Tượng heo đồng và đàn con dài 15cm.

Chất liệu: đồng vàng đúc thủ công mỹ nghệ.