Ván gỗ | 22 sản phẩm

SÀN GỖ GALAMAX G6999

SÀN GỖ GALAMAX G6999

(0 đánh giá)

195,000 VND

Xuất xứ: Việt Nam. Kích thước: ( 12 x 127 x 1208)mm.Độ dày: 12 mm. Bảo hành: 15 năm .Bề mặt: Độ chống trầy xước: AC4

SÀN GỖ GLAMAX G6997

SÀN GỖ GLAMAX G6997

(0 đánh giá)

195,000 VND

Xuất xứ: Thái Lan. Kích thước: ( 12 x 193 x 1205)mm.Độ dày: 12 mm. Bảo hành: 15 năm .Bề mặt: Độ chống trầy xước: AC4

SÀN GỖ THAISTAR: BT - 10739

SÀN GỖ THAISTAR: BT - 10739

(0 đánh giá)

265,000 VND

Xuất xứ: Thái Lan. Kích thước: ( 12 x 193 x 1205)mm.Độ dày: 12 mm. Bảo hành: 15 năm .Bề mặt: Độ chống trầy xước: AC4

SÀN GỖ THAISTAR: BT - 10733

SÀN GỖ THAISTAR: BT - 10733

(0 đánh giá)

265,000 VND

Xuất xứ: Thái Lan. Kích thước: ( 12 x 193 x 1205)mm.Độ dày: 12 mm. Bảo hành: 15 năm .Bề mặt: Độ chống trầy xước: AC4

SÀN GỖ THAISTAR: BT - 1082

SÀN GỖ THAISTAR: BT - 1082

(0 đánh giá)

265,000 VND

Xuất xứ: Thái Lan. Kích thước: ( 12 x 193 x 1205)mm.Độ dày: 12 mm. Bảo hành: 15 năm .Bề mặt: Độ chống trầy xước: AC4

SÀN GỖ THAISTAR: BT - 10711

SÀN GỖ THAISTAR: BT - 10711

(0 đánh giá)

265,000 VND

Xuất xứ: Thái Lan. Kích thước: ( 12 x 193 x 1205)mm.Độ dày: 12 mm. Bảo hành: 15 năm .Bề mặt: Độ chống trầy xước: AC4

SÀN GỖ THAISTAR: BT - 2083

SÀN GỖ THAISTAR: BT - 2083

(0 đánh giá)

265,000 VND

Xuất xứ: Thái Lan. Kích thước: ( 12 x 193 x 1205)mm.Độ dày: 12 mm. Bảo hành: 15 năm .Bề mặt: Độ chống trầy xước: AC4

SÀN GỖ THAISTAR: BT - 2083

SÀN GỖ THAISTAR: BT - 2083

(0 đánh giá)

265,000 VND

Xuất xứ: Thái Lan. Kích thước: ( 12 x 193 x 1205)mm.Độ dày: 12 mm. Bảo hành: 15 năm .Bề mặt: Độ chống trầy xước: AC4

SÀN GỖ THAISTAR: BT - 10648

SÀN GỖ THAISTAR: BT - 10648

(0 đánh giá)

265,000 VND

Xuất xứ: Thái Lan. Kích thước: ( 12 x 193 x 1205)mm.Độ dày: 12 mm. Bảo hành: 15 năm .Bề mặt: Độ chống trầy xước: AC4

SÀN GỖ THAISTAR: BT - 1068

SÀN GỖ THAISTAR: BT - 1068

(0 đánh giá)

265,000 VND

Xuất xứ: Thái Lan. Kích thước: ( 12 x 193 x 1205)mm.Độ dày: 12 mm. Bảo hành: 15năm .Bề mặt: Độ chống trầy xước: AC4

SÀN GỖ GLOMAX S801

SÀN GỖ GLOMAX S801

(0 đánh giá)

235,000 VND

Xuất xứ: Việt Nam. Kích thước: ( 12 x 124 x 1208)mm.Độ dày: 12 mm Bảo hành: 25 năm .Bề mặt: Độ chống trầy xước: AC4

SÀN GỖ GLOMAX S802

SÀN GỖ GLOMAX S802

(0 đánh giá)

235,000 VND

Xuất xứ: Việt Nam. Kích thước: ( 12 x 124 x 1208)mm.Độ dày: 12 mm Bảo hành: 25 năm .Bề mặt: Độ chống trầy xước: AC4

SÀN GỖ GLOMAX S803

SÀN GỖ GLOMAX S803

(0 đánh giá)

235,000 VND

Xuất xứ: Việt Nam. Kích thước: ( 12 x 124 x 1208)mm.Độ dày: 12 mm Bảo hành: 25 năm .Bề mặt: Độ chống trầy xước: AC4

SÀN GỖ GLOMAX S808

SÀN GỖ GLOMAX S808

(0 đánh giá)

235,000 VND

Xuất xứ: Việt Nam. Kích thước: ( 12 x 124 x 1208)mm.Độ dày: 12 mm Bảo hành: 25 năm .Bề mặt: Độ chống trầy xước: AC4

SÀN GỖ GLOMAX S808

SÀN GỖ GLOMAX S808

(0 đánh giá)

235,000 VND

Xuất xứ: Việt Nam. Kích thước: ( 12 x 124 x 1208)mm.Độ dày: 12 mm Bảo hành: 25 năm .Bề mặt: Độ chống trầy xước: AC4

SÀN GỖ GLOMAX S805

SÀN GỖ GLOMAX S805

(0 đánh giá)

235,000 VND

Xuất xứ: Việt Nam. Kích thước: ( 12 x 124 x 1208)mm.Độ dày: 12 mm Bảo hành: 25 năm .Bề mặt: Độ chống trầy xước: AC4

SÀN GỖ GLOMAX S804

SÀN GỖ GLOMAX S804

(0 đánh giá)

235,000 VND

Xuất xứ: Việt Nam. Kích thước: ( 12 x 124 x 1208)mm.Độ dày: 12 mm Bảo hành: 25 năm .Bề mặt: Độ chống trầy xước: AC4

SÀN GỖ GLOMAX S807

SÀN GỖ GLOMAX S807

(0 đánh giá)

235,000 VND

Xuất xứ: Việt Nam. Kích thước: ( 12 x 124 x 1208)mm.Độ dày: 12 mm Bảo hành: 25 năm .Bề mặt: Độ chống trầy xước: AC4

SÀN GỖ GLOMAX S809

SÀN GỖ GLOMAX S809

(0 đánh giá)

235,000 VND

Xuất xứ: Việt Nam. Kích thước: ( 12 x 124 x 1208)mm.Độ dày: 12 mm Bảo hành: 25 năm .Bề mặt: Độ chống trầy xước: AC4

SÀN SỖ GLOMAX S806

SÀN SỖ GLOMAX S806

(0 đánh giá)

235,000 VND

Xuất xứ: Việt Nam. Kích thước: ( 12 x 124 x 1208)mm.Độ dày: 12 mm Bảo hành: 25 năm .Bề mặt: Độ chống trầy xước: AC4