Tượng hổ đồng trang trí bàn làm việc và nội thất gia đình.

Kích thước bé: dài 15cm cao 8cm.

Kích thước lớn: Cao 20cm , Dài: 35cm Rộng: 15cm.

Chất liệu: đồng vàng làm màu đỏ mắt cua.