đánh giá)

3,500,000 VND

- Nhà nhập khẩu và phân phối độc quyền Màn hình AIPHONE tại Việt Nam Hotline – 0918 976 522

-13% Tổng đài điện thoại nội bộ LG - Alcatel - Panasonic

Tổng đài điện thoại nội bộ LG - Alcatel - Panasonic

(1 đánh giá)

2,500,000 VND

Tổng đài điện thoại nội bộ LG - Alcatel - Panasonic