Tượng bốn mặt hỉ nộ ai lạc để bàn làm việc đk 10cm. Sản phẩm mang ý nghĩ tâm linh tinh thần cao. Được đúc từ đồng nguyên chất, làm màu giả cổ. 

 

tượng bốn mặt hỉ nộ ai lạc đúc bằng đồng để bàn làm việc

Khi tâm trạng lạc quan hứng khởi, hãy quay mặt hoan lạc ra ngoài.

 

tượng bốn mặt hỉ nộ ai lạc đúc bằng đồng để bàn làm việc

Khi nóng giận, bực tức điều gì đó. Có thể nó sẽ giúp bạn kiềm chế lại cơn nóng giận.

 

tượng bốn mặt hỉ nộ ai lạc đúc bằng đồng để bàn làm việc

Bi ai là thất bại lớn nhất của đời người. Cho nên chúng ta cần nên tránh cảm xúc này.

 

tượng bốn mặt hỉ nộ ai lạc đúc bằng đồng để bàn làm việc

Biểu hiện cảm xúc hoan hỉ (hỉ). Tuy là vui mừng, nhưng cũng rất dễ trở thành yếu điểm của bản thân.

 

Đặt tượng trên bàn làm việc sẽ luôn nhắc mình cần thẩn trước những xúc cảm mà mình biểu lộ đối với những người xung quanh.