Tủ giữ mát thực phẩm, đồ uống | 44 sản phẩm

TỦ TRƯNG BÀY BÁNH LẠNH 70 CM KÍNH CONG THÁI LAN

TỦ TRƯNG BÀY BÁNH LẠNH 70 CM KÍNH CONG THÁI LAN

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

- Hãng sản xuất: PK INTERTRADE (Thái Lan) - Model: CS-700C - Nhiệt độ bên trong: +2 đến +8 - Kích thước ngoài (WxDxH): 700x790x1400 mm - Tổng công suất (CBF/L): 11/310 - Chất làm lạnh: R-134a

BẾP CÔNG NGHIỆP TUẤN NGUYỄN 136 Lê Sao, Phường Phú Thạnh, Quận Tân Phú, Tp.HCM 0902 990 539 - 0922 222 181 Mr. Tuấn
TỦ TRƯNG BÀY BÁNH LẠNH 90 CM KÍNH CONG THÁI LAN

TỦ TRƯNG BÀY BÁNH LẠNH 90 CM KÍNH CONG THÁI LAN

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

- Hãng sản xuất: PK INTERTRADE (Thái Lan) - Model: CS-900C - Nhiệt độ bên trong: +2 đến +8 - Kích thước ngoài (WxDxH): 900x790x1400 mm - Tổng công suất (CBF/L): 12.67/355 - Chất làm lạnh: R-134a

BẾP CÔNG NGHIỆP TUẤN NGUYỄN 136 Lê Sao, Phường Phú Thạnh, Quận Tân Phú, Tp.HCM 0902 990 539 - 0922 222 181 Mr. Tuấn
TỦ TRƯNG BÀY BÁNH LẠNH 100 CM KÍNH CONG THÁI LAN

TỦ TRƯNG BÀY BÁNH LẠNH 100 CM KÍNH CONG THÁI LAN

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

- Hãng sản xuất: PK INTERTRADE (Thái Lan) - Model: CS-1000C - Nhiệt độ bên trong: +2 đến +8 - Kích thước ngoài (WxDxH): 1000x790x1400 mm - Tổng công suất (CBF/L): 18.39/515 - Chất làm lạnh: R-134a

BẾP CÔNG NGHIỆP TUẤN NGUYỄN 136 Lê Sao, Phường Phú Thạnh, Quận Tân Phú, Tp.HCM 0902 990 539 - 0922 222 181 Mr. Tuấn
TỦ TRƯNG BÀY BÁNH LẠNH 120 CM KÍNH CONG THÁI LAN

TỦ TRƯNG BÀY BÁNH LẠNH 120 CM KÍNH CONG THÁI LAN

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

- Hãng sản xuất: PK INTERTRADE (Thái Lan) - Model: CS-1200 - Nhiệt độ bên trong: +2 đến +8 - Kích thước ngoài (WxDxH): 1200x700x1350 mm - Tổng công suất (CBF/L): 29/810 - Chất làm lạnh: R-134a

BẾP CÔNG NGHIỆP TUẤN NGUYỄN 136 Lê Sao, Phường Phú Thạnh, Quận Tân Phú, Tp.HCM 0902 990 539 - 0922 222 181 Mr. Tuấn
TỦ TRƯNG BÀY BÁNH LẠNH 70 CM KÍNH THẲNG THÁI LAN

TỦ TRƯNG BÀY BÁNH LẠNH 70 CM KÍNH THẲNG THÁI LAN

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

- Hãng sản xuất: PK INTERTRADE (Thái Lan) - Model: CS-700S - Nhiệt độ bên trong: +2 đến +8 - Kích thước ngoài (WxDxH): 700x700x1350 mm - Tổng công suất (CBF/L): 11/310 - Chất làm lạnh: R-134a

BẾP CÔNG NGHIỆP TUẤN NGUYỄN 136 Lê Sao, Phường Phú Thạnh, Quận Tân Phú, Tp.HCM 0902 990 539 - 0922 222 181 Mr. Tuấn
TỦ TRƯNG BÀY BÁNH LẠNH 90 CM KÍNH THẲNG THÁI LAN

TỦ TRƯNG BÀY BÁNH LẠNH 90 CM KÍNH THẲNG THÁI LAN

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

- Hãng sản xuất: PK INTERTRADE (Thái Lan) - Model: CS-900S - Nhiệt độ bên trong: +2 đến +8 - Kích thước ngoài (WxDxH): 900x700x1350 mm - Tổng công suất (CBF/L): 12,67/355 - Chất làm lạnh: R-134a

BẾP CÔNG NGHIỆP TUẤN NGUYỄN 136 Lê Sao, Phường Phú Thạnh, Quận Tân Phú, Tp.HCM 0902 990 539 - 0922 222 181 Mr. Tuấn
TỦ TRƯNG BÀY BÁNH LẠNH 100 CM KÍNH THẲNG THÁI LAN

TỦ TRƯNG BÀY BÁNH LẠNH 100 CM KÍNH THẲNG THÁI LAN

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

- Hãng sản xuất: PK INTERTRADE (Thái Lan) - Model: CS-1000S - Nhiệt độ bên trong: +2 đến +8 - Kích thước ngoài (WxDxH): 1000x700x1350 mm - Tổng công suất (CBF/L): 18.39/515 - Chất làm lạnh: R-134a

BẾP CÔNG NGHIỆP TUẤN NGUYỄN 136 Lê Sao, Phường Phú Thạnh, Quận Tân Phú, Tp.HCM 0902 990 539 - 0922 222 181 Mr. Tuấn
TỦ TRƯNG BÀY BÁNH LẠNH 120 CM KÍNH THẲNG THÁI LAN

TỦ TRƯNG BÀY BÁNH LẠNH 120 CM KÍNH THẲNG THÁI LAN

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

- Hãng sản xuất: PK INTERTRADE (Thái Lan) - Model: CS-1200S - Nhiệt độ bên trong: +2 đến +8 - Kích thước ngoài (WxDxH): 1200x700x1350 mm - Tổng công suất (CBF/L): 29/810 - Chất làm lạnh: R-134a

BẾP CÔNG NGHIỆP TUẤN NGUYỄN 136 Lê Sao, Phường Phú Thạnh, Quận Tân Phú, Tp.HCM 0902 990 539 - 0922 222 181 Mr. Tuấn
TỦ TRƯNG BÀY BÁNH BERJAYA

TỦ TRƯNG BÀY BÁNH BERJAYA

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

- Hãng sản xuất: BERJAYA (Malaysia) - Model: CKE8SCSB - Nhiệt độ: +2 đến +8 - Kích thước ngoài: 2400x730x1250 mm - Kích thước trong: 2160 x 559 x 610 mm - Năng lượng: 230/220V, 50/60 Hz, 1473 - 1627 W

BẾP CÔNG NGHIỆP TUẤN NGUYỄN 136 Lê Sao, Phường Phú Thạnh, Quận Tân Phú, Tp.HCM 0902 990 539 - 0922 222 181 Mr. Tuấn
TỦ TRƯNG BÀY KIẾNG CONG

TỦ TRƯNG BÀY KIẾNG CONG

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

- Hãng sản xuất: BERJAYA (Malaysia) - Model: DC 311 - Nhiệt độ: +2 đến +8 - Kích thước ngoài: 1000x660x620 mm - Thể tích: 113 L - Năng lượng: 230/220V, 50/60 Hz, 447 - 493 W

BẾP CÔNG NGHIỆP TUẤN NGUYỄN 136 Lê Sao, Phường Phú Thạnh, Quận Tân Phú, Tp.HCM 0902 990 539 - 0922 222 181 Mr. Tuấn
TỦ TRƯNG BÀY BÁNH BERJAYA, MALAYSIA

TỦ TRƯNG BÀY BÁNH BERJAYA, MALAYSIA

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

- Hãng sản xuất: BERJAYA (Malaysia) - Model: RCS 8SB - Nhiệt độ: +2 đến +8 - Kích thước ngoài: 2400x730x1360 mm - Kích thước trong: 2260 x 580 x 700 mm - Dung tích : 500 L - Năng lượng: 230/220V, 50/60 Hz, 1473 - 1627 W

BẾP CÔNG NGHIỆP TUẤN NGUYỄN 136 Lê Sao, Phường Phú Thạnh, Quận Tân Phú, Tp.HCM 0902 990 539 - 0922 222 181 Mr. Tuấn
TỦ TRƯNG BÀY 120 LÍT BERJAYA

TỦ TRƯNG BÀY 120 LÍT BERJAYA

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

- Hãng sản xuất: BERJAYA (Malaysia) - Model: BJY-DC-120L - Nhiệt độ: 0 đến +12 - Kích thước ngoài: 696x568x686 mm - Kích thước trong: 773 x 627 x 735 mm - Thể tích: 120 L - Năng lượng: 220~240V, 50 Hz, 230 W

BẾP CÔNG NGHIỆP TUẤN NGUYỄN 136 Lê Sao, Phường Phú Thạnh, Quận Tân Phú, Tp.HCM 0902 990 539 - 0922 222 181 Mr. Tuấn
TỦ TRƯNG BÀY 160 LÍT BERJAYA

TỦ TRƯNG BÀY 160 LÍT BERJAYA

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

- Hãng sản xuất: BERJAYA (Malaysia) - Model: BJY-DC-160L - Nhiệt độ: 0 đến +12 - Kích thước ngoài: 874x568x686 mm - Kích thước trong: 951 x 627 x 735 mm - Thể tích: 160 L - Năng lượng: 220~240V, 50 Hz, 230 W

BẾP CÔNG NGHIỆP TUẤN NGUYỄN 136 Lê Sao, Phường Phú Thạnh, Quận Tân Phú, Tp.HCM 0902 990 539 - 0922 222 181 Mr. Tuấn
TỦ TRƯNG BÀY BÁNH, KIẾNG CONG, BẠC BERJAYA

TỦ TRƯNG BÀY BÁNH, KIẾNG CONG, BẠC BERJAYA

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

- Hãng sản xuất: BERJAYA (Malaysia) - Model: CHP 3SC - Nhiệt độ: +1 đến +4 - Kích thước ngoài: 930x715x1250 mm - Kích thước trong: 686 x 559 x 610 mm - Thể tích: 210 L - Năng lượng: 230V, 60 Hz, 800 W

BẾP CÔNG NGHIỆP TUẤN NGUYỄN 136 Lê Sao, Phường Phú Thạnh, Quận Tân Phú, Tp.HCM 0902 990 539 - 0922 222 181 Mr. Tuấn
TỦ MÁT 4 CÁNH BERJAYA

TỦ MÁT 4 CÁNH BERJAYA

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

- Hãng sản xuất: BERJAYA (Malaysia) - Model: BS 4DUC/C - Nhiệt độ: +2 đến +8 - Kích thước ngoài: 1300x760x2060 mm - Kích thước trong: 1180 x 640 x 1460 mm - Dung tích : 1103 L - Năng lượng: 230/220V, 50/60 Hz, 760 - 840 W

BẾP CÔNG NGHIỆP TUẤN NGUYỄN 136 Lê Sao, Phường Phú Thạnh, Quận Tân Phú, Tp.HCM 0902 990 539 - 0922 222 181 Mr. Tuấn
TỦ MÁT 6 CÁNH BERJAYA

TỦ MÁT 6 CÁNH BERJAYA

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

- Hãng sản xuất: BERJAYA (Malaysia) - Model: BS 6DUC/C - Nhiệt độ: +2 đến +8 - Kích thước ngoài: 1940x760x2060 mm - Kích thước trong: 1820 x 640 x 1460 mm - Dung tích : 1701 L - Năng lượng: 230/220V, 50/60 Hz, 801 - 885 W

BẾP CÔNG NGHIỆP TUẤN NGUYỄN 136 Lê Sao, Phường Phú Thạnh, Quận Tân Phú, Tp.HCM 0902 990 539 - 0922 222 181 Mr. Tuấn
TỦ MÁT 4 CÁNH THÁI LAN

TỦ MÁT 4 CÁNH THÁI LAN

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

- Hãng sản xuất: PK INTERTRADE (Thái Lan) - Model: PU4-1320 CL - Nhiệt độ bên trong: +2 đến +6 - Kích thước ngoài (WxDxH): 1320x750x2050 mm - Chất làm lạnh: R-134a

BẾP CÔNG NGHIỆP TUẤN NGUYỄN 136 Lê Sao, Phường Phú Thạnh, Quận Tân Phú, Tp.HCM 0902 990 539 - 0922 222 181 Mr. Tuấn
TỦ MÁT 6 CÁNH THÁI LAN

TỦ MÁT 6 CÁNH THÁI LAN

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

- Hãng sản xuất: PK INTERTRADE (Thái Lan) - Model: PU6-1970 CL - Nhiệt độ bên trong: +2 đên +6 - Kích thước ngoài (WxDxH): 1970x750x2050 mm - Chất làm lạnh: R-134a

BẾP CÔNG NGHIỆP TUẤN NGUYỄN 136 Lê Sao, Phường Phú Thạnh, Quận Tân Phú, Tp.HCM 0902 990 539 - 0922 222 181 Mr. Tuấn
TỦ LẠNH TRƯNG BÀY THỰC PHẨM 1M2 BERJAYA

TỦ LẠNH TRƯNG BÀY THỰC PHẨM 1M2 BERJAYA

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

- Hãng sản xuất: BERJAYA (Malaysia) - Model: RDC4 - Nhiệt độ: +2 đến +10 - Kích thước ngoài: 1200x1100x965 mm - Kích thước trong: 1120 x 825 x 420 mm - Dung tích : 388 L - Năng lượng: 230V, 50 Hz, 1330 - 1470 W

BẾP CÔNG NGHIỆP TUẤN NGUYỄN 136 Lê Sao, Phường Phú Thạnh, Quận Tân Phú, Tp.HCM 0902 990 539 - 0922 222 181 Mr. Tuấn
TỦ LẠNH TRƯNG BÀY THỰC PHẨM 1M8 BERJAYA

TỦ LẠNH TRƯNG BÀY THỰC PHẨM 1M8 BERJAYA

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

- Hãng sản xuất: BERJAYA (Malaysia) - Model: RDC6 - Nhiệt độ: +2 đến +10 - Kích thước ngoài: 1800x1100x965 mm - Kích thước trong: 1720 x 825 x 420 mm - Dung tích : 596 L - Năng lượng: 230V, 50 Hz, 1473 - 1627 W

BẾP CÔNG NGHIỆP TUẤN NGUYỄN 136 Lê Sao, Phường Phú Thạnh, Quận Tân Phú, Tp.HCM 0902 990 539 - 0922 222 181 Mr. Tuấn