Võ thuật | 56 sản phẩm

Đại đao

Đại đao

(0 đánh giá)

2,300,000 VND

Sử dụng trong các bài quyền múa võ thuật

Mặt hàng truyền thông 54A2 Vũ trọng phụng, Thanh Xuân, Hà nội 0375779083 Thêm vào giỏ hàng
Đao nhôm

Đao nhôm

(0 đánh giá)

700,000 VND

Sử dụng để hỗ trợ múa quyền

Mặt hàng truyền thông 54A2 Vũ trọng phụng, Thanh Xuân, Hà nội 0375779083 Thêm vào giỏ hàng
Kiếm

Kiếm

(0 đánh giá)

2,000,000 VND

Sử dụng để hỗ trợ các bài võ thuật và tập luyện

Mặt hàng truyền thông 54A2 Vũ trọng phụng, Thanh Xuân, Hà nội 0375779083 Thêm vào giỏ hàng
Thảm Tập võ

Thảm Tập võ

(0 đánh giá)

200,000 VND

Thảm sử dụng để hỗ trợ quá trình tập luyện võ thuật

Mặt hàng truyền thông 54A2 Vũ trọng phụng, Thanh Xuân, Hà nội 0375779083 Thêm vào giỏ hàng
Găng Tay boxing

Găng Tay boxing

(0 đánh giá)

600,000 VND

Sử dụng để tập đấm vào giảm áp lực cứ đấm

Mặt hàng truyền thông 54A2 Vũ trọng phụng, Thanh Xuân, Hà nội 0375779083 Thêm vào giỏ hàng
Bao tập

Bao tập

(0 đánh giá)

800,000 VND

Sử dụng để Tập đá và đấm nâng cao thể lực

Mặt hàng truyền thông 54A2 Vũ trọng phụng, Thanh Xuân, Hà nội 0375779083 Thêm vào giỏ hàng
Dải băng tay

Dải băng tay

(0 đánh giá)

80,000 VND

Dải băng tay dùng để cuốn tay tránh chảy mồ hôi và cố định tay

Mặt hàng truyền thông 54A2 Vũ trọng phụng, Thanh Xuân, Hà nội 0375779083 Thêm vào giỏ hàng
Hoàng Đai

Hoàng Đai

(0 đánh giá)

100,000 VND

Đai dành cho Trợ huấn luyện viên và huấn luyện viên

Mặt hàng truyền thông 54A2 Vũ trọng phụng, Thanh Xuân, Hà nội 0375779083 Thêm vào giỏ hàng
Lam đai

Lam đai

(0 đánh giá)

50,000 VND

Đai Nhập môn Vovinam

Mặt hàng truyền thông 54A2 Vũ trọng phụng, Thanh Xuân, Hà nội 0375779083 Thêm vào giỏ hàng
Giáp bảo vệ chân

Giáp bảo vệ chân

(0 đánh giá)

500,000 VND

Sử dụng để tập luyện quá trình đá trong quá trình tập luyện tránh chấn thương

Mặt hàng truyền thông 54A2 Vũ trọng phụng, Thanh Xuân, Hà nội 0375779083 Thêm vào giỏ hàng
Giáp mũ bảo vệ đầu

Giáp mũ bảo vệ đầu

(0 đánh giá)

250,000 VND

Giáp mũ bảo về đầu dùng để tránh chấn thương vùng đầu trong quá trình tập luyện

Mặt hàng truyền thông 54A2 Vũ trọng phụng, Thanh Xuân, Hà nội 0375779083 Thêm vào giỏ hàng
Giáp Bảo hộ

Giáp Bảo hộ

(0 đánh giá)

500,000 VND

Giáp bảo hộ dùng trong võ thuật dùng để bảo hộ những phần thiết yếu tránh chấn thương

Mặt hàng truyền thông 54A2 Vũ trọng phụng, Thanh Xuân, Hà nội 0375779083 Thêm vào giỏ hàng
Đích Đá Jduani

Đích Đá Jduani

(0 đánh giá)

150,000 VND

Đích cầm tay sử đụng tạp luyện đá và đấm trong võ thuật

Mặt hàng truyền thông 54A2 Vũ trọng phụng, Thanh Xuân, Hà nội 0375779083 Thêm vào giỏ hàng
Đích tập đá

Đích tập đá

(0 đánh giá)

100,000 VND

Đích cầm tay sử đụng tạp luyện đá trong võ thuật

Mặt hàng truyền thông 54A2 Vũ trọng phụng, Thanh Xuân, Hà nội 0375779083 Thêm vào giỏ hàng
Quần Muay thai

Quần Muay thai

(0 đánh giá)

250,000 VND

Quần phục vụ việc tập luyện Muay Thai có tính co dãn và đàn hồi vô cùng tốt

Mặt hàng truyền thông 54A2 Vũ trọng phụng, Thanh Xuân, Hà nội 0375779083 Thêm vào giỏ hàng
Võ phục Bình Định Gia

Võ phục Bình Định Gia

(0 đánh giá)

350,000 VND

là quần áo thông dụng dành cho người học võ thuật,Mềm mại và dẻo dai giúp cử động dễ dàng

Mặt hàng truyền thông 54A2 Vũ trọng phụng, Thanh Xuân, Hà nội 0375779083 Thêm vào giỏ hàng
Võ phục Vovinam

Võ phục Vovinam

(0 đánh giá)

350,000 VND

là quần áo thông dụng dành cho người học võ thuật,Mềm mại và dẻo dai giúp cử động dễ dàng

Mặt hàng truyền thông 54A2 Vũ trọng phụng, Thanh Xuân, Hà nội 0375779083 Thêm vào giỏ hàng
Võ phục Karate

Võ phục Karate

(0 đánh giá)

350,000 VND

là quần áo thông dụng dành cho người học võ thuật,Mềm mại và dẻo dai giúp cử động dễ dàng

Mặt hàng truyền thông 54A2 Vũ trọng phụng, Thanh Xuân, Hà nội 0375779083 Thêm vào giỏ hàng
Võ phục Taekwondo,Judo

Võ phục Taekwondo,Judo

(0 đánh giá)

350,000 VND

là quần áo thông dụng dành cho người học võ thuật,Mềm mại và dẻo dai giúp cử động dễ dàng

Mặt hàng truyền thông 54A2 Vũ trọng phụng, Thanh Xuân, Hà nội 0375779083 Thêm vào giỏ hàng
Võ phục Taekwondo

Võ phục Taekwondo

(0 đánh giá)

350,000 VND

Sản phẩm thông dụng cho người tập luyện võ thuật,sử dụng để tập luyện thể thao và ứng dụng đời sống

Mặt hàng truyền thông 54A2 Vũ trọng phụng, Thanh Xuân, Hà nội 0375779083 Thêm vào giỏ hàng