Tủ lạnh công nghiệp | 139 sản phẩm

BÀN LẠNH 4 CÁNH KÍNH CÓ GÁY 2M4 BERJAYA

BÀN LẠNH 4 CÁNH KÍNH CÓ GÁY 2M4 BERJAYA

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

- Nhiệt độ: + 2 đến + 8 - Kích thước ngoài: 2400x(660+50)x(940+150) mm - Kích thước trong: 1900 x 495 x 685 mm - Dung tích : 644 L - Năng lượng: 230/220V, 50/60 Hz, 713 - 787 W

BÀN LẠNH 4 CÁNH KÍNH CÓ GÁY 2M4 BERJAYA

BÀN LẠNH 4 CÁNH KÍNH CÓ GÁY 2M4 BERJAYA

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

- Nhiệt độ: + 2 đến + 8 - Kích thước ngoài: 2400x(660+50)x(940+150) mm - Kích thước trong: 1900 x 495 x 685 mm - Dung tích : 644 L - Năng lượng: 230/220V, 50/60 Hz, 713 - 787 W

BÀN LẠNH 3 NGĂN KÉO 1M2 BERJAYA

BÀN LẠNH 3 NGĂN KÉO 1M2 BERJAYA

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

- Nhiệt độ: + 2 đến + 8 - Kích thước ngoài: 1200x760x840 mm - Kích thước trong: 718 x 597 x 610 mm - Ngăn kéo: 3 - Năng lượng: 230/220V, 50/60 Hz, 361 - 399 W

BÀN LẠNH 3 CÁNH KÍNH 2M1 BERJAYA

BÀN LẠNH 3 CÁNH KÍNH 2M1 BERJAYA

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

- Nhiệt độ: + 2 đến + 8 - Kích thước ngoài: 2100x(760+50)x840 mm - Kích thước trong: 1597 x 584 x 584 mm - Dung tích : 545 L - Năng lượng: 230/220V, 50/60 Hz, 665 - 735 W

BÀN LẠNH 3 CÁNH KÍNH CÓ GÁY 2M1 BERJAYA

BÀN LẠNH 3 CÁNH KÍNH CÓ GÁY 2M1 BERJAYA

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

- Nhiệt độ: + 2 đến + 8 - Kích thước ngoài: 2100x(660+50)x(940+150) mm - Kích thước trong: 1597 x 495 x 685 mm - Dung tích : 542 L - Năng lượng: 230/220V, 50/60 Hz, 665 - 735 W

BÀN LẠNH 3 CÁNH 2M4 BERJAYA BS 3DC8/Z

BÀN LẠNH 3 CÁNH 2M4 BERJAYA BS 3DC8/Z

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

- Nhiệt độ: + 2 đến + 8 - Kích thước ngoài: 2400x760x840 mm - Kích thước trong: 1953 x 584 x 597 mm - Dung tích : 723 L - Năng lượng: 230/220V, 50/60 Hz, 618- 682 W

BÀN LẠNH 3 CÁNH 2M1 BERJAYA BS 3DC7/Z

BÀN LẠNH 3 CÁNH 2M1 BERJAYA BS 3DC7/Z

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

- Nhiệt độ: + 2 đến + 8 - Kích thước ngoài: 2100x760x840 mm - Kích thước trong: 1550 x 635 x 584 mm - Dung tích : 575 L - Năng lượng: 230/220V, 50/60 Hz, 618- 682 W

BÀN LẠNH 2 CÁNH KIẾNG CÓ GÁY 1M8 BERJAYA

BÀN LẠNH 2 CÁNH KIẾNG CÓ GÁY 1M8 BERJAYA

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

- Nhiệt độ: + 2 đến + 8 - Kích thước ngoài: 1800x(660+50)x(940+150) mm - Kích thước trong: 1282 x 495 x 685 mm - Dung tích : 435 L - Năng lượng: 230/220V, 50/60 Hz, 570 - 630 W

BÀN LẠNH 2 CÁNH KIẾNG CÓ GÁY 1M5 BERJAYA

BÀN LẠNH 2 CÁNH KIẾNG CÓ GÁY 1M5 BERJAYA

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

- Nhiệt độ: + 2 đến + 8 - Kích thước ngoài: 1500x(660+50)x(940+150) mm - Kích thước trong: 987 x 495 x 685 mm - Dung tích : 335 L - Năng lượng: 230/220V, 50/60 Hz, 570 - 630 W

BÀN LẠNH 2 CÁNH KIẾNG 1M8 BERJAYA

BÀN LẠNH 2 CÁNH KIẾNG 1M8 BERJAYA

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

- Nhiệt độ: + 2 đến + 8 - Kích thước ngoài: 1800(x760+50)x840 mm - Kích thước trong: 1282 x 584 x 584 mm - Dung tích : 437 L - Năng lượng: 230/220V, 50/60 Hz, 570 - 630 W

BÀN LẠNH 2 CÁNH KIẾNG 1M5 BERJAYA

BÀN LẠNH 2 CÁNH KIẾNG 1M5 BERJAYA

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

- Nhiệt độ: + 2 đến + 8 - Kích thước ngoài: 1500x1(760+50)x840 mm - Kích thước trong: 987 x 584 x 584 mm - Dung tích : 337 L - Năng lượng: 230/220V, 50/60 Hz, 570 - 630 W

BÀN ĐÔNG - MÁT 3 CÁNH 2M4 BERJAYA

BÀN ĐÔNG - MÁT 3 CÁNH 2M4 BERJAYA

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

- Thể tích : 720 lit - Nhiệt độ : -10ºC đến -18ºC - Điện năng : 230v/1/50Hz - Khối lượng : 152 kg - Kích thước : 2400x790x840mm - Công suất : 1/2 Hp - Chất làm lạnh : R404a/540g

BÀN ĐÔNG MÁT 3 CÁNH 2M1 BERJAYA

BÀN ĐÔNG MÁT 3 CÁNH 2M1 BERJAYA

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

- Nhiệt độ: -10 đến - 18 (Tủ đông), +2 đến +8 (Tủ mát) - Kích thước ngoài: 2100x760x840 mm - Kích thước trong: 581x635x584 mm (Tủ đông - Trái) 993x635x1460 mm (Tủ mát - Phải) - Dung tích : 215 L (Tủ đông - Trái), 368 L (Tủ mát - Phải) - Năng lượng: 230/220V, 50/60 Hz, 462 - 510 W

BÀN ĐÔNG - MÁT 2 CÁNH BERJAYA, MALAYSIA

BÀN ĐÔNG - MÁT 2 CÁNH BERJAYA, MALAYSIA

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

- Nhiệt độ mát: 2 to +8 oC - Nhiệt độ Đông: -10 to -18 oC

BÀN ĐÔNG MÁT 2 CÁNH 1M8 BERJAYA

BÀN ĐÔNG MÁT 2 CÁNH 1M8 BERJAYA

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

- Nhiệt độ: -10 đến - 18 (Tủ đông), +2 đến +8 (Tủ mát) - Kích thước ngoài: 1800x760x840 mm - Kích thước trong: 575x635x584 mm (Tủ đông - Trái) 575x635x1460 mm (Tủ mát - Phải) - Dung tích : 213 L (Tủ đông - Trái), 213 L (Tủ mát - Phải) - Năng lượng: 230/220V, 50/60 Hz, 456 - 504 W

BÀN ĐÔNG MÁT 2 CÁNH 1M5 BERJAYA

BÀN ĐÔNG MÁT 2 CÁNH 1M5 BERJAYA

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

- Nhiệt độ: -10 đến - 18 (Tủ đông), +2 đến +8 (Tủ mát) - Kích thước ngoài: 1500x760x840 mm - Kích thước trong: 422x635x584 mm (Tủ đông - Trái) 422x635x1460 mm (Tủ mát - Phải) - Dung tích : 156 L (Tủ đông - Trái), 156 L (Tủ mát - Phải) - Năng lượng: 230/220V, 50/60 Hz, 418 - 462 W

BÀN ĐÔNG CÔNG NGHIỆP PK INTERTRADE KHÔNG CÓ GÁY 2 CỬA PC2-1500 FZ

BÀN ĐÔNG CÔNG NGHIỆP PK INTERTRADE KHÔNG CÓ GÁY 2 CỬA PC2-1500 FZ

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

- Nhiệt độ bên trong: -15 đến -18 - Kích thước ngoài (WxDxH): 1500x750x850 mm - Tổng công suất (CBF/L): 13 / 364 - Chất làm lạnh: R-404a

BÀN ĐÔNG CÔNG NGHIỆP PK INTERTRADE KHÔNG CÓ GÁY 2 CỬA PC2-1500 FZ

BÀN ĐÔNG CÔNG NGHIỆP PK INTERTRADE KHÔNG CÓ GÁY 2 CỬA PC2-1500 FZ

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

- Nhiệt độ bên trong: -15 đến -18 - Kích thước ngoài (WxDxH): 1500x750x850 mm - Tổng công suất (CBF/L): 13 / 364 - Chất làm lạnh: R-404a

BÀN ĐÔNG CÔNG NGHIỆP PK INTERTRADE KHÔNG CÓ GÁY 1 CỬA PC3-1800 FZ

BÀN ĐÔNG CÔNG NGHIỆP PK INTERTRADE KHÔNG CÓ GÁY 1 CỬA PC3-1800 FZ

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

- Nhiệt độ bên trong: -15 đến -18 - Kích thước ngoài (WxDxH): 1800x750x850 mm - Tổng công suất (CBF/L): 13/364 - Chất làm lạnh: R-404a

BÀN ĐÔNG CÔNG NGHIỆP PK INTERTRADE CÓ GÁY 1 CỬA PC1-1200 FZ

BÀN ĐÔNG CÔNG NGHIỆP PK INTERTRADE CÓ GÁY 1 CỬA PC1-1200 FZ

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

- Nhiệt độ bên trong: -15 đến -18 - Kích thước ngoài (WxDxH): 1200x750x850 mm - Tổng công suất (CBF/L): 11/308 - Chất làm lạnh: R-404a