Tượng phù điêu đầu sư tử treo tường . Đầu sư tử treo tường đúc đồng giả cổ. chiều cao 40cm.

Chất liệu: đồng vàng giả cổ.