Tần số chứng nhận 100Mhz 

- Khoảng cách chạy 100 -->120m 

- Hỗ trợ Gigabit Ethernet ( 1000 Base- T) Grey colour Cable 8 Sợi

- Dây đồng đường kính 0.5mm 4 x 2 / 0.5mm CCA + 0.9mm PE + 5.3mm PVC ( âm tường tốt )