UA400 (China), máy chấm công vân tay
- Khả năng lưu trữ 3,000 dấu vân tay
- Kết nối PC qua TCP/IP & RS 232
- Khả năng lưu trữ dữ liệu truy cập là 100,000 lần.
- Ngôn ngữ hiển thị Việt/Anh dễ sử dụng
- Phần mềm chấm công đa dạng báo cáo, thích hợp cho các văn phòng và nhà xưởng...
- Nhận dạng vân tay nhanh dưới 2 giây.
Đặc biệt: HỖ TRỢ WEBSERVER (ADMS)
 
Giá: 3.369.000 đ
Liên hệ: Mr. Việt (0903854047); ; yahoo: thuongviet19662002;
http://accesscontrol.com.vn/cham-cong-kiem-soat-cua-2sp5713.html
http://accesscontrol.com.vn/ua400-china-may-cham-cong-van-tay-2spct228700.html