Trung tâm báo cháy | 9 sản phẩm

QA-12

QA-12

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

trung tâm báo cháy đến 80 kênh

Công ty thiết bị pccc nam việt C3- Mỹ Đình Từ liêm- Hà Nội 04.66802220
Trung tâm báo cháy 15 kênh AHC-871-15L, trung tâm báo cháy mã AHC-871- từ 15 kênh đến 100 kênh

Trung tâm báo cháy 15 kênh AHC-871-15L, trung tâm báo cháy mã AHC-871- từ 15 kênh đến 100 kênh

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

trung tâm báo cháy horring lih AHC-871 từ 15 đến 100 kênh

Công ty thiết bị pccc nam việt C3- Mỹ Đình Từ liêm- Hà Nội 04.66802220
Trung tâm báo cháy 10 kênh AH-00212-10L, trung tâm báo cháy 20 kênh Horing Lih,

Trung tâm báo cháy 10 kênh AH-00212-10L, trung tâm báo cháy 20 kênh Horing Lih,

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

trung tâm báo cháy từ 5- 80 kênh Horing lih mã AH-00212 ( 5-80L)

Công ty thiết bị pccc nam việt C3- Mỹ Đình Từ liêm- Hà Nội 04.66802220
Trung tâm báo cháy 5 kênh và 10 kênh AH-00212-5L và AH-00212-10L

Trung tâm báo cháy 5 kênh và 10 kênh AH-00212-5L và AH-00212-10L

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Trung tâm báo cháy 5 kênh và 10 kênh AH-00212-5L và AH-00212-10L

Công ty thiết bị pccc nam việt C3- Mỹ Đình Từ liêm- Hà Nội 04.66802220
Trung tâm báo cháy 4 kênh và 8 kênh AH-00212-4L và AH-00212-8L

Trung tâm báo cháy 4 kênh và 8 kênh AH-00212-4L và AH-00212-8L

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Trung tâm báo cháy 4 kênh và 8 kênh AH-00212-4L và AH-00212-8L

Công ty thiết bị pccc nam việt C3- Mỹ Đình Từ liêm- Hà Nội 04.66802220
Trung tâm báo cháy 16 kênh và 32 kênh.64 kênh AH-03312-16L, AH-03312-24L, AH-03312-24L,AH-03312-64L

Trung tâm báo cháy 16 kênh và 32 kênh.64 kênh AH-03312-16L, AH-03312-24L, AH-03312-24L,AH-03312-64L

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

trung tâm báo cháy horing lih 16 kênh, 24 kênh, 32 kênh, ...64 kênh

Công ty thiết bị pccc nam việt C3- Mỹ Đình Từ liêm- Hà Nội 04.66802220
trung tâm báo cháy 8 kênh AH-03312-8L

trung tâm báo cháy 8 kênh AH-03312-8L

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

trung tâm báo cháy 8 kênh AH-03312-8L,

Công ty thiết bị pccc nam việt C3- Mỹ Đình Từ liêm- Hà Nội 04.66802220
Trung tâm báo cháy 4 kênh Horing lih AH-03312-4L

Trung tâm báo cháy 4 kênh Horing lih AH-03312-4L

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

trung tâm báo cháy horing lih 24Vdc - loại 4 kênh, 8 kênh, 16 kênh., 32 kênh.....64 kênh..

Công ty thiết bị pccc nam việt C3- Mỹ Đình Từ liêm- Hà Nội 04.66802220